Ubezpieczenie kontraktu
– ochrona, na której
możesz polegać

  • Realizacja wymagań ubezpieczeniowych stawianych przez kontrahenta
  • Szeroki zakres ubezpieczenia
  • Porównamy dla Ciebie oferty polis od różnych towarzystw

Jakiego ubezpieczenia kontraktu szukasz?

Ubezpieczenie OC pod kontrakt

To dedykowane ubezpieczenie OC działalności, które dotyczy wyłącznie wskazanego w umowie kontraktu. W odróżnieniu od OC ogólnej działalności, OC pod kontrakt zabezpiecza wyłącznie jeden, wskazany w umowie podmiot (ewentualnego poszkodowanego). W polisie zazwyczaj określa się także klauzule definiujące zakres ochrony, limity odpowiedzialności oraz okres obowiązywania polisy. Ubezpieczenie OC pod kontrakt zabezpiecza ewentualne szkody wyrządzone w trakcie jego realizacji.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Kontrahent wymaga złożenia zabezpieczenia finansowego? Startujesz w przetargu, w którym należy złożyć wadium? Nie zamrażaj własnych środków finansowych. Wybierz gwarancję ubezpieczeniową, czyli poręczenie towarzystwa do wypłaty świadczenia w Twoim imieniu na wezwanie beneficjenta. Gwarancja ta może obejmować różne aspekty, takie jak terminowe dostarczenie produktów lub usług, jakość wykonania czy spełnienie innych określonych warunków umownych. W praktyce, jeśli wykonawca nie spełni zobowiązań umownych, zamawiający może złożyć wezwanie do ubezpieczyciela, który następnie wypłaci środki zgodnie z warunkami gwarancji ubezpieczeniowej. Wobec tego polisa jest zabezpieczeniem przed ryzykiem finansowym związanym z potencjalnym niewywiązaniem się z umowy przez wykonawcę.

Ubezpieczenie budowlano-montażowe

Także ten rodzaj ubezpieczeń znajduje się niekiedy wśród wymagań stawianych przez kontrahentów, a obowiązek jego posiadania ciąży bardzo często na głównym wykonawcy inwestycji. Ubezpieczenie CAR/EAR dotyczy ochrony wszystkich ryzyk budowy i jest zawierane na czas realizacji projektu. Polisa zabezpiecza inwestycję, sprzęt, wyposażenie budowy, ale też wszystkich uczestników procesu jej realizacji: inwestora, głównego wykonawcę, podwykonawców itp.

Co zyskujesz, kupując ubezpieczenie firmowe w CUK?

Komfort

Polisę kupisz online, w aplikacji, przez telefon
lub w placówce – jak Ci wygodniej!

Dostęp do promocji i rabatów

Skorzystaj z programu Moc Rabatów oraz Payback!

Możliwość płatności ratalnej

lub odroczenie terminu pierwszej płatności.

Dostęp do nowoczesnej aplikacji,

która ułatwi Ci zarządzanie polisami i zgłaszanie szkód

Skontaktuj się z nami

Niezależnie od tego, jak duże jest Twoje przedsiębiorstwo i jaki masz profil działalności, wybierzemy ubezpieczenie firmowe dopasowane do Twoich potrzeb.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

W CUK Ubezpieczenia znajdziesz następujące gwarancje kontraktowe:

Przetargowa (zapłaty wadium)

Gwarancja zabezpiecza wadium wymagane przez organizatorów postępowań przetargowych od firm biorących w nich udział.

Należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie finansowe w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu kontraktu przez wykonawcę.

Usunięcia wad i usterek

Forma zabezpieczenia mająca na celu ochronę zamawiającego przed konsekwencjami niespełnienia lub nieprawidłowego spełnienia przez wykonawcę warunków gwarancji oraz rękojmi.

Zapłaty zaliczki

Zabezpieczenie finansowe chroniące zamawiającego w sytuacji, gdy wykonawca, który otrzymał zaliczkę, wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem określonym w kontrakcie.

Możesz ubiegać się o pojedynczą, wybraną gwarancję, bądź zawnioskować o otwarcie limitu, w ramach którego wydawane będą gwarancje na rzecz realizowanych przez Ciebie kontraktów.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie kontraktu?

Zabezpieczasz odpowiedzialność za szkody

Dzięki nabyciu ubezpieczenia OC pod kontakt zyskasz pewność, że w przypadku szkód w trakcie realizacji umowy, ewentualne roszczenia Twojego kontrahenta zostaną pokryte przez towarzystwo. U nas poznasz oferty ubezpieczenia uzupełniając tylko jeden, autorski wniosek CUK!

Chronisz swoje finanse

Ubezpieczenie CAR/EAR to najczęstszy wymóg stawiany w umowach dotyczących budowy lub montażu. Niezależnie od tego czy jesteś inwestorem, czy głównym wykonawcą, możesz poznać oferty ubezpieczenia CAR/EAR w CUK. Ochrona od zdarzeń losowych obejmuje inwestycję, sprzęt budowlany, zaplecze budowy, a także może dotyczyć odpowiedzialności cywilnej deliktowej wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji kontraktu.

Wywiązujesz się z obowiązku posiadania zabezpieczenia finansowego

Kontrahent stawia przed Tobą wymóg złożenia zabezpieczenia finansowego w związku z realizacją kontaktu? W CUK Ubezpieczenia znajdziesz oferty na gwarancje ubezpieczeniowe związane z kontraktem (wadialne, nienależytego wykonania umowy, wad i usterek czy zapłaty zaliczki). Nie angażuj własnych środków finansowych! Towarzystwo zminimalizuje ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych.

Zobacz, jak działa ubezpieczenie pod kontrakt w praktyce

Firma Karola wygrała przetarg na budowę osiedla wielorodzinnego pod Warszawą. W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający uwzględnił wymóg ubezpieczenia OC działalności Wykonawcy w zakresie szkód wyrządzonych w związku z realizacją kontraktu. Karol na podstawie jednego wniosku w CUK zweryfikował propozycje wielu towarzystw i wybrał najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający zaakceptował treść polisy ubezpieczenia OC firmy dzięki czemu obie strony kontraktu mają pewność, że w przypadku ewentualnych szkód roszczenia zostaną pokryte przez towarzystwo.

Grażyna - właścicielka firmy zajmującej się zagospodarowaniem terenów zielonych, podpisała ze Wspólnotą Mieszkaniową umowę na usługę nasadzenia drzew. Jednym z warunków podpisania umowy było złożenie zabezpieczenia finansowego na wypadek nienależytego wykonania umowy. Grażyna na tą ewentualność zamroziła na rzecz Zamawiającego sporą część wynagrodzenia. Tym samym uniemożliwiła sobie rozporządzanie tymi środkami przez co najmniej rok. Na szczęście w CUK Ubezpieczenia znalazła rozwiązanie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, którą mogła przedstawić za zgodą Zamawiającego. Dzięki temu rozwiązaniu Grażyna zyskała płynność finansową a Zamawiający pewność, że w przypadku nienależytej realizacji umowy towarzystwo wypłaci należne środki.

Opinie klientów

Klaudia Krawczyk

Od dawna ubezpieczamy z mężem tutaj dwa samochody. W tym roku nawet zdecydowaliśmy się na ubezpieczanie na życie. Tak naprawdę składki są niewielkie.

Joanna Zofia Ołowska

Bardzo miła atmosfera, pełen profesjonalizm, szczególne podziękowania dla Pana Pawła za pomoc w znalezieniu najoptymalniejszego ubezpieczenia OC, oraz pomoc z wyprostowaniem polis z poprzednich lat za auto ubezpieczone w całkiem innej placówce.💪👍🤝 Dziękujemy
i polecamy jak najbardziej usługi CUK Wołomin.

Paulina Zarzycka

Bardzo polecam to miejsce. Profesjonalna i bardzo miła obsługa, wszystko przebiega szybko i sprawnie, niskie ceny i najlepsze oferty na rynku. Polecam każdemu! :)

Krystian Rosadziński

Pełen profesjonalizm. Od kilku lat nie muszę pamiętać o terminie ubezpieczeń. Za każdym razem telefoniczne przypomnienie, oferty przesyłane drogą elektroniczną. Mega oszczędność czasu. Obsługa klienta na najwyższym poziomie. Polecam

Ocena naszych Klientów na Google
Opinie klientów
4,79 (17 338 opinii)