TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” opiera swoją działalność o tradycję wzajemności ubezpieczeniowej.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW to wielowiekowa instytucja, która może pochwalić się długą tradycją i profesjonalizmem. Ta forma prawna stanowi alternatywę dla innej – Spółki Akcyjnej. Tak jak wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce „TUW” prowadzi działalność pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Oparcie się na zasadach działalności „non-profit” – czyli działalności bez wypłaty zysków, sprawia, że TUW konsekwentnie się rozwija. Wyróżnikiem spośród wszystkich zakładów ubezpieczeniowych stały się Związki Wzajemności Członkowskiej. Są to organizacje środowiskowe, które umożliwiają członkom nie tylko uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej za rozsądną stawkę, ale również wpływ na rozwój „TUW” i na zapadające decyzje.

Czym różni się Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych od innych ubezpieczycieli? Działaniem na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że zrzeszają się osoby, które zapewniają sobie i innym ochronę na wypadek wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem. Firma nie opiera swojej strategii na akcjonariuszach, dlatego zysk nie jest głównym celem instytucji. Najważniejsze jest jednak dopasowanie usług.

TUW jest nastawione nie tylko na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla członków towarzystwa, którzy ubezpieczają swoje mienie, lecz również na budowanie więzi środowiskowych i wzmacnianie tendencji samorządowych w polskim społeczeństwie.

W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych można więc znaleźć:

  • ubezpieczenie komunikacyjne,
  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • specjalne ubezpieczenia dla rolników,
  • NNW,
  • oferty dla firm, np. Pakiet Bezpieczna Firma, Pakiet Bezpieczne Mienie, OC Zawodowe czy NNW,
  • Pakiet Bezpieczna Gmina,
  • Pakiet Bezpieczna Szkoła,
  • Ubezpieczenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.