Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

Polityka cookies i polityka prywatności

1. Serwis www.cuk.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu cuk.pl - CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies "sesyjne" (session cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: - "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; - "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w znajdującej się w menu przeglądarki internetowej.

10. CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, siedziba: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 107, tel.: 56 665 09 00, fax: 56 665 09 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000519882, REGON: 871548350, NIP: 956-20-47-158 (dalej: CUK Ubezpieczenia) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu cuk.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych oraz użycie Kalkulatora OC i AC.

11. Dane te będą przetwarzane przez CUK Ubezpieczenia w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.

12. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

13. CUK Ubezpieczenia zapewnia użytkownikom możliwość zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie listu poleconego na adres: CUK Ubezpieczenia sp. z. o. sp. k., ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń.

14. Podanie danych jest dobrowolne.

15. CUK Ubezpieczenia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

16. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane przez CUK Ubezpieczenia wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które upoważnił/-a Pan/-i do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane będą w szczególności Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (celem przygotowania rzetelnej kalkulacji, w tym weryfikacji danych przez UFG i zawarcia umowy ubezpieczenia).

17. CUK Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z serwisu www.cuk.pl.

18. CUK Ubezpieczenia spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

19. CUK Ubezpieczenia zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.

20. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail w celu otrzymywania informacji handlowych od CUK, oznacza zgodę na otrzymywanie ich za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

21. Informacje zawarte w Serwisie cuk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121), z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

22. W związku z korzystaniem z usługi Google Assistant firma CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), ul. Grudziądzka 107, nie pozyskuje od firmy Google LLC z siedzibą w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, USA jakichkolwiek informacji, które stanowią dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). CUK Ubezpieczenia Sp. Z o.o. Sp. k. poprosi użytkownika o podanie danych osobowych jedynie w miejscach do tego jednoznacznie wyznaczonych, opatrzonych logo CUK Ubezpieczenia, w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu oraz po wyrażeniu stosownej zgody, informującej o celu podawania danych. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k. (RODO) uzyskasz klikając w poniższy link: https://cuk.pl/regulamin/rodo.pdf 

23. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce plików cookies i polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu cuk.pl. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

Bądźmy w kontakcie

#kupujtakjaklubisz

W CUK Ubezpieczenia zależy nam na Twojej wygodzie. W naszej multiagencji ubezpieczysz się na wiele sposobów i błyskawicznie obliczysz składkę za polisę. Możesz kupić online, porozmawiać z nami lub spotkać się osobiście w jednej z naszych placówek.