Polityka cookies i polityka prywatności

I Polityka cookies

1. Serwis www.cuk.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

2. Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny sztuczny numer (identyfikator) nadawany przez dostawcę pliku Użytkownikowi.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczenie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plików cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu cuk.pl - CUK Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (dawniej: CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr: 0000974038, NIP: 9562047158, REGON: 871548350.

4. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania stron internetowych;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • marketingu i remarketingu przy wsparciu naszych partnerów (Synerise, Google Ads, Facebook Pixel, Criteo, Adroll).

5. W ramach serwisu stosowane są pliki cookie przekazujące dane do innych podmiotów:

 • Facebook,
 • Google Ads,
 • Synerise,
 • Hotjar,
 • Smartlook,
 • Criteo,
 • AdForm,
 • Google Analytics.
 • Adroll

6. W ramach Serwisu stosowane są przede wszystkim pliki cookie "sesyjne" (session cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookie:

 • Funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym m.in. logowanie do Strefy Klienta, korzystanie z formularzy kontaktowych, wyszukiwarek zamieszczonych na stronie, kalkulatorów i formularzy. Przykładowo uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;  "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • Analityczne pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Analytics, HotJar, Synerise);
 • Marketingowe pliki cookie służące do kierowania reklam performancowych, oraz remarketingowych na podstawie zebranych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Synerise, Google Ads, Facebook Pixel, Criteo).

Szczegółowe informacje o plikach cookie znajdziesz tutaj: Opis funkcjonalny plików cookies - info dla uzytkownika.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą nie wyrazić zgody na działanie plików cookie określonych kategorii (typów funkcjonalnych) w ramach wyświetlanej na stronie głównej Serwisu klauzuli zgody lub dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (w menu przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

II Polityka prywatność

1. Polityka prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania, gromadzenia, ochrony i wykorzystywania informacji o Użytkownikach odwiedzających nasz Serwis cuk.pl.

2. W związku z prowadzoną działalnością CUK Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

3. Dane osobowe to wszelkie przetwarzane przez Administratora danych osobowych informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, wykorzystywane w wiadomych użytkownikom celach. Przetwarzanie danych osobowych, to wszelkie czynności, jakie Administrator danych osobowych może wykonać na danych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Za pośrednictwem naszej witryny CUK nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych osobowych. Jedynie nasi zaufani Partnerzy, o których mowa w pkt. I.5 powyżej, dostarczający pliki cookie nadają użytkownikom sztuczne indywidualne numery (identyfikatory), które pozwalają im gromadzić dane o aktywności Użytkownika.

Nie przetwarzamy Pana/-i danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i innych, chyba, że sam zechce się Pan/-i z nami skontaktować przez zamieszczony na stronie internetowej formularz kontaktowy, wyrażając w ten sposób dobrowolną zgodę na przetwarzanie wskazanych przez Pana/-ią danych osobowych lub skorzysta Pan/-i z udostępnionego w Serwisie kalkulatora składek ubezpieczeniowych.

5. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu cuk.pl, poprzez surfowanie po stronie, wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych oraz użycie kalkulatorów składek ubezpieczeniowych dostępnych w Serwisie, a także korzystania z innych udostępnionych funkcjonalności jest CUK Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (dawniej: CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr: 0000974038, NIP: 9562047158, REGON: 871548350 (dalej: CUK lub Administrator).

6. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego aktualne dane dostępne są pod adresem: https://cuk.pl/kontakt. Z IOD można skontaktować się pisząc na adres e-mail odo@cuk.pl lub na ww. adres korespondencyjny Administratora.  

7. Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem:

 • formularzy kontaktowych na stronie,
 • kalkulatorów składek ubezpieczeniowych,
 • kontaktów telefonicznych i mailowych,
 • aplikacji mobilnej,
 • Klienta, podczas bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą w placówce,
 • plików cookie.

8. Dane te będą przetwarzane przez CUK Ubezpieczenia w celu:

a) Zapewnienia prawidłowego wyświetlania i działania strony internetowej;

b) nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przesłania przez Pana/ią formularza reklamacji, przygotowanie dla Pana/Pani kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia (na podstawie art. 6 ust. 1 b, c lub f RODO);

c) analizy ruchu na stronie CUK przy użyciu narzędzi zewnętrznych (Google Analytics, Synerise, HotJar), oraz

d) marketingowym (Criteo, Google Ads, Facebook, Synerise) w zakresie remarketingu, kampanii performance oraz kampanii on-siteowych (tj. dedykowane banery, popupy, dostosowywanie treść) – na podst. art. 6 ust. 1 a lub f RODO.

Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.

8. W naszym Serwisie zamieściliśmy wtyczki serwisów: Facebook, YouTube i Instagram. Podczas wizytyw Serwisie cuk.pl przeglądarka połączy się z serwerami tych mediów społecznościowych, przekazując informacje o wyświetleniu naszej strony internetowej w Twojej przeglądarce, nawet w sytuacji, gdy akurat nie jesteś zalogowany w danym serwisie lub nigdy nie posiadałeś profilu u danego usługodawcy.

9. Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) do usunięcia danych osobowych (określonych okolicznościach, wynikających z art. 17 ust. 3 RODO, prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w dalszym ciągu);

e) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

f)  do przenoszenia danych do innego administratora;

g) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Jednym ze sposobów przetwarzania przez CUK Pana/-i danych w celach marketingowych może być profilowanie. Polega ono na stworzeniu na podstawie informacji o Panu-i profilu Pana potrzeb i preferencji  zakresie ubezpieczeń. To z kolei pozwala nam na dobraniu dla Pana/-i  najkorzystniejszej oferty.  Jeżeli wyraził/-a Pan/-i na to zgodę, CUK będzie dokonywał profilowania w sposób zautomatyzowany, tj. przy użyciu sztucznej inteligencji (oprogramowania, algorytmów). Zautomatyzowane profilowanie oznacza sytuację, w której na podstawie stworzonego profilu Pana/-i osoby, przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji będziemy dopasowywać treści marketingowe do Pana/-i preferencji. Przykładowo, jeżeli po uzyskaniu informacji w ramach dokonanego profilowania zostanie ustalone, iż interesuje Pana/-ią ubezpieczenie od ryzyka zalania mieszkania, będziemy przesyłać Panu/-i oferty dotyczące ubezpieczenia mieszkania a weryfikacja tej informacji oraz podjęcie decyzji o wysyłce oferty ubezpieczenia od tego ryzyka podejmie stosowane przez nas oprogramowanie. Jeżeli nie wyraził/-a Pan/-i zgody na taki sposób profilowania, będzie ono miało miejsce wyłącznie poprzez udział człowieka (naszych pracowników oraz współpracowników).

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wypełnienia celu, jakim jest korzystanie z Serwisu cuk.pl (dane z „sesyjnych” i funkcjonalnych plików cookie), kontakt lub odpowiedź na Pana/i zapytanie, czy wykonanie porównania składek ubezpieczeniowych i zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.

12. Pana/-i dane będą przechowywane do czasu istnienia uzasadnionego interesu ich przetwarzania. Okres ten będzie różny w zależności od charakteru podjętej współpracy z nami. W związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookie tzw. cookies sesyjne przechowywane są do czasu korzystania z naszej strony internetowej, natomiast tzw. cookies trwałe zachowywane są na Pana/-i urządzeniu końcowym zgodnie z treścią wyrażonej zgody lub ustawieniami w przeglądarce internetowej, umożliwiając nam rozpoznanie Pana/-i przeglądarki w trakcie kolejnego wejścia na naszą stronę. Szczegółowa informacja o plikach cookie dostępna jest tutaj: Opis funkcjonalny plików cookies — info dla użytkownika.

13. Odbiorcą Pana/-i danych mogą być współpracujące z nami firmy, w szczególności zakłady ubezpieczeń, czy operatorzy płatności online (w przypadku korzystania z kalkulatora składek, a także zawierania i opłacania polisy). Mogą to być również m.in. dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych, czy wspomniane wyżej portale społecznościowe.

14. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez Użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z danych i informacji,  z których Użytkownik nie jest uprawniony korzystać. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi Użytkownik. CUK Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku niedochowania należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika.

15. CUK Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z Serwisu www.cuk.pl.

16. CUK Ubezpieczenia zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.

17. Informacje zawarte w Serwisie cuk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1740), z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

18. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce plików cookie i polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu cuk.pl. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

Aktualizacja dn. 31.03.2022 r.  

Bądźmy w kontakcie

#kupujtakjaklubisz

W CUK Ubezpieczenia zależy nam na Twojej wygodzie. W naszej multiagencji ubezpieczysz się na wiele sposobów i błyskawicznie obliczysz składkę za polisę. Możesz kupić online, porozmawiać z nami lub spotkać się osobiście w jednej z naszych placówek.