Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Polityka cookies i polityka prywatności

 • 1. Serwis www.cuk.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu cuk.pl - CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • 5. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies "sesyjne" (session cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: - "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; - "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w znajdującej się w menu przeglądarki internetowej.
 • 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w znajdującej się w menu przeglądarki internetowej.
 • 10. CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, siedziba: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 107, tel.: 56 665 09 00, fax: 56 665 09 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000519882, REGON: 871548350, NIP: 956-20-47-158 (dalej: CUK Ubezpieczenia) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu cuk.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych oraz użycie Kalkulatora OC i AC.
 • 11. Dane te będą przetwarzane przez CUK Ubezpieczenia w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.
 • 12. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 13. CUK Ubezpieczenia zapewnia użytkownikom możliwość zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie listu poleconego na adres: CUK Ubezpieczenia sp. z. o. sp. k., ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń.
 • 14. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 15. CUK Ubezpieczenia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 • 16. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane przez CUK Ubezpieczenia wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które upoważnił/-a Pan/-i do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane będą w szczególności Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (celem przygotowania rzetelnej kalkulacji, w tym weryfikacji danych przez UFG i zawarcia umowy ubezpieczenia).
 • 17. CUK Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z serwisu www.cuk.pl.
 • 18. CUK Ubezpieczenia spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 • 19. CUK Ubezpieczenia zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.
 • 20. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail w celu otrzymywania informacji handlowych od CUK, oznacza zgodę na otrzymywanie ich za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • 21. Informacje zawarte w Serwisie cuk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121), z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • 22. W związku z korzystaniem z usługi Google Assistant firma CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), ul. Grudziądzka 107, nie pozyskuje od firmy Google LLC z siedzibą w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, USA jakichkolwiek informacji, które stanowią dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). CUK Ubezpieczenia Sp. Z o.o. Sp. k. poprosi użytkownika o podanie danych osobowych jedynie w miejscach do tego jednoznacznie wyznaczonych, opatrzonych logo CUK Ubezpieczenia, w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu oraz po wyrażeniu stosownej zgody, informującej o celu podawania danych. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k. (RODO) uzyskasz klikając w poniższy link: https://cuk.pl/regulamin/rodo.pdf 
 • 23. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce plików cookies i polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu cuk.pl. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.
keyboard_arrow_up