Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Emerytura z ulgą podatkową - w trosce o Twoją przyszłość

Przyszedł czas na odpoczynek, spokój i pełen komfort? Nie pozwól, aby niska emerytura pokrzyżowała Twoje plany! Teraz w CUK masz możliwość zainwestowania oszczędności na dogodnych warunkach, aby Twoja przyszłość była pewna i bezpieczna.

Skontaktuj się z nami!

Razem zabezpieczymy to, co jest dla Ciebie cenne. Właśnie dlatego nie tylko porównujemy ceny składek, ale przede wszystkim dopasowujemy poziom ochrony do Twoich potrzeb. Nasi eksperci czekają na Ciebie. Skontaktuj się z nami

Co zyskujesz?

  • Pełne wsparcie merytoryczne
  • Ofertę wielu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Wsparcie, także po zakupie polisy

Nasi klienci kupują

Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach ubezpieczeń. Sprawdź produkty, które szczególnie chętnie kupują nasi Klienci.

Ubezpieczenie
na życie

Bądź spokojny – na wszelki wypadek

Ubezpieczenie
rowerowe

Pokonuj kolejne kilometry i jedź bezpiecznie!

Ubezpieczenia
firmowe

Prowadź swój biznes – bez strachu o przyszłość

Co to jest IKZE?

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowiące zgodnie ze zmianą Ustawy z 2011 r. o dodatkowym indywidualnym zabezpieczeniu emerytalnym obok funkcjonującego już IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego. Od 1 stycznia 2012 roku możemy dobrowolnie oszczędzać na naszą emeryturę na jeszcze jednym koncie indywidualnym. Konto IKZE jest więc naszym prywatnym funduszem emerytalnym, który ma zapewnić godne warunki życia, gdy już wejdziemy w wiek emerytalny.

Czym różni IKZE od IKE?

W zasadzie IKZE w dużej części jest podobnym rozwiązaniem co IKE, które funkcjonuje od 2004 roku. Zasadnicza różnica dotyczy jednak jego opodatkowania. W przypadku IKZE możesz odliczyć wpłaty na to konto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawa z 2013 roku wprowadziła również korzystne ulgi podatkowe dla emerytów, jeżeli chodzi o opodatkowanie wypłat z IKZE. Takie wypłaty będą opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dla oszczędzającego i dla osoby uprawnionej do środków zgromadzonych na IKZE w przypadku jego śmierci.

Kto może oszczędzać na IKZE?

Na IKZE możesz oszczędzać już od 16 roku życia, ale osoby w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat mogą dokonywać wpłat na rachunek tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej pobieranych dochodów. Na IKZE może gromadzić oszczędności tylko jedna osoba i każdy może mieć tylko jedno takie konto. IKZE możesz założyć bez względu na to, czy posiadasz już IKE, czy jesteś uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Jaki jest limit wpłat na IKZE?

Ustalony jest również roczny limit wpłat na IKZE, który w 2021 roku wynosi 6 310,60 zł. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wysokość kwoty wpłaconej na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wynosi 9 466,20 zł. Limit ten ulega zmianie co roku, ponieważ wynika z odpowiedniej wielokrotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia, ale nie może być niższy niż limit wpłat, który obowiązywał w roku poprzednim. W przypadku osób małoletnich kwota ta nie może przekroczyć kwoty uzyskanego dochodu w danym roku kalendarzowym.

Gdzie możesz założyć IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może być prowadzone przez banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i towarzystwa ubezpieczeniowe, a także podmioty, które prowadzą działalność maklerską oraz dobrowolne fundusze emerytalne. Warto wiedzieć, że każdy z tych podmiotów prowadzi IKZE w nieco innej formie. Banki zakładają rachunki oszczędnościowe. W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych pieniądze są odkładane w funduszach, domy maklerskie inwestują z kolei w papiery wartościowe. IKZE prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe przybiera formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Czy możesz dokonać transferu z konta IKZE?

Wybór podmiotu prowadzącego konto IKZE należy do Ciebie, ale czy możesz dokonać transferu środków zgromadzonych na IKZE? Możesz, ale tylko do innej instytucji prowadzącej IKZE, z którą zawarłeś umowę. Ustawa nie zakłada również wypłaty transferowej na przykład na Indywidualne Konto Emerytalne czy Pracowniczy Program Emerytalny. Co ważne wypłaty transferowe zgromadzonych środków między instytucjami prowadzącymi IKZE oraz wypłaty dokonane na IKE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego zwolnione są z opodatkowania.

Jak można wypłacić pieniądze z IKZE?

Tutaj również mamy do czynienia z różnicami między IKZE a IKE. Z konta IKZE nie możesz wycofać części zgromadzonych środków. Możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na koncie. Zwrot tych środków podlega opodatkowaniu PIT według aktualnej skali podatkowej.

Kto może dokonać wypłaty środków z IKZE?

Pieniądze z konta IKZE można wypłacić na wniosek:

  • Oszczędzającego - po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, ale pod warunkiem dokonania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
  • Osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego.

Pieniądze mogą być wypłacane jednorazowo lub w ratach w zależności od złożonego wniosku. Wypłacane środki po zakończeniu oszczędzania na IKZE są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym równym 10%.

FAQ

Ostateczna ilość towarzystw, których oferty poznasz zależy od parametrów polisy, której potrzebujesz? O najlepszą ofertę dla Ciebie zapytamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych.

Polisę za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia, możesz kupić na kilka sposobów:

- korzystając z kalkualtora online

- dzwoniąć na naszą infolinię

- odwiedzając najbliższą placówkę

W naszej ofercie znajdziesz produkty ubezpieczeniowe gwarantujące wsparcie w razie poważnego zachorowania, chorób przewlekłych czy problemów zdrowotnych, które zaczęły Ci dokuczać po nieszczęśliwym wypadku. Zapewniamy pomoc po operacjach chirurgicznych. Przebywając w szpitalu, możesz liczyć na świadczenie, które ułatwi Ci funkcjonowanie w nowych okolicznościach.

Jeśli Ciebie zabraknie, Twoi bliscy otrzymają kompleksowe superwsparcie na wydatki w trudnych dla nich chwilach. Ubezpieczenie na życie to nie tylko pomoc w przypadku śmierci ubezpieczonego. Świadczenie otrzymasz na wypadek odejścia osób Tobie najbliższych i w razie pogorszenia się Twojego stanu zdrowia.

Polisa ochroni Cię, jeśli niedyspozycja będzie wiązała się z niezdolnością do pracy. Pomożemy Ci zorganizować opiekę medyczną po powrocie ze szpitala, a towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty zakupu sprzętu medycznego. Udzielimy Ci wsparcia w czasie rehabilitacji, abyś łatwiej odnalazł się w wymagającej sytuacji. Superubezpieczenie może zagwarantować Ci dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Odpowiednia polisa to pewność niezależności finansowej w trudnych okolicznościach.

Masz pytanie?

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.