Emerytura z ulgą podatkową – oszczędzaj z kontem IKZE

 • Gromadzisz oszczędności zwolnione z podatku od zysków kapitałowych
 • Zbierasz fundusze na własnych zasadach, bez narzuconych kwot wpłat
 • W razie śmierci zapewniasz bliskim środki zwolnione z podatku od darowizn

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

Zakładasz prywatny fundusz inwestycyjny

IKZE w towarzystwie ubezpieczeniowym to polisa na życie z funduszem kapitałowym. Budujesz prywatną emeryturę w III filarze, który jest niezależny od ZUS. Pieniądze z IKZE to finansowe bezpieczeństwo na emeryturze.

Zabezpieczasz bliskich w razie Twojej śmierci

W razie Twojej śmierci pieniądze mogą wypłacić osoby do tego upoważnione. Obowiązuje 10%, zryczałtowany podatek dochodowy. Nie płaci się go, gdy oszczędności przenoszone są na własne konto oszczędnościowe w ramach III filaru.

Zyskujesz fundusz z ulgą podatkową

Wypłaty środków z IKZE podlegają korzystnemu opodatkowaniu – zryczałtowanym 10% podatkiem PIT.

Możesz zmniejszyć swój PIT

Rozliczając co roku PIT, masz prawo do odpisania od podstawy opodatkowania wpłat na konto IKZE.

Co zyskujesz, kupując ubezpieczenie w CUK?

Komfort

Polisę kupisz online, w aplikacji, przez telefon
lub w placówce – jak Ci wygodniej!

Dostęp do promocji i rabatów

Skorzystaj z programu Moc Rabatów oraz Payback!

Możliwość płatności ratalnej

lub odroczenie terminu pierwszej płatności.

Dostęp do nowoczesnej aplikacji,

która ułatwi Ci zarządzanie polisami i zgłaszanie szkód

Zasady wpłat na konto IKZE

 • Co roku obowiązuje inna maksymalna kwota wpłat w roku kalendarzowym. To 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nie musisz jednak wykorzystywać limitu. Możesz wpłacać mniejszą kwotę.
 • Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w roku kalendarzowym nie możesz wpłacić więcej niż 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.
 • W przypadku osób małoletnich limit wpłat zależny jest od wysokości dochodów, uzyskiwanych w ramach umowy o pracę. Obowiązują więc dwa limity — podstawowy (dotyczący wpłat na IKZE) oraz wysokość dochodów.

Zasady wypłat z konta IKZE

 • Z konta IKZE jeszcze przed osiągnięciem 65 roku życia możesz wypłacić zgromadzone środki. Warunkiem jest wypłata wszystkich pieniędzy. Taki zwrot podlega jednak opodatkowaniu PIT według skali podatkowej.
 • Jako właściciel konta IKZE możesz wypłacić pieniądze (jednorazowo lub w ratach), gdy ukończysz 65 lat, jeśli dokonasz wpłat przez minimum 5 lat. Osoby do tego upoważnione mogą to zrobić również po Twojej śmierci.
 • Przeniesienia środków z IKZE możesz dokonać tylko do innej instytucji, prowadzącej IKZE. Nie możesz wpłacić pieniędzy na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Pracownicze Plany Emerytalne (PPE).
 • Zarówno transfer środków, jak i wypłata przez osoby upoważnione nie podlegają opodatkowaniu.

Co jeszcze musisz wiedzieć o IKZE?

Wiek założenia konta

IKZE może założyć już osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat. Nie ma górnego wieku, w którym można przystąpić do IKZE. Można zrobić to nawet w wieku przedemerytalnym. 

Zwrot środków

Zawsze możesz wycofać pieniądze z konta IKZE. Jednak, jeśli zrobisz to po 65. roku życia, wykorzystasz antypodatkowy potencjał zwrotu.  

Brak harmonogramu wpłat

Nie musisz dokonywać wpłat na konto regularnie. Nie jest ustalona również minimalna kwota. Jesteś ograniczony tylko ustaloną odgórnie maksymalną kwotą wpłat. To elastyczny fundusz, którym sam zarządzasz! 

Opinie klientów

Klaudia Krawczyk

Od dawna ubezpieczamy z mężem tutaj dwa samochody. W tym roku nawet zdecydowaliśmy się na ubezpieczanie na życie. Tak naprawdę składki są niewielkie.

Joanna Zofia Ołowska

Bardzo miła atmosfera, pełen profesjonalizm, szczególne podziękowania dla Pana Pawła za pomoc w znalezieniu najoptymalniejszego ubezpieczenia OC, oraz pomoc z wyprostowaniem polis z poprzednich lat za auto ubezpieczone w całkiem innej placówce.💪👍🤝 Dziękujemy
i polecamy jak najbardziej usługi CUK Wołomin.

Paulina Zarzycka

Bardzo polecam to miejsce. Profesjonalna i bardzo miła obsługa, wszystko przebiega szybko i sprawnie, niskie ceny i najlepsze oferty na rynku. Polecam każdemu! :)

Krystian Rosadziński

Pełen profesjonalizm. Od kilku lat nie muszę pamiętać o terminie ubezpieczeń. Za każdym razem telefoniczne przypomnienie, oferty przesyłane drogą elektroniczną. Mega oszczędność czasu. Obsługa klienta na najwyższym poziomie. Polecam

Ocena naszych Klientów na Google
Opinie klientów
4,79 (17 338 opinii)

Co to jest IKZE?

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowiące zgodnie ze zmianą Ustawy z 2011 r. o dodatkowym indywidualnym zabezpieczeniu emerytalnym obok funkcjonującego już IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego. Od 1 stycznia 2012 roku możemy dobrowolnie oszczędzać na naszą emeryturę na jeszcze jednym koncie indywidualnym. Konto IKZE jest więc naszym prywatnym funduszem emerytalnym, który ma zapewnić godne warunki życia, gdy już wejdziemy w wiek emerytalny.

Czym różni IKZE od IKE?

W zasadzie IKZE w dużej części jest podobnym rozwiązaniem co IKE, które funkcjonuje od 2004 roku. Zasadnicza różnica dotyczy jednak jego opodatkowania. W przypadku IKZE możesz odliczyć wpłaty na to konto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawa z 2013 roku wprowadziła również korzystne ulgi podatkowe dla emerytów, jeżeli chodzi o opodatkowanie wypłat z IKZE. Takie wypłaty będą opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dla oszczędzającego i dla osoby uprawnionej do środków zgromadzonych na IKZE w przypadku jego śmierci.

Kto może oszczędzać na IKZE?

Na IKZE możesz oszczędzać już od 16 roku życia, ale osoby w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat mogą dokonywać wpłat na rachunek tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej pobieranych dochodów. Na IKZE może gromadzić oszczędności tylko jedna osoba i każdy może mieć tylko jedno takie konto. IKZE możesz założyć bez względu na to, czy posiadasz już IKE, czy jesteś uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Jaki jest limit wpłat na IKZE?

Ustalony jest również roczny limit wpłat na IKZE, który w 2021 roku wynosi 6 310,60 zł. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wysokość kwoty wpłaconej na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wynosi 9 466,20 zł. Limit ten ulega zmianie co roku, ponieważ wynika z odpowiedniej wielokrotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia, ale nie może być niższy niż limit wpłat, który obowiązywał w roku poprzednim. W przypadku osób małoletnich kwota ta nie może przekroczyć kwoty uzyskanego dochodu w danym roku kalendarzowym.

Gdzie możesz założyć IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może być prowadzone przez banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i towarzystwa ubezpieczeniowe, a także podmioty, które prowadzą działalność maklerską oraz dobrowolne fundusze emerytalne. Warto wiedzieć, że każdy z tych podmiotów prowadzi IKZE w nieco innej formie. Banki zakładają rachunki oszczędnościowe. W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych pieniądze są odkładane w funduszach, domy maklerskie inwestują z kolei w papiery wartościowe. IKZE prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe przybiera formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Czy możesz dokonać transferu z konta IKZE?

Wybór podmiotu prowadzącego konto IKZE należy do Ciebie, ale czy możesz dokonać transferu środków zgromadzonych na IKZE? Możesz, ale tylko do innej instytucji prowadzącej IKZE, z którą zawarłeś umowę. Ustawa nie zakłada również wypłaty transferowej na przykład na Indywidualne Konto Emerytalne czy Pracowniczy Program Emerytalny. Co ważne wypłaty transferowe zgromadzonych środków między instytucjami prowadzącymi IKZE oraz wypłaty dokonane na IKE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego zwolnione są z opodatkowania.

Jak można wypłacić pieniądze z IKZE?

Tutaj również mamy do czynienia z różnicami między IKZE a IKE. Z konta IKZE nie możesz wycofać części zgromadzonych środków. Możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na koncie. Zwrot tych środków podlega opodatkowaniu PIT według aktualnej skali podatkowej.

Kto może dokonać wypłaty środków z IKZE?

Pieniądze z konta IKZE można wypłacić na wniosek:

 • Oszczędzającego - po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, ale pod warunkiem dokonania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
 • Osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego.

Pieniądze mogą być wypłacane jednorazowo lub w ratach w zależności od złożonego wniosku. Wypłacane środki po zakończeniu oszczędzania na IKZE są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym równym 10%.