Emerytura z ulgą podatkową - w trosce o Twoją przyszłość

Przyszedł czas na odpoczynek, spokój i pełen komfort? Nie pozwól, aby niska emerytura pokrzyżowała Twoje plany! Teraz w CUK masz możliwość zainwestowania oszczędności na dogodnych warunkach, aby Twoja przyszłość była pewna i bezpieczna.

Skontaktuj się z nami!

Razem zabezpieczymy to, co jest dla Ciebie cenne. Właśnie dlatego nie tylko porównujemy ceny składek, ale przede wszystkim dopasowujemy poziom ochrony do Twoich potrzeb. Nasi eksperci czekają na Ciebie. Skontaktuj się z nami

Co zyskujesz?

  • Pełne wsparcie merytoryczne
  • Ofertę wielu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Wsparcie, także po zakupie polisy

Nasi klienci kupują

Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach ubezpieczeń. Sprawdź produkty, które szczególnie chętnie kupują nasi Klienci.

Ubezpieczenie
na życie

Bądź spokojny – na wszelki wypadek

Ubezpieczenie
rowerowe

Pokonuj kolejne kilometry i jedź bezpiecznie!

Ubezpieczenia
firmowe

Prowadź swój biznes – bez strachu o przyszłość

Co to jest IKZE?

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowiące zgodnie ze zmianą Ustawy z 2011 r. o dodatkowym indywidualnym zabezpieczeniu emerytalnym obok funkcjonującego już IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego. Od 1 stycznia 2012 roku możemy dobrowolnie oszczędzać na naszą emeryturę na jeszcze jednym koncie indywidualnym. Konto IKZE jest więc naszym prywatnym funduszem emerytalnym, który ma zapewnić godne warunki życia, gdy już wejdziemy w wiek emerytalny.

Czym różni IKZE od IKE?

W zasadzie IKZE w dużej części jest podobnym rozwiązaniem co IKE, które funkcjonuje od 2004 roku. Zasadnicza różnica dotyczy jednak jego opodatkowania. W przypadku IKZE możesz odliczyć wpłaty na to konto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawa z 2013 roku wprowadziła również korzystne ulgi podatkowe dla emerytów, jeżeli chodzi o opodatkowanie wypłat z IKZE. Takie wypłaty będą opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dla oszczędzającego i dla osoby uprawnionej do środków zgromadzonych na IKZE w przypadku jego śmierci.

Kto może oszczędzać na IKZE?

Na IKZE możesz oszczędzać już od 16 roku życia, ale osoby w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat mogą dokonywać wpłat na rachunek tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej pobieranych dochodów. Na IKZE może gromadzić oszczędności tylko jedna osoba i każdy może mieć tylko jedno takie konto. IKZE możesz założyć bez względu na to, czy posiadasz już IKE, czy jesteś uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Jaki jest limit wpłat na IKZE?

Ustalony jest również roczny limit wpłat na IKZE, który w 2021 roku wynosi 6 310,60 zł. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wysokość kwoty wpłaconej na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wynosi 9 466,20 zł. Limit ten ulega zmianie co roku, ponieważ wynika z odpowiedniej wielokrotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia, ale nie może być niższy niż limit wpłat, który obowiązywał w roku poprzednim. W przypadku osób małoletnich kwota ta nie może przekroczyć kwoty uzyskanego dochodu w danym roku kalendarzowym.

Gdzie możesz założyć IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może być prowadzone przez banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i towarzystwa ubezpieczeniowe, a także podmioty, które prowadzą działalność maklerską oraz dobrowolne fundusze emerytalne. Warto wiedzieć, że każdy z tych podmiotów prowadzi IKZE w nieco innej formie. Banki zakładają rachunki oszczędnościowe. W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych pieniądze są odkładane w funduszach, domy maklerskie inwestują z kolei w papiery wartościowe. IKZE prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe przybiera formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Czy możesz dokonać transferu z konta IKZE?

Wybór podmiotu prowadzącego konto IKZE należy do Ciebie, ale czy możesz dokonać transferu środków zgromadzonych na IKZE? Możesz, ale tylko do innej instytucji prowadzącej IKZE, z którą zawarłeś umowę. Ustawa nie zakłada również wypłaty transferowej na przykład na Indywidualne Konto Emerytalne czy Pracowniczy Program Emerytalny. Co ważne wypłaty transferowe zgromadzonych środków między instytucjami prowadzącymi IKZE oraz wypłaty dokonane na IKE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego zwolnione są z opodatkowania.

Jak można wypłacić pieniądze z IKZE?

Tutaj również mamy do czynienia z różnicami między IKZE a IKE. Z konta IKZE nie możesz wycofać części zgromadzonych środków. Możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na koncie. Zwrot tych środków podlega opodatkowaniu PIT według aktualnej skali podatkowej.

Kto może dokonać wypłaty środków z IKZE?

Pieniądze z konta IKZE można wypłacić na wniosek:

  • Oszczędzającego - po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, ale pod warunkiem dokonania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
  • Osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego.

Pieniądze mogą być wypłacane jednorazowo lub w ratach w zależności od złożonego wniosku. Wypłacane środki po zakończeniu oszczędzania na IKZE są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym równym 10%.

FAQ

Jak najbardziej, możesz mieć kilka polis w zależności od Twoich potrzeb i możliwości finansowych. Nie możesz mieć dwóch takich samych produktów.

Tak, każde Towarzystwo ma swój okres wypowiedzenia ubezpieczenia. Najczęściej jednak jest to 30 dni. Żeby zrezygnować z ubezpieczenia, należy do Towarzystwa dostarczyć dokument rezygnacji.

Składki są nawet od 20 zł miesięcznie. Na cenę ubezpieczenia wpływa oczywiście jego zakres, Twój wiek oraz styl życia.

Oczywiście, kontaktując się z naszą infolinią pod numerem:
22 27 00 337
możesz poznać oferty oraz zawrzeć polisę zdalnie, nie wychodząc z domu.

Niestety nie mamy tu złotego środka. Ubezpieczenie musi być dostosowane do Twoich preferencji, możliwości finansowych oraz stylu życia.

Tak, jest ono w zakresie śmierci niezależnie od przyczyny.

Jak najbardziej, możesz wykupić polisę dla siebie, gdzie znajdziesz świadczenia dotyczące Twojego małżonka/partnera, urodzenia dziecka czy śmierci teścia/rodzica.

Nie jest to konieczne. W przypadku Twojej śmierci świadczenie zostaje wypłacone w określonej kolejności zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Z reguły składka jest miesięczna. W niektórych przypadkach możesz też opłacać ją kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Masz pytanie?

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.