Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2019-03-04

Czy warto mieć ubezpieczenie casco roweru?

Każdy posiadacz roweru powinien rozważyć zakup ubezpieczenia casco. Polisa daje wiele korzyści przy niewielkim nakładzie.

Ubezpieczenie casco roweru to zyskująca na popularności usługa, pozwalająca na scedowanie ryzyka jego uszkodzenia czy utracenia, na towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie zwalnia to oczywiście ubezpieczonego z obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia roweru podczas przechowywania oraz z obowiązku użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem.

Jednak przy zachowaniu podstawowych zasad określonych przez ubezpieczyciela, możemy liczyć na wypłatę świadczenia w przypadku zdarzeń objętych ochroną. Jakie są warunki zawarcia umowy? Jakie są wyłączenia? Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody? Przeczytaj!

Ubezpieczenie casco roweru obejmuje ochroną nie tylko kradzież, ale również wypadek i zdarzenia losowe

Co jest objęte ubezpieczeniem casco roweru?

Przedmiotem ubezpieczenia casco roweru jest rower oraz jego wyposażenie. Ubezpieczeniem casco może być objęte wyposażenie, które jest zamontowane w sposób trwały. Ubezpieczenie casco działa w trakcie użytkowania roweru oraz podczas jego przechowywania (o ile został prawidłowo zabezpieczony — więcej o tym przeczytasz w naszym artykule “Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu roweru od kradzieży”). Oprócz roweru ubezpieczyć można przewożony bagaż i przyczepkę rowerową. 

Jakie zdarzenia są objęte ochroną? Ich zakres może się nieco różnić w zależności od towarzystwa, jednak najczęściej są to:

  • wypadek;
  • kradzież z włamaniem;
  • rabunek;
  • zdarzenia losowe, np. ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, grad, zapadanie się ziemi, uderzenie pioruna, eksplozja oraz upadek statku powietrznego.

Warunki zawarcia ubezpieczenia casco roweru

Bycie w prawnym posiadaniu roweru jest podstawowym warunkiem zawarcia ubezpieczenia casco roweru. Konieczne jest też posiadanie ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Dodatkowo niektóre towarzystwa wymagają też posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Casco roweru jest korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą chronić swój jednoślad nie tylko przed utratą, ale też przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wartość ubezpieczenia jest ustalana na podstawie rynkowej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Pamiętaj, że do wypłaty odszkodowania konieczne może być przedstawienie ubezpieczycielowi dowodu zakupu roweru. Zachowaj więc koniecznie paragon lub fakturę!

Czy casco roweru chroni w każdej sytuacji?

O czym należy pamiętać, aby po wystąpieniu szkody móc otrzymać świadczenie w ramach ubezpieczenia casco? Konieczne jest użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń podczas przechowywania. 
Każde towarzystwo oferujące ubezpieczenie casco roweru zastrzega sobie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wyłączenia. Są to sytuacje, które powodują, że nie możemy liczyć na wypłatę świadczenia, jeśli wystąpi szkoda.

Każde towarzystwo ustala własny zakres wyłączeń, wśród nich najpopularniejsze są szkody, które:

* zostały umyślne wyrządzona przez innego domownika;
* powstały wskutek normalnego użytkowania roweru, korozji, zawilgocenia, pleśni długotrwałego postoju czy wpływu warunków atmosferycznych lub niezgodnego z jego przeznaczeniem;
* powstały wskutek kradzieży bez włamania;
* są skutkiem wykorzystywania go do uprawiania sportów wyczynowych lub ekstremalnych;
* powstały podczas nieprawidłowej naprawy;
* dotyczą ogumienia;
* dotyczą uszkodzenia części lub zespołów roweru bez wyraźnej przyczyny zewnętrznej, np. na skutek wad fabrycznych;
* dotyczą przewłaszczenia (jeżeli przywłaszczenie nastąpiło w wyniku rabunku, to szkoda ta zostanie objęta ubezpieczeniem casco);
* są skutkiem nieprawidłowego podłączania przyczepki rowerowej do roweru;
* jest skutkiem eksploatacji roweru bez oświetlenia po zmroku.

Powyższe punkty, to tylko przykłady możliwych wyłączeń. Każde towarzystwo ma nieco inny zakres wyłączeń. Dlatego, zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia casco roweru, warto zapoznać się z OWU wybranego przez nas towarzystwa, tam znajdziemy wszystkie potrzebne informacje.

Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

Dla rzetelnej i obiektywnej oceny zaistniałej szkody, która będzie dokonywana przez ubezpieczyciela, nie należy w rowerze dokonywać żadnych zmian i napraw. Niezbędne jest także zawiadomienie policji i zgłoszenie zdarzenia do towarzystwa na piśmie.

Wypłaty odszkodowania dokonuje się na podstawie rachunków za naprawę lub kalkulacji towarzystwa, do wysokości sumy ubezpieczenia. Należy pamiętać, że wartość roweru maleje wraz z wiekiem.

Wykupienie ubezpieczenia casco roweru to dobra opcja dla osób dbających o swój sprzęt i użytkujących go we właściwy, zgodny z przeznaczeniem sposób. Pozwala ono na redukcję skutków nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak na przykład utrata w wyniku kradzieży z włamaniem czy uszkodzenie w czasie wypadku.
 

Chciałbyś wykupić ubezpieczenie casco roweru?

Skorzystaj z naszego kalkulatora! Możesz też odwiedzić jedną z placówek CUK Ubezpieczenia lub porozmawiać z doradcą przez telefon.