2023-05-31

Jak i gdzie ubezpieczyć przedszkolaka?

Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia NNW dla przedszkolaka.

Jak i gdzie ubezpieczyć przedszkolaka?

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu oraz ubezpieczenie dziecka w żłobku to gwarancja, że w razie nieszczęśliwego wypadku czy zachorowania rodzice lub opiekunowie prawni otrzymają wsparcie finansowe. Dzięki niemu będą mogli zapewnić przedszkolakowi odpowiednie leczenie oraz rehabilitację również w prywatnych placówkach. Ponadto chroni ono podczas wycieczek i zajęć dodatkowych, a także w trakcie wakacji. Ubezpieczenie dla dziecka w przedszkolu nie zawsze jest jednak oferowane przez placówkę w formie grupowej polisy.

Co powinno wchodzić w zakres ochrony ubezpieczeniowej dla dziecka na wczesnym etapie edukacji? W ramach jakiej oferty możemy wykupić ubezpieczenie dla przedszkolaka? Które towarzystwa proponują właściwą ochronę dla najmłodszych? Na te i inne ważne pytania o ubezpieczenie dziecka przedszkolnego odpowiadamy w poniższym artykule. Poznaj szczegóły zagadnienia i wykup najlepszą ochronę!

Czy ubezpieczenie w przedszkolu i żłobku jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu i żłobku, tak samo jak na każdym kolejnym etapie edukacji, jest dobrowolne. Warto jednak rozważyć posiadanie tej polisy, ponieważ gwarantuje ona ochronę finansową od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale może przydać się też w razie poważnego zachorowania czy zatrucia pokarmowego. Do groźnego zdarzenia z udziałem dziecka może dojść wszędzie – nawet podczas zabawy! Mimo braku formalnego obowiązku ubezpieczenia dziecka w przedszkolu czy żłobku warto zatem zapewnić mu maksimum ochrony poprzez zakup polisy NNW.

Dlaczego ubezpieczenie dziecka w NFZ to za mało?

Każda osoba odprowadzająca składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne może korzystać z podstawowych usług w ramach NFZ – także nasze dziecko. Jednak nie zawsze takie świadczenia okażą się wystarczające, by zapewnić poszkodowanym w wypadku odpowiednie wsparcie. Często potrzebna jest np. pomoc specjalisty, do którego trudno dostać się w odpowiednim czasie. Koszt wspomagającego proces rekonwalescencji leczenia i rehabilitacji w prywatnych placówkach może pokryć natomiast dobrowolne ubezpieczenie NNW szkolne – to pewna forma ochrony dla naszego dziecka w razie wypadku!

Przykład 1- dlaczego NFZ to za mało

Piotrek, jedenastoletni chłopiec, pasjonuje się piłką nożną i aktywnie spędza czas. Pewnego dnia, podczas jednego z treningów doznaje poważnego urazu kolana. Rodzice Piotrka natychmiast zabierają go do najbliższego szpitala, ale okazuje się, że termin wizyty u ortopedy jest odległy o kilka tygodni. Piotrek czuje się bezradny i nie może doczekać się odpowiedniej opieki medycznej, która pomoże mu w powrocie do zdrowia i piłkarskich treningów. W tej sytuacji, ubezpieczenie dziecka w NFZ okazuje się niewystarczające. Wiedząc o potrzebie natychmiastowej interwencji medycznej dla Piotrka, rodzice zdecydowali się na wizyty w prywatnych placówkach medycznych. Rodzice mieli wykupione ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka. Dzięki temu, gdy Piotrek doznał urazu, mogli skorzystać z dodatkowych świadczeń, jakie oferuje ta polisa. Ubezpieczenie pokryło koszty wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a wypłata odszkodowania została przeznaczona na pokrycie kosztownego, ale niezwykle istotnego procesu rekonwalescencji. Dobrowolne ubezpieczenie NNW szkolne okazało się źródłem finansowego wsparcia, dzięki czemu chłopiec mógł szybciej powrócić do zdrowia i kontynuować swoją pasję.

Czytaj także: „Jak wybrać NNW dla studenta?”

Jak ubezpieczyć przedszkolaka?

Ubezpieczenie dla dziecka w przedszkolu lub żłobku można wykupić w ramach NNW szkolnego. Stanowi ono kompleksową ochronę dedykowaną dzieciom w różnym wieku, na każdym etapie edukacji (również uczniom i studentom).  Taka polisa zabezpiecza finansowo przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub śmierci osoby ubezpieczonej.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie przedszkolaka lub starszego dziecka nie musi być nabywane w placówce, do której uczęszcza maluch! Najlepiej wybrać je samemu, by zyskać pewność zakupu dokładnie takiej polisy, jakiej potrzebuje nasze dziecko. Ofertę towarzystw, które proponują kompleksową ochronę, można sprawdzić bez wychodzenia z domu, wykorzystując w tym celu nowoczesny kalkulator NNW szkolnego  na stronie CUK!

Ubezpieczenie przedszkolaka – co obejmuje NNW szkolne?

Polisa dla dziecka uczęszczającego do szkoły będzie w praktyce tym samym co ubezpieczenie w przedszkolu oraz ubezpieczenie dziecka w żłobku. Co obejmuje? Przede wszystkim ochronę NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść zarówno podczas zajęć edukacyjnych czy w szatni, jak i na zajęciach dodatkowych lub poza budynkiem placówki.

W ramach NNW szkolnego towarzystwa wypłacają świadczenia nie tylko za urazy i trwały uszczerbek na zdrowiu, ale także m.in. za pobyt w szpitalu i długotrwałe leczenie dziecka. Jego opiekunowie mogą otrzymać dodatkowo środki na zakup leków, sprzętu ortopedycznego oraz uzyskać pokrycie kosztów domowego nauczania, jeśli ich pociecha nie jest w stanie przemieszczać się do placówki.

Ubezpieczyciel może pokryć też koszty, które dotyczą m.in.: soczewek korekcyjnych, protez oczu, aparatów słuchowych, cewników urologicznych, ortez, nebulizatorów, poduszek przeciwodleżynowych itp.

Przeczytaj także: „Kto odpowiada za uszkodzone okulary w szkole?”.

Ubezpieczenie przedszkolaka – indywidualnie czy grupowo?

Ofertę grupowego ubezpieczenia proponowanego w przedszkolach, żłobkach lub szkołach często wybiera rada rodziców. Takie polisy są zwykle tanie, lecz zakres ochrony oraz sumy ubezpieczenia bardzo ograniczone. Obejmują one najczęściej jedynie:

 • śmierć dziecka,
 • śmierć rodzica,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • pobyt w szpitalu,
 • poważne zachorowanie,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku.

Warto rozważyć więc indywidualne ubezpieczenie dziecka w przedszkolu, żłobku lub szkole. Dzięki temu mamy szansę znaleźć polisę o wyższej sumie i szerszym zakresie. Choć składka za ochronę będzie wtedy nieco wyższa, to oferta z pewnością okaże się lepiej dopasowana do potrzeb Twojego dziecka. NNW dla przedszkolaka, ucznia lub studenta może obejmować dodatkowo: 

 • koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów za zniszczone okulary w szkole lub aparat słuchowy,
 • pogryzienie przez psa,
 • ukąszenie przez owady lub kleszcza,
 • porażenie prądem,
 • zatrucie pokarmowe,
 • choroby odzwierzęce
 • oparzenia i odmrożenia,
 • leczenie stomatologiczne jako skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • assistance – wizyty pielęgniarki lub nauka w domu po nieszczęśliwym wypadku,
 • wsparcie prawnika i psychologa, gdy dziecko padnie ofiarą hejtu w sieci,
 • wyczynowe uprawianie sportu.

Warto zapamiętać!

Dodatkowe ubezpieczenie dla przedszkolaka warto wykupić przede wszystkim dlatego, że przedszkole jako placówka nie zawsze zapewnia rodzicom grupową polisę. Nawet jeśli tak jest, to taka ochrona może okazać się niewystarczająca w stosunku do naszych potrzeb.

Przykład 2 – NNW grupowe a NNW indywidualne

Ola i Kasia to dwie przyjaciółki, uczęszczające do tego samego liceum. Obydwie są aktywne fizycznie i uczestniczą w różnych zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę. Rodzice Oli wykupili dla niej ubezpieczenie NNW indywidualne z bardzo wysoką sumą ubezpieczenia. Rodzice Kasi zdecydowali się na wykupienie polisy grupowej, którą oferowała szkoła. Niedługo po zakupie polis miał miejsce niefortunny wypadek. Podczas lekcji wf-u obie dziewczyny wpadły na siebie i doznały uszczerbku na zdrowiu. Ola została objęta bardzo szeroką ochroną ubezpieczeniową – rodzice Oli otrzymali środki, które pokryły zarówno koszty operacji, rehabilitacji, jak i leków. Dodatkowo dziewczynka otrzymała wysokie świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Kasia niestety nie miała tyle szczęścia. Była objęta ubezpieczeniem grupowym oferowanym przez szkołę, które nie zapewniało tak szerokiej ochrony. Otrzymała znacznie niższą wypłatę odszkodowania, co przełożyło się na potrzebę pokrycia części kosztów rehabilitacji z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie przedszkolaka a pobyt w szpitalu

W ofercie ubezpieczeń wielu towarzystw pojawia się możliwość uzyskania świadczeń w ramach pobytu dziecka w szpitalu. Taką ochronę można zyskać, nabywając m.in. NNW szkolne InterRisk, Uniqa, Wiener, Generali lub ubezpieczenie przedszkolaka Compensa (także NNW szkolne).  Co może obejmować polisa? Głównie świadczenia za hospitalizację z powodu nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania.

Warto wiedzieć, że towarzystwa mogą jednak wyznaczyć odmienne sumy ubezpieczenia dla różnych powodów pobytu w szpitalu lub dodatkową rekompensatę po zdiagnozowaniu sepsy. Ubezpieczenie przedszkolaka może pokryć również koszty transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala.

Przyjrzyjmy się niektórym ofertom, które obejmują hospitalizację przedszkolaka:

 • Min. trzydniowy i nieprzerwany pobyt w szpitalu na terytorium RP wskutek nieszczęśliwego wypadku – max. świadczenie od 4000 zł do 10 000 zł (w zależności od wariantu). 
 • Za min. dwudniowy i nieprzerwany pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego – max. świadczenie od 1000 zł do 3000 zł (w zależności od wariantu). 
 • Jednorazowe świadczenie za min. pięciodniowy i nieprzerwany pobyt w szpitalu wskutek choroby wynosi 300 zł i jest dostępne w pakiecie Prestiż.

Towarzystwo zapewnia jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego* wskutek nieszczęśliwego wypadku – od 1000 zł do 3000 zł (w zależności od wariantu). 

*Hospitalizacja musi trwać min. 14 dni kalendarzowych. W przypadku dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu OWU stanowi, że leczenie szpitalne musi trwać 2 dni (minimum 16 godzin).

W przypadku min. jednodniowej (24-godzinnej) hospitalizacji dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu: 

 • Od 30 zł za dzień (maks. 3600 zł) do 130 zł za dzień (maks. 18 000 zł). 

Świadczenie za hospitalizację dziecka wskutek np. zachorowania jest natomiast wypłacane w wysokości określonej w umowie (od 500 zł do 1200 zł). W tym przypadku warunkiem jest min.  5 dni, by świadczenie przysługiwało dwukrotnie.

Świadczenie wypłacane jest, gdy ubezpieczony pierwszy raz przebywa w szpitalu (wskutek nieszczęśliwego wypadku od 1 dnia pobytu, a w przypadku choroby od 3 dnia pobytu).

Za dzień leczenia szpitalnego poszkodowany otrzymuje od 40 do 100 zł za dzień pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
W przypadku pobytu w szpitalu w związku z chorobą kwota świadczenia wynosi od 20 do 50 zł za dzień.
Świadczenie to może być wypłacone za więcej niż jedną hospitalizację, o ile każda z nich wiązała się z tym samym zdarzeniem ubezpieczeniowym i trwała przynajmniej dobę (w przypadku drugiego pobytu świadczenie wypłacane jest już od 1 dnia).

Gdzie kupić ubezpieczenie przedszkolaka?

Najprostszym sposobem na dokładne porównanie ofert ubezpieczenia dla dziecka (również przedszkolnego) będzie skorzystanie z nowoczesnego kalkulatora NNW szkolnego na stronie CUK – dzięki niemu otrzymasz szybką wycenę składek oraz szczegóły dotyczące zakresów ochrony. Wszelkich formalności związanych z opłaceniem wybranej polisy można dopełnić zdalnie za pośrednictwem strony. Te towarzystwa mają w ofercie ubezpieczenie dla dziecka przedszkolnego:

 • 1
  Uniqa – ubezpieczyciel zapewnia ubezpieczenie NNW dla ucznia i przedszkolaka. Ochrona obejmuje dzieci i młodzież od 0 do nawet 26 lat, a więc jest to oferta dedykowana również studentom.
 • 2
  Wiener – proponuje kompleksowe ubezpieczenia grupowe NNW dla placówek oświatowych (w tym dla żłobków i przedszkoli), a także pełen Pakiet Oświata obejmujący ochroną również nauczycieli.
 • 3
  InterRisk – oferuje indywidualne ubezpieczenie Edu Plus dla dziecka, w którym możesz ubezpieczyć zarówno przedszkolaka, ucznia, jak i studenta. Zakres ochrony należy dopasować do aktualnego wieku oraz aktywności dziecka.
 • 4
  PZU – oferta PZU Edukacja to ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży. Zapewnia wsparcie finansowe i pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku przedszkolaka lub ucznia. Działa całą dobę zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 • 5
  Allianz – w ofercie towarzystwa znajduje się ubezpieczenie szkolne NNW, które obejmuje zarówno uczniów, jak i młodsze dzieci – również te uczęszczające do przedszkola lub żłobka.
 • 6
  Compensa – tu wykupimy całoroczną ochronę NNW działającą w placówce i poza nią. NNW szkolne Compensy to kompleksowe ubezpieczenie przedszkolne lub dla ucznia szkolnego (zakup polisy w opcji indywidualnej lub grupowej).
 • 7
  Generali – towarzystwo ma w swojej ofercie NNW do żłobka, przedszkola i zerówki dla dzieci od 4. miesiąca do 7. roku życia, a więc jest to propozycja skierowana stricte do rodziców przedszkolaków! Ubezpieczyciel zapewnia też pakiety dla starszych dzieci.

Szukasz ubezpieczenia dla dziecka? Sprawdź ofertę CUK!

Po przeczytaniu artykułu wiesz już, gdzie ubezpieczyć przedszkolaka oraz jak ważne jest to, by zakres polisy odpowiadał potrzebom Twojego dziecka. Towarzystwa, których oferty znajdziesz w CUK (m.in. PZU, Uniqa, Wiener, InterRisk, Generali czy Compensa) proponują ubezpieczenie przedszkolne w ramach polisy NNW dziecka. Szczegóły ochrony dopasujesz, korzystając z prostego w obsłudze kalkulatora NNW szkolnego. Polisę możesz wykupić zdalnie bez wychodzenia z domu!

Jeśli wolisz zapytać o ubezpieczenie przedszkolaka, ubezpieczenie dziecka w żłobku, ucznia lub studenta osobiście, skontaktuj się z naszym doradcą za pośrednictwem infolinii (22 27 00 337) lub odwiedź nas w najbliższej stacjonarnej placówce CUK Ubezpieczenia. Zachęcamy do kontaktu i zakupu polis w preferowany sposób!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy nieubezpieczone dziecko może jechać na wycieczkę?

Tak. Niezależnie od posiadania polisy dziecko może uczestniczyć w wycieczce organizowanej przez placówkę edukacyjną. W Polsce nie ma bowiem obowiązku ubezpieczania dzieci na wycieczki szkolne – mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. Jest to dobrowolna polisa, której wykupienie zależy od indywidualnej decyzji rodziców – warto ją jednak posiadać w kontekście zapewnienia dziecku kompleksowej ochrony podczas wyjazdu.

 • 2
  Czy ubezpieczenie dziecka w żłobku jest obowiązkowe?

Nie. Chociaż ubezpieczenie dziecka w żłobku jest zalecane, nie ma obowiązku jego wykupienia. Warto wiedzieć jednak, że posiadanie polisy zapewni środki na prywatne leczenie pociechy w razie poważnego zachorowania lub wypadku. Dlatego mimo braku urzędowego przymusu, decyzja o zakupie prywatnego lub grupowego ubezpieczenia dla dziecka w każdym wieku będzie słuszna.

 • 3
  Czy NNW jest potrzebne?

NNW to najważniejszy element każdego ubezpieczenia. Choć w Polsce osoba ubezpieczona w NFZ ma zapewniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, to nie zawsze okaże się to wystarczające! Kolejki do specjalistów w ramach publicznej służby zdrowia bywają długie, a zakres rehabilitacji oferowanej na NFZ bardzo ograniczony. Świadczenia, które w ramach wypadku zapewni nam polisa NNW pokryją koszt np. fizjoterapii w prywatnych gabinetach.

 • 4
  Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone w przedszkolu?

Jak wspomnieliśmy, ubezpieczenie dziecka w przedszkolu nie jest obowiązkowe. Jest to dobrowolna polisa zawierana wyłącznie z woli rodziców. Jeśli jednak nie pamiętamy, czy ubezpieczyliśmy naszą pociechę w ramach grupowego ubezpieczenia oferowanego przez placówkę, to pytanie należy skierować do dyrektora przedszkola.

Inaczej wygląda to natomiast w przypadku ubezpieczenia NFZ. Prawa do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być weryfikowane m.in. poprzez przeglądarkę internetową znajdującą się na stronie systemu eWUŚ. Jak zgłosić dziecko do takiego ubezpieczenia?

 • Za pośrednictwem pracodawcy lub zleceniodawcy – w miejscu pracy należy przekazać dane osobowe dziecka potrzebne do wypełnienia formularza przekazywanego następnie do ZUS;
 • W urzędzie pracy – jeśli rodzic jest tam zarejestrowany jako osoba bezrobotna;
 • Osobiście do ZUS – jeśli rodzic prowadzi działalność gospodarczą.

Oceń artykuł

5.00
(6)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku