2020-09-09

Compensa: jakie NNW kupić dziecku w szkole?

Zobacz, co nasi eksperci mówią na temat NNW szkolnego.

Compensa: jakie NNW kupić dziecku w szkole?

Przy zakupie w szkole polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) trzeba przede wszystkim sprawdzić, w jakich sytuacjach i do jakich sum działa ochrona. Wysokość składki ma znaczenie drugorzędne.

Do szkół chodzi w Polsce kilka milionów dzieci. Jedna z decyzji, które ich rodzice podejmują na początku każdego roku szkolnego, dotyczy ubezpieczeń. Czy kupić dziecku polisę? A jeśli tak, to czy wybrać ubezpieczenie ze szkoły, czy indywidualne u ubezpieczyciela? I najważniejsze: co powinna zawierać ochrona?

Zakup szkolnej polisy NNW jest dobrowolny, ale bez dwóch zdań warto się na niego zdecydować. W przypadku dzieci o nieszczęśliwy wypadek przecież nietrudno… Sprawdźmy, jakie świadczenia powinna zapewniać polisa i na jakie sumy należy się ubezpieczyć

Klauzula szkolna Compensy. Podstawowe informacje

Ubezpieczenie w podstawowym zakresie pozwala na otrzymanie odszkodowania w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka, a także po jego śmierci. Warunek: do wspomnianych sytuacji musi dojść wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Ubezpieczyciele umożliwiają też rozszerzenie zakresu ochrony. Warto o tym pamiętać, bo dzięki temu w ramach polisy można również otrzymać m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz pobytu w szpitalu. Wysokość wypłaty zależy od sumy ubezpieczenia, na jaką zostanie zawarta polisa.

Przykład klauzuli szkolnej, produktu oferowanego przez towarzystwo ubezpieczeń Compensa, pokazuje, że zakres ochrony może obejmować również wiele innych elementów. To konkretne ubezpieczenie składa się z blisko 20 ryzyk, czyli kategorii zdarzeń, po których można liczyć na wsparcie ubezpieczyciela. 

Poniżej kilka przykładów:

  • zwrot kosztów leczenia – do 8000 zł,
  • zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku – do 500 zł,
  • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku – 10 000 zł,
  • dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – 35 zł za każdy dzień (do maksymalnie 2000 zł),
  • jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania – do 5000 zł.

Rodzicu, nie oszczędzaj na sumie ubezpieczenia!

Z zakresem ochrony wiąże się bardzo ważna sprawa: wybór sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnego świadczenia, które może wypłacić ubezpieczyciel. To istotne, bo niska suma ubezpieczenia oznacza niewielkie odszkodowanie po wypadku. Dlatego, aby po złamaniu ręki czy skręceniu kostki dziecko dostało odpowiednio wysokie świadczenie, trzeba kupić polisę z sumą ubezpieczenia w wysokości przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W klauzuli szkolnej Compensy można znaleźć ochronę z wysokimi sumami, np. na poziomie 60 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i 100 000 zł po śmierci dziecka. Tak wysokie sumy to rzadkość w polisach dostępnych w szkole.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kiedy i gdzie działa ubezpieczenie?

Polisa działa przez całą dobę. I to nie tylko w trakcie trwania roku szkolnego, ale przez pełne 12 miesięcy od daty zakupu (np. od 1 września do 31 sierpnia), a zatem także podczas letnich wakacji. Ochroną objęte są zdarzenia zarówno w szkole, jak i poza nią, które miały miejsce w kraju i za granicą.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku