UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

NAWET 1,5 MILIONA ZŁOTYCH DLA CIEBIE NA KOSZTY LECZENIA I ASSISTANCE ZA GRANICĄ

Chcesz kupić polisę?

Sprawdź naszą ofertę!

Skorzystaj z naszej porównywarki
ubezpieczeń i ciesz się pełną ochroną
podczas podróży

Co wchodzi w skład ubezpieczenia turystycznego?

Koszty leczenia z Assistance w podróży zapewnią Ci ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży.

Jeśli planujesz podróż i chcesz zabezpieczyć siebie oraz bliskich, Towarzystwo udzieli Ci pomocy w nieplanowanych sytuacjach, na przykład: jeśli zatrujesz się próbując lokalnych potraw lub złamiesz nogę na stoku, ubezpieczyciel znajdzie placówkę medyczną i pokryje koszty leczenia. Dodatkowo w ramach usług Assistance otrzymasz wsparcie polegające m.in. na pomocy tłumacza, czy transporcie medycznym.

NNW chroni Ciebie w czasie podróży w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Jeżeli podczas wycieczki w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz uszczerbku na zdrowiu, np. złamiesz nogę, możesz liczyć na wsparcie Towarzystwa i wypłatę świadczenia. Gdyby doszło do Twojej śmierci, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie Twoim bliskim.

OC gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonych przez Ciebie innym osobom.

Jeżeli podczas uprawiania sportu np. jazdy na nartach, czy rowerze spowodujesz, że inna osoba dozna urazu oraz zniszczy swoje rzeczy osobiste, Towarzystwo wypłaci osobie poszkodowanej odszkodowanie.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego zapewni ochronę Twoich rzeczy na wypadek utraty, zniszczenia, czy kradzieży.

W przypadku, gdy podczas nieobecności w pokoju hotelowym dojdzie do włamania i Twoje rzeczy, np. aparat fotograficzny, czy telefon zostaną skradzione, możesz liczyć na wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zapewni Ci zwrot wydatków wynikających z zawartej umowy podróży.

Jeżeli opłaciłeś noclegi, bilety lotnicze i inne opłaty związane z podróżą, ale przed wyjazdem okazało się, że nie możesz w niej uczestniczyć, np. z powodu nagłego zachorowania lub Twoje dokumenty niezbędne do odbycia podróży zostały skradzione, ubezpieczyciel zwróci poniesione koszty związane z wyjazdem.

Dlaczego warto posiadać
ubezpieczenie podróżne

  • Możliwość ubezpieczenia zarówno podczas podróży zagranicznej jak i krajowej
  • Wysokie sumy ubezpieczenia
  • Możliwość spersonalizowania oferty i dostosowania jej do swoich oczekiwań i potrzeb
  • Zabezpieczenie finansowe przed niespodziewanymi zdarzeniami
  • Szeroki zakres usług
  • Możliwość ubezpieczenia na okres krótkoterminowy oraz roczny
  • Zapewnienie ochrony również w sytuacji gdy wyjeżdżasz do pracy, chorujesz na choroby przewlekłe, czy zamierzasz uprawiać sporty podwyższonego ryzyka
  • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w razie nagłego zachorowania na COVID-19

Pokrycie kosztów
leczenia za granicą

Ochrona w zakresie
COVID-19

Uszkodzenie
lub utrata bagażu

Koszty rezygnacji
z podróży

Dopasujemy polisę do Twojej podróży

Ubezpieczenie turystyczne dołączone do wycieczki często nie daje pełnej ochrony.
Porównamy dla Ciebie setki ofert i wybierzemy najlepszy możliwy wariant polisy, dopasowany do Twojej podróży.

FAQ

EKUZ, pomimo że jest darmowy, nie zapewni Ci tej samej ochrony ubezpieczeniowej jak polisa turystyczna. EKUZ działa jedynie na zasadzie opieki zdrowotnej danego kraju, jeśli dane Państwo wymaga współpłatności za leczenie — Ciebie te koszty nie ominą. Dodatkowo EKUZ nie pokrywa kosztów transportu do Polski, nie daje możliwości korzystania z prywatnej służby zdrowia.

Tak, polisa może zapewnić Ci pokrycie kosztów leczenia w razie zachorowania na COVID-19 oraz ubezpieczenie turystyczne może obejmować wsparcie w razie rezygnacji z wyjazdu, albo skrócenia uczestnictwa w imprezie, czy wycieczce.

Wyjeżdżając do pracy za granicę, nie masz obowiązku zawarcia polisy, natomiast warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie. Rozbudowana polisa pokryje koszty leczenia, gdybyś uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków w pracy. Niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy w biurze, jako pracownik firmy budowlanej, czy opiekować się starszymi osobami - wiele może się zdarzyć.

Tak, towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy turystyczne dla cudzoziemców, którzy chcą wyjechać za granicę.

Ryzyko związane z zaostrzeniem chorób przewlekłych ubezpieczonego jest dość duże, dlatego rekomendujemy odpowiednie rozszerzenie. Warto wiedzieć, że obecnie część Towarzystw już w podstawowym zakresie oferuje ochronę w związku z chorobami przewlekłymi.

Tak, ubezpieczenie turystyczne może zawierać taką opcję lub jest możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Wykupienie klauzuli alkoholowej w ubezpieczeniu turystycznym gwarantuje, że otrzymasz odszkodowanie w razie szkody, która wystąpiła po spożyciu alkoholu.

Tak, polisę możesz wykupić, przebywając za granicą, jednak może się to wiązać z kilkudniową karencją.

Masz pytanie?

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.

Masz więcej pytań?

Tu znajdziesz niektóre odpowiedzi

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jako jedno z rozszerzeń proponują moto assistance. Polega ono na pokryciu kosztów pomocy w razie awarii pojazdu albo wypadku drogowego za granicą podczas wycieczki.

Trzeba jednak sprawdzić zakres terytorialny, który jest opisany w OWU. Co może być objęte ochroną?

Przykładowo, usprawnienie samochodu na miejscu zdarzenia (jeśli to możliwe), holowanie, transport przyczepy, organizacja i opłacenie parkingu, samochodu zastępczego i zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu.

Ubezpieczenie turystyczne może posiadać rozszerzenie, które polega na pokryciu kosztów w razie wypadku drogowego lub uszkodzenia wynajętego auta. W praktyce oznacza to wsparcie finansowe, jeśli wymagana jest wpłata określonej kwoty w ramach udziału własnego, według warunków umowy z firmą wynajmującą auta. 

Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe może objąć ochroną cudzoziemca, czyli osobę, która mieszka i pracuje w Polsce, ale nie ma polskiego obywatelstwa. Niektóre oferty mogą być skierowane wyłącznie dla obywateli Polski. Dobra wiadomość jest jednak taka, że towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują polisy turystyczne dla cudzoziemców, którzy np. chcą wyjechać za granicę do pracy. Nie będą one jednak działać w Polsce i w kraju, z którego ta osoba pochodzi.

Istnieje jeszcze drugi typ umowy z obcokrajowcem i obejmuje on koszty leczenia cudzoziemców. Tego typu ubezpieczenie będzie działać wtedy w Polsce.

Tak, jednak zależy to od konkretnego ubezpieczyciela. Zachorowanie na COVID-19 to jeden z elementów umowy, występuje między innymi w Allianz, Generali i Proama. Polisa, która obejmuje ryzyko nagłego zachorowania na COVID-19, czyli pokrycie kosztów związanych z hospitalizacją, wizytami lekarskimi, transportem, a nawet dostarczeniem leków (np. w rozszerzeniu assistance). 

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować wsparcie w razie rezygnacji z wyjazdu albo skrócenia uczestnictwa w imprezie czy wycieczce. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje koszty związane z podróżą za ubezpieczonego (i/lub jego bliskich, jeśli są oni również ubezpieczeni) w razie zachorowania na COVID-19.

Więcej na ten temat przeczytasz w poradzie "Ubezpieczenie turystyczne a COVID-19 - co warto wiedzieć?".

Wszystko zależy od konkretnej oferty ubezpieczyciela. Jest to jednak częste rozszerzenie ubezpieczenia. Przykładem jest polisa turystyczna w Generali, która oprócz kosztów leczenia i usług assistance w podróży zagranicznej, obejmuje także pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, odwołania noclegów i biletów lotniczych. Trzeba jednak dopłacić do podstawowego zakresu ochrony ubezpieczenia turystycznego.

Ryzyko związane z wystąpieniem objawów chorób przewlekłych ubezpieczonego jest dość duże, dlatego ubezpieczyciele często wymagają rozszerzenia zakresu ochrony standardowej polisy. Wiąże się to z wyższą składką, jednak jest to bardzo przydatne. Warto to zrobić, jeśli np. nagle wystąpią objawy związane z nowotworem, zapaleniem wątroby czy cukrzycą. W innym wypadku, towarzystwo odmówi wypłacenia odszkodowania za koszty leczenia, które były związane z chorobą przewlekłą, a podróżujący nie posiada odpowiedniego rozszerzenia.

Jeśli konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe daje taką możliwość - jak najbardziej. I warto z tej ochrony skorzystać, szczególnie jeśli ubezpieczony wyjeżdża na aktywne wakacje za granicę. Aktualnie wiele towarzystw ubezpieczeniowych proponuje taką opcję. Najczęściej zakres ochrony dotyczy uszkodzenia i straty sprzętu sportowego w wyniku zdarzenia losowego, przeprowadzanej akcji ratowniczej, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, a także kradzieży.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają, że rozszerzenie, czyli ubezpieczenie sprzętu sportowego jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokupiona będzie ochrona o amatorskie uprawianie narciarstwa, snowboardingu lub sportów wysokiego ryzyka.

Więcej na ten temat przeczytasz w poradzie "Czy ubezpieczenie bagażu chroni też sprzęt sportowy?".

W razie podróży wypoczynkowej za granicę, dobrze jest wykupić ubezpieczenie turystyczne. A co jeśli zamierzasz podjąć tam pracę? Wtedy warto wykupić odpowiednie rozszerzenie. Rozbudowana polisa pokryje koszty leczenia w razie wypadku w trakcie wykonywania obowiązków w pracy. Niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy w biurze, jako pracownik firmy budowlanej, czy opiekować się starszymi osobami - wiele może się zdarzyć.

Samo ubezpieczenie turystyczne może zawierać taką opcję, np. w Generali albo Proama. W innym przypadku jest konieczne rozszerzenie. Szkody wyrządzone po alkoholu (stężenie zależne jest od konkretnego kraju) nie są objęte ochroną. Właśnie dlatego trzeba wykupić klauzulę alkoholową. To rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego gwarantuje, że otrzymasz odszkodowanie w razie szkody po alkoholu. Ryzyko ubezpieczeniowe się zwiększa, więc cena składki może być wyższa.

OC w życiu prywatnym to bardzo przydatny dodatek ubezpieczenia turystycznego. Jego dokładny zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w szczegółach konkretnej oferty. Najczęściej jednak obejmuje ponoszenie odpowiedzialności za szkody, które zostały nieumyślnie wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim. Przykładowo: uszkodzenie aparatu fotograficznego, sprzętu sportowego, mienia hotelowego, ale także szkody na osobie, np. uszczerbek na zdrowiu.

Więcej na ten temat przeczytasz w poradzie "OC w życiu prywatnym – kiedy i komu może się przydać podczas podróży?".

Ubezpieczenie turystyczne zakupione w biurze podróży ma ograniczony zakres ochrony. Jest to też polisa, która proponowana jest w takim samym zakresie każdemu turyście. Nie jest zatem elastyczna pod względem warunków. Zakup ubezpieczenia turystycznego w multiagencji gwarantuje porównanie ofert, dopasowanie warunków umowy, a także wybór takiej polisy, która odpowiada możliwościom finansowym.

Do porównania ubezpieczenia turystycznego niezbędne są takie dane: miejsce wycieczki, cel wyjazdu, okres ubezpieczenia, liczba wyjeżdżających osób oraz ich daty urodzenia. Aby podpisać umowę, potrzebujemy też danych osobowych i kontaktowych. 

Zanim podpiszesz umowę z ubezpieczycielem, dokładnie zapoznaj się ze szczegółami umowy. Istnieje wiele aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, np. czy ubezpieczyciel obejmie Cię ochroną, jeśli wystąpią objawy choroby przewlekłej, na terenie kraju będą akty terroru albo zostanie odwołany Twój lot powrotny. Poza tym musisz pamiętać o wyłączeniach ochrony, czyli sytuacjach, w której towarzystwo nie bierze odpowiedzialności za powstałe szkody. Informacje znajdziesz w OWU.

Zawsze podawaj prawdziwe informacje dotyczące wycieczki. Jeśli jedziesz spędzać czas aktywnie albo uprawiać sport amatorski, ubezpieczyciel musi o tym wiedzieć. Wszystko po to, aby polisa turystyczna była dopasowana do Twoich potrzeb, a także mogła zapewnić Ci ochronę.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenia turystyczne?

Nieważne, gdzie wybierasz się na urlop. Czy do naszego zachodniego sąsiada, czy może na inny kontynent. Może planujesz wyjazd służbowy lub dłuższy pobyt za granicą, by szukać pracy? Gdziekolwiek planujesz spędzić choćby kilka dni, warto się ubezpieczyć. Ubezpieczenie podróżne zapewni Ci poczucie komfortu i bezpieczeństwo podczas podróży i pobytu w obcym kraju.

Niestety również w czasie urlopu jesteśmy narażeni na problemy zdrowotne. Możemy też ulec mniejszemu lub większemu wypadkowi. Trudno też przewidzieć, jak nasz organizm zareaguje na zmianę klimatu. Udar słoneczny, zatrucie pokarmowe czy wysoka gorączka mogą się przydarzyć wszędzie. W takich sytuacjach potrzebny będzie lekarz i wsparcie medyczne, ale nie tylko. Czasem będziemy potrzebować porady prawnej lub transportu do kraju. Odpowiednie ubezpieczenie turystyczne pozwoli Ci zmniejszyć lub nie ponieść kosztów leczenia za granicą. Ubezpieczenie na wyjazd możesz wykupić na dowolny region i wybrany okres. Niezależnie od tego, czy wybierasz się do Europy, czy w podróż dookoła świata, zawsze warto ubezpieczyć się na każdą ewentualność.

Jaki jest podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczenia podróżne mogą mieć różny zakres ochrony w zależności od pakietu, na który się zdecydujesz. Wybierając polisę warto się zastanowić, jakie zagrożenia będą dla nas najistotniejsze. Na jakie zabezpieczenia warto się zdecydować, kupując ubezpieczenie na wakacje? Co powinno zawierać nawet najtańsze ubezpieczenie turystyczne? Decydując się na podstawową polisę turystyczną należy przede wszystkim wziąć pod uwagę następujące zabezpieczenia:

Assistance w podróży

Ubezpieczenie assistance to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia konkretną pomoc serwisową, medyczną i informacyjną. Zakres takiego ubezpieczenia może obejmować transport samochodowy. Dzięki takiemu ubezpieczeniu pokryjesz koszty przewozu medycznego z zagranicy, tak żebyś mógł kontynuować leczenie w domu. Może ono również obejmować konsultacje z doradcą medycznym lub pomoc prawną. Ubezpieczenie assistance stanowi często zabezpieczenie w przypadku transportu zwłok do kraju. Pamiętaj jednak, że assistance jest rozszerzeniem polisy turystycznej i nie do każdego ubezpieczenia podróżnego jest dodane automatycznie.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje ochronę życia i zdrowia kierowcy i pasażerów. To ubezpieczenie podróżne może być dużym wsparciem, jeżeli w razie wypadku nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu. Obejmuje pomoc finansową, ale też pomoc organizacyjną. Chodzi o szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego oraz w innych sytuacjach komunikacyjnych.

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym to bardzo istotny dodatek do ubezpieczenia turystycznego. Jeżeli podczas podróży wyrządzisz krzywdę osobie trzeciej, np. podczas surfowania na desce czy jazdy na nartach, to w takiej sytuacji może ona domagać się rekompensaty i pokrycia kosztów leczenia. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pokryje ewentualne koszty, ale także zapewni Ci pomoc prawników, którzy w razie potrzeby mogą reprezentować cię w sądzie. Nikt oczywiście nie planuje takich sytuacji, ale z pewnością warto być zabezpieczonym również na taką ewentualność.

Co jeszcze może wejść w zakres ubezpieczenia turystycznego?

Wyżej wymienione to nie wszystkie sytuacje, przed którymi może Cię uchronić ubezpieczenie turystyczne. Wiele polis oferuje dodatkowy zakres ubezpieczenia w zależności od tego, na czym Ci najbardziej zależy i o jakim charakterze wyjazd planujesz.

Ubezpieczenie bagażu

Wybierasz się w daleką podróż a Twój bagaż nie dotarł tam razem z Tobą? Został skradziony lub uszkodzony? Ubezpieczenie bagażu pokryje koszty z tym związane i pozwoli Ci cieszyć się urlopem. W przypadku tego ubezpieczenia warto jednak upewnić się, jakie zdarzenia ubezpieczeniowe są wyłączone z polisy. Czasem dodatkowo powinieneś ubezpieczyć sprzęt elektroniczny i sportowy.

Uprawianie sportów oraz koszty poszukiwań i ratownictwa

Rozszerzenie polisy o ochronę obejmującą uprawianie sportów to konieczne zabezpieczenie, jeżeli wybierasz się za granicę, by aktywnie wypoczywać. Jeżeli planujesz jeździć na nartach, surfujesz, spędzasz wakacje na rowerze, to takie ubezpieczenie jest niezbędne. Zabezpieczy Cię przed ewentualnymi kosztami leczenia, pobytem w szpitalu czy transportem medycznym, ale będzie również potrzebnym wsparciem w przypadku akcji poszukiwawczych i ratowniczych, gdy zagubisz się w nieznanych górach czy ulegniesz wypadkowi podczas treningu. Dlatego przed zakupem polisy turystycznej, przeanalizuj swoje plany pod kątem sportu i włącz odpowiednie aktywności do ochrony ubezpieczeniowej.

Co jeszcze można wziąć pod uwagę, kupując ubezpieczenie turystyczne?

Co jeszcze może wejść w zakres ubezpieczenia na wyjazd? W ostatnim czasie pojawiły się polisy turystyczne, które uwzględniają szczególne okoliczności. Jeżeli planujesz urlop z biurem podróży, możesz ubezpieczyć się od odwołania lub skrócenia wyjazdu zorganizowanego. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również ubezpieczenie biernego udziału w zamieszkach oraz ubezpieczenie od zaostrzenia chorób przewlekłych. Jeśli chorujesz na coś przewlekle, to koniecznie wybierz to rozszerzenie.

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenia turystyczne?

Masz problem z decyzją, na jakie ubezpieczenie turystyczne się zdecydować? Nie wiesz, gdzie najlepiej wykupić takie ubezpieczenie? Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych online.Podaj dokąd się wybierasz, określ cel wyjazdu i termin podróży. Planujesz uprawiać sport lub szukasz ubezpieczenia na wyjazd do pracy za granicę? Odpowiedni kalkulator pomoże Ci znaleźć najlepsze ubezpieczenie podróżne dostosowane do Twoich potrzeb. Możesz wykupić polisę turystyczną online lub porozmawiać z doradcą, który na pewno Ci doradzi i rozwieje Twoje wątpliwości. Doradcy CUK czekają na Ciebie na infolinii i w placówkach.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć, kupując ubezpieczenie podróżne?

O czym jeszcze warto pamiętać, kupując ubezpieczenie turystyczne? Decydując się na jakąkolwiek polisę, warto zawsze dokładnie zapoznać się z wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej dotyczy to wypadków, do których dojdzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ubezpieczyciele wykluczają tego typu zdarzenia z zakresu ubezpieczeń.

Dlaczego ubezpieczenie wyjazdowe jest takie ważne?

Ubezpieczenie podróżne warto wykupić przed każdym wyjazdem. Bagatelizowanie ryzyka związanego z podróżami na pewno się nie opłaca. Chociaż wszyscy zakładamy, że wakacje będą beztroskim i mile spędzonym czasem, a służbowy wyjazd nie będzie się wiązał z nieprzyjemnymi wydarzeniami, to jednak ubezpieczenie turystyczne będzie nas chronić w mniej optymistycznych sytuacjach. Jeżeli już spotka Cię coś przykrego, to warto być zabezpieczonym przed poniesieniem wysokich i nieplanowanych kosztów.