TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUZ”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” swoją działalność opiera o wyłącznie polski kapitał i działa od 2003 roku. Zobacz więcej.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” swoją działalność opiera o wyłącznie polski kapitał i działa w branży ubezpieczeń od 2003 roku. Wyróżnia się strategią, która polega na tym, że klienci, którzy przystępują do grona posiadaczy polis, stają się jednocześnie udziałowcami. Przekłada się to na duże zaufanie klientów wobec firmy, a także na poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej.

Wśród najpopularniejszych produktów TUZ są:
 

Towarzystwo TUZ oferuje również wiele atrakcyjnych ofert dla biznesu, w tym polisy dotyczące mienia, OC, zawodowa Odpowiedzialność Cywilna, OC zawodowa przewoźnika drogowego, ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych, NNW, Gwarancje oraz kompleksowe ubezpieczenie firm. Szerokie spektrum polis obejmuje również obowiązkowe OC dla zarządcy nieruchomości czy pośrednika kredytu hipotecznego.

Ponadto TUW TUZ”opracowało specjalny pakiet przygotowany we współpracy z podmiotami kościelnymi tak, aby w jak najlepszym stopniu zapewnić ochronę mienia kościelnego, ochronę kierowcom oraz pojazdom należącym do podmiotów kościelnych.

O TUZ jest coraz głośniej w mediach oraz w całej Polsce za sprawą dynamicznych przemian wewnątrz firmy, a także ambicji o byciu liderem na rynku ubezpieczeń.