AGRO TUW

AGRO Ubezpieczenia to marka powstała z TUW Pocztowe. Zobacz, na jakie ubezpieczenia możesz liczyć, decydując się na ofertę tego towarzystwa.

Towarzystwo AGRO Ubezpieczenia (początkowo AGRO TUW) powstało w wyniku zmian własnościowych w TUW Pocztowe z dniem 21 lutego 2021 roku, kontynuuje działalność w dziedzinie ubezpieczeń powołanego w 2001 roku TUW Pocztowego. Pomyślna realizacja początkowego celu towarzystwa pozwoliła na dalszy rozwój i  jeszcze większe powiązanie AGRO Ubezpieczenia z rolnictwem i środowiskiem wiejskim
 

Ubezpieczenia w AGRO TUW 

Jakie polisy możesz zawrzeć z AGRO Ubezpieczenia? To między innymi:

  • Polisy osobowe w AGRO Ubezpieczenia
  • Polisy majątkowe w AGRO Ubezpieczenia
  • Polisy komunikacyjne w AGRO Ubezpieczenia
  • Polisy podróżne w AGRO Ubezpieczenia
  • Polisy rolne w AGRO Ubezpieczenia

AGRO Ubezpieczenia oferuje polisy chroniące od odpowiedzialności cywilnej, ryzyka finansowego, assistance oraz NNW. Dodatkowo w ofercie można znaleźć casco pojazdów i przedmiotów w transporcie oraz OC komunikacyjne.

Oferta towarzystwa ubezpieczeniowego została przystosowania, aby odpowiedzieć na potrzeby zróżnicowanych klientów:

• osób fizycznych

• osób prawnych

• instytucji nieposiadających osobowości prawnej.


AGRO Ubezpieczenia zabezpiecza majątek Poczty Polskiej i jej spółek, która do 2017 była jej jedynym udziałowcem. Obecnie na mocy porozumienia zawartego między Pocztą Polską a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników „FSUSR”, ten drugi wszedł w poczet członków kapitałowych AGRO Ubezpieczenia. Współpraca ma upowszechnić ubezpieczenia rolne dzięki powszechnemu dostępowi do oferty ubezpieczeń poprzez placówki Poczty Polskiej.
Ofertę kieruje też do grona klientów oraz partnerów handlowych. Zaufaj ubezpieczycielowi należącemu do spółki skarbu państwa.