2021-08-19

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym? To łatwe!

Składki za ZUS upoważniają Cię do korzystania ze służby zdrowia. Czy są opłacone?

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym? To łatwe!

Odkąd pojawił się w Polsce system eWUŚ, sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego jest bardzo proste, szczególnie w szpitalu czy w przychodni. Jeśli nie jesteś pewien, czy wszystkie składki zostały poprawnie opłacone, możesz też zrobić to samodzielnie. Zobacz, w jaki sposób możesz sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony i czym grozi brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Zastanawiasz się, jak sprawdzić swoje ubezpieczenie? Masz kilka możliwości. Możesz to zrobić bezpośrednio w biurze agenta ubezpieczeniowego lub online. Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym przez Internet? Czy jesteś ubezpieczony możesz sprawdzić na kilka sposobów: 

 • korzystając z PUE, czyli praformy ZUS-u,
 • przy pomocy IKP (Indywidualne Konto Pacjenta),
 • w systemie eWUŚ.

Czym jest system eWUŚ?

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) to intuicyjny system, który umożliwia błyskawiczne sprawdzenie, czy pacjent ma prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia. Wszystkie informacje zaczerpnięte są z danych ZUS-u oraz KRUS-u i aktualizują się automatycznie. Do sprawdzenia świadczeń wystarczy numer PESEL i dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Uczniowie powinni przedstawić legitymację szkolną. W praktyce wygląda to tak, że lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik placówki medycznej, wprowadza dane do systemu i odczytuje informację. Co jednak zrobić, kiedy fundusz nie potwierdzi prawa do świadczeń, a jesteś przekonany, że je posiadasz?

Jak sprawdzić, czy mam ubezpieczenie zdrowotne w ZUSie?

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje pomoc iopiekę medyczną w ramach NFZ-etu. By móc korzystać z porad lekarskich, zabiegów lub być hospitalizowanym, konieczne jest opłacanie składek w ZUSie. Obowiązek ten ciąży na nie tylko na pracodawcach, ale też na szkołach, uczelniach oraz na urzędach pracy. Ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęci także członkowie rodziny ubezpieczonego, czyli żona, mąż i dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pełnoletni podopieczny ciągle się uczy – wtedy może korzystać ze świadczeń medycznych do momentu 26. urodzin.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Organem, który pobiera składki, jest ZUS. Jak sprawdzić, czy masz ubezpieczenie zdrowotne przy pomocy systemu ZUS-u? Należy zarejestrować się na PUE, czyli Platformie Usług Elektronicznych. Można to zrobić, używając podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Po założeniu konta ubezpieczony będzie mógł zweryfikować m.in. to, czy zobowiązany do tego podmiot opłacił składki na poczet ubezpieczenia zdrowotnego. 

eWUŚ – jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony?

Do systemu eWUŚ mają dostęp nie tylko świadczeniodawcy współpracujący z NFZetem, ale także lekarze pracujący w prywatnych placówkach medycznych, którzy mogą wystawiać recepty na leki refundowane. Dlatego też, jeśli masz podejrzenia, że zakład pracy nie opłaca składki zdrowotnej, sprawdź, czy jesteś ubezpieczony bezpośrednio w przychodni, podczas rejestracji wizyty lub w gabinecie lekarskim. 

Jak sprawdzić swoje ubezpieczenie w placówce medycznej? Będzie potrzebny Ci do tego jedynie dowód tożsamości. Pracownik placówki wprowadzi Twój numer PESEL do systemu eWUŚ, co pozwoli mu błyskawicznie zweryfikować, czy jesteś uprawniony do korzystania ze świadczeń.

System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) jest codziennie aktualizowany na podstawie danych udostępnianych przez ZUS. Co zrobić w sytuacji, gdy okaże się, że nie masz prawa do opieki medycznej w ramach NFZ-etu?

 • 1
  Skontaktuj się ze swoim pracodawcą i poinformuj o zaistniałej sytuacji.
 • 2
  Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, wyjaśnij sprawę w ZUS-ie – w Twoim przypadku to właśnie ten organ jest odpowiedzialny za opłacanie składek.
 • 3
  Jeżeli masz status ucznia albo studenta, poinformuj o tym odpowiednio swoją szkołę lub uczelnię.
 • 4
  Natomiast jeżeli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, skontaktuj się z urzędem pracy.

Jak sprawdzić ubezpieczenie w IKP?

Jeszcze do niedawna to, czy jesteś ubezpieczony, mogłeś sprawdzić, wchodząc na ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta. Jednak od 1 maja 2021 roku przestał on być aktywny. Obecnie jego dotychczasowi użytkownicy mogą korzystać z IKP, czyli z Internetowego Konta Pacjenta. Do logowania mogą oni wykorzystać:

 • dane dostępowe do ZIP;
 • bankowość elektroniczną;
 • e-dowód lub profil zaufany.

Natomiast ci, który nie byli użytkownikami ZIP-u, mogą zalogować się na IKP, korzystając z bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub e-dowodu. Na IKP można znaleźć informacje na temat opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale także te dotyczące historii leczenia, wystawionych recept, skierowań i zwolnień lekarskich. Można również sprawdzić, kiedy uprawnienia do publicznej opieki zdrowotnej wygasają. Z czym wiąże się utrata uprawnień do publicznej opieki zdrowotnej?

Chcesz zabezpieczyć finansowo bliskich, kiedy Cię zabraknie? A może przygotować się na każdą ewentualność taką jak nagły wypadek, niezdolność do pracy czy poważne zachorowanie? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy najlepszą ofertę.

Brak uprawnień do publicznej opieki zdrowotnej

Jeśli w przychodni lub w szpitalu okaże się, że NFZ nie potwierdza Twoich uprawnień do świadczeń, możesz przedstawić dokument, który potwierdzi Twoje prawo do korzystania ze świadczeń, np. pismo, w którym masz przyznaną rentę czy emeryturę. Jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie? Koniecznie zgłoś się do swojego pracodawcy i wyjaśnij tę sprawę.

Brak ubezpieczenia zdrowotnego - co dalej?

Jeśli okaże się, że nie masz prawa do świadczeń zdrowotnych, możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie NFZ. Upoważnia Cię ono do korzystania z publicznej służby zdrowia, co oznacza, że możesz np. zadzwonić po karetkę pogotowia, kiedy poślizgniesz się na chodniku lub korzystać z wizyt lekarza rodzinnego. Warto wziąć także pod uwagę prywatną polisę zdrowotną, dzięki której masz dostęp do usług wielu specjalistów, a także placówek medycznych. Za dodatkową wizytę u specjalisty, na którą nie musisz długo czekać, poniesiesz dodatkowe opłaty według cennika. To gwarancja komfortu i bezpieczeństwa, nawet w trudnych sytuacjach.

Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone?

Każde dziecko do ukończenia 18. roku życia jest objęte ubezpieczeniem rodzica. By mogło ono bez problemu korzystać z opieki medycznej i świadczeń, opiekun musi zadbać o dopełnienie wymaganych formalności:

 • rodzic musi zgłosić podopiecznego do ubezpieczenia za pośrednictwem pracodawcy – zakład pracy po przekazaniu danych osobowych dziecka, przekazuje odpowiedni formularz do ZUS-u;
 • bezrobotny rodzic powinien dokonać zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia w urzędzie pracy;
 • w przypadku, gdy opiekun prowadzi własną działalność gospodarczą, musi samodzielnie zgłosić dziecko do ZUS-u – służy do tego formularz ZCNA, czyli „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”.

Jeśli płatnik składek opłaca je w terminie, nie ma obaw o to, czy dziecko podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednak, aby spać spokojnie, można we własnym zakresie zweryfikować uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych. Sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego dziecka polega na:

 • udaniu się do lekarza, przychodni, pielęgniarki środowiskowej i podaniu numeru PESEL dziecka – tak jak w przypadku dorosłych, informacja o uprawnieniach do korzystania ze świadczeń wyświetla się automatycznie;
 • wejściu na Internetowe Konto Pacjenta rodzica – po zalogowaniu się na IKP, wystarczy wejść w zakładkę „Uprawnienia”. Powinny znajdować się w niej informacje na temat kont dzieci, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach ubezpieczenia opiekuna.

Ubezpieczenie zdrowotne – jak sprawdzić i potwierdzić uprawnienia do otrzymania świadczeń, gdy system eWUŚ pokazał „czerwone światło”?

W niektórych przypadkach system eWUŚ wskazuje, że dana osoba nie jest ubezpieczenia, mimo że opłaca ona składki na ubezpieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych można potwierdzić:

 • raportem miesięcznym ZUS RMUA wydanym przez zakład pracy oraz zaświadczeniem ZUS ZUA lub ZUS ZZA;
 • zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę;
 • legitymacją emeryta-rencisty;
 • zaświadczeniem z urzędu pracy – dotyczy to osoby bezrobotnej;
 • zaświadczeniem ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz dowodem opłacenia miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne – w ten sposób swoje uprawnienia mogą potwierdzić osoby prowadzące własną działalność gospodarczą;
 • aktualną legitymacją KRUS-u;
 • potwierdzeniem zgłoszenia w ZUS-ie, umową zawartą z NFZ-tem oraz dowodem opłacenia składki – dotyczy to tych, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie dobrowolne;
 • zaświadczeniem potwierdzającym wypłacanie zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, rehabilitacyjnego lub wypadkowego.

Ci, którzy muszą szybko skorzystać z pomocy lekarskiej, mogą także złożyć pisemne oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składa się je w placówce medycznej – jest to gotowy druk, w którym należy uzupełnić swoje imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz wskazać podstawę prawną uprawniającą do otrzymania świadczenia.

Dlaczego warto sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne?

W większości przypadków składki zdrowotne ZUS odprowadzane są przez Twojego pracodawcę. Wszystko dzieje się bez Twojego zaangażowania. Wyjątkiem jest np. posiadanie własnej działalności gospodarczej, ponieważ jako właściciel firmy samodzielnie musisz opłacać składkę za ubezpieczenie zdrowotne. Warto zapoznać się z tą informacją, aby nie okazało się nagle, że nie masz prawa do świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Brak ubezpieczenia NFZ – czym grozi?

Osoba, która nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, będzie musiała z własnej kieszeni zapłacić za korzystanie z usług medycznych w placówkach NFZ-etu. Niekiedy są to duże koszty – zwłaszcza jeśli pomoc lekarska nie ogranicza się do konsultacji, a konieczne okazuje się np. przeprowadzenie zabiegu lub wykonanie specjalistycznych badań. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, czy składki na ubezpieczenie zdrowotne są regularnie przekazywane do ZUS-u.

Alternatywą jest również wykupienie polisy zdrowotnej, która gwarantuje dostęp zarówno do lekarza pierwszego kontaktu, jak i specjalistów. Oprócz tego można zdecydować na dobrowolne opłacanie składki do ZUS-u – osoba, która zdecyduje się na takie rozwiązanie, będzie miała takie same uprawnienia do świadczeń medycznych jak ta, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Kup ubezpieczenie zdrowotne

Szukasz ubezpieczenia zdrowotnego? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci wybrać odpowiedni zakres ochrony. Zadzwoń na infolinię lub przyjdź do jednej z naszych placówek - nasi doradcy pomogą Ci w wyborze odpowiedniej polisy zdrowotnej.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku