2023-05-19

Czy każdy uczeń jest ubezpieczony?

Jak sprawdzić, czy Twoje dziecko jest objęte ubezpieczeniem szkolnym?

Czy każdy uczeń jest ubezpieczony?

Według polskiego prawa każde dziecko do 18. roku życia może korzystać bezpłatnie z powszechnej opieki medycznej. Z drugiej strony ustawa narzuca obowiązek zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma natomiast obowiązku korzystania z ubezpieczenia szkolnego. Zatem czy każdy uczeń jest ubezpieczony? Czy oprócz ubezpieczenia zdrowotnego warto zadbać o NNW dziecka? Jak wygląda ta kwestia na dalszym etapie edukacji i czy każdy student jest ubezpieczony? Odpowiadamy.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu ucznia

Mimo obowiązku zgłoszenia dzieci i młodzieży do 18 roku życia do ubezpieczenia zdrowotnego nie wszyscy uczniowie są ubezpieczeni. Nie oznacza to jednak, że placówki służby zdrowia mają prawo odmówić im świadczeń. Czy dziecko jest ubezpieczone, można sprawdzić przez platformę PUE ZUS, Internetowe Konto Pacjenta, zasięgnąć informacji bezpośrednio w NFZ lub w przychodni czy szpitalu. Dziecko oprócz powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w celu zapewnienia mu lepszej ochrony, może być dodatkowo objęte polisą NNW w szkole lub indywidualnie przez rodzica bądź opiekuna. Ten rodzaj polisy chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone?

Dzieci, nawet jeśli rodzic lub placówka odpowiedzialna za zgłoszenie do ubezpieczenia nie dopełnią tego obowiązku, mogą w takim samym stopniu korzystać bezpłatnie z publicznej opieki medycznej co osoby ubezpieczone. W obu przypadkach świadczenia są refundowane przez NFZ, jednak w pierwszym ze składek osób ubezpieczonych, w drugim z dotacji z budżetu państwa.

Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone u pracodawcy?

Dziecko powinno być w pierwszej kolejności zgłoszone do ubezpieczenia rodzica w jego miejscu zatrudnienia. Składki się nie zwiększają, ale istotne, by formalnie zgłoszenie zostało dokonane. Aby pracodawca dokonał zgłoszenia, musisz wystąpić do niego z odpowiednim wnioskiem. Jeśli pojawiają się wątpliwości, czy dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny mimo wcześniej złożonego wniosku, w pierwszej kolejności warto wyjaśnić to u pracodawcy, który sprawdzi, czy wszystkie formalności zostały dopełnione.

Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone w ZUS?

Czy dziecko jest ubezpieczone, możesz sprawdzić logując się na swoje konto przez platformę PUE ZUS. W systemie znajdziesz informacje na temat ubezpieczenia swojego i członków Twojej rodziny.

Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone przez IKP?

Logując się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”. Jeśli znajdziesz tam konto swojego dziecka, znaczy, że zostało ono zgłoszone do twojego ubezpieczenia. Potwierdzenie aktywności ubezpieczenia znajdziesz wchodząc w szczegóły profilu dziecka.

Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone przez eWUŚ?

Każda publiczna placówka służby zdrowia ma dostęp do systemu eWUŚ, który pozwala na szybkie sprawdzenie, czy ktoś jest ubezpieczony. O braku ubezpieczenia zostaniesz poinformowany przy okazji rejestracji lub wizyty u lekarza. Dane dziecka będą widniały w systemie na czerwono.

Jak działa ubezpieczenie szkolne?

Innego rodzaju ochronę niż ubezpieczenie zdrowotne, zapewnia dziecku NNW szkolne. Przystąpienie do polisy grupowej często jest proponowane w szkołach na początku roku szkolnego. Czy każdy uczeń jest ubezpieczony w szkole? W Polsce nie ma obowiązku obejmowania dziecka polisą NNW, chociaż jest ona przydatna w wielu sytuacjach. Szkoły oferują wybrany wariant w ramach polisy grupowej. Jako rodzic możesz z niego skorzystać, ale nie musisz. Na rynku dostępnych jest wiele opcji NNW dziecka, często o szerszym zakresie i wyższych sumach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szkolne najczęściej obejmuje:

 • śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, udaru czy zawału;
 • śmierć rodzica,
 • nagłe poważne zachorowanie;
 • pobyt w szpitalu,
 • uszczerbek na zdrowiu;
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

W wariantach poszczególnych ofert można dodatkowo znaleźć:

 • ukąszenie owadów i kleszcza;
 • pogryzienie;
 • zwrot kosztów zakupu pomocy medycznych;
 • zwrot kosztów zakupu okularów w razie zniszczenia.

Na wypadek dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej np. złamaną nogą, pomocny będzie assistance, zapewniający nie tylko wizyty pielęgniarskie w domu, ale też pomoc w nadgonieniu zaległości w szkole.

Dzieci obecnie spędzają bardzo dużo czasu w internecie. Narażone są na specyficzny rodzaj przemocy, jakim jest hejt. Towarzystwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, często włączają możliwość skorzystania z pomocy prawnej czy psychologicznej w razie hejtu w InternecieDobre NNW szkolne powinno odpowiadać zakresem potrzebom dziecka.

Należy pamiętać, że polisa NNW i ubezpieczenie zdrowotne to całkiem różne rodzaje ochrony. NNW wiąże się z nagłymi wypadkami lub poważnym zachorowaniem. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ciągłą ochronę medyczną. Aby ją rozszerzyć i uczynić bardziej komfortową bez konieczności czekania w długich kolejkach, rozważ skorzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dziecka. Jest ono przydatne, gdy często odwiedzasz z dzieckiem lekarzy, zwłaszcza specjalistów. Obie polisy się uzupełniają i pozwalają na pełną ochronę zdrowia i życia dziecka.

Kto ubezpiecza ucznia w szkole?

Ubezpieczenie szkolne dziecka zależy od woli rodziców. Jeśli rodzic zdecyduje się skorzystać z oferty proponowanej przez szkołę, ubezpiecza dziecko opłacając składkę i wyrażając zgodę na przekazanie danych dziecka ubezpieczycielowi. Szkoła powinna zadbać o ubezpieczenie uczniów podczas zagranicznych wycieczek lub kierując ucznia na praktyki zawodowe.

Co jeśli dziecko nie jest ubezpieczone w szkole?

Jeśli nie zdecydujesz się na ubezpieczenie dziecka w szkole, a zależy ci na ochronie pociechy, możesz samodzielnie poszukać odpowiedniego wariantu. Pozwoli ci to na dopasowanie polisy do indywidualnych potrzeb dziecka. Na rynku znajdziesz oferty o często szerszym zakresie i wyższych sumach ubezpieczenia w porównaniu z ubezpieczeniem szkolnym dziecka, a wyższe sumy to wyższe świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu, leczenia lub rehabilitacji. Warto zadbać o pełną ochronę dziecka, by np. zaoszczędzić setki złotych na korepetycjach, gdy dziecka nie będzie przez dłuższy czas w szkole z powodu wypadku i będzie potrzebowało pomocy w nadgonieniu materiału.

Niekiedy rodzice wybierają ubezpieczenie w szkole ze względu na wygodę i oszczędność czasu, nie zapoznając się ze szczegółami oferty. Znalezienie odpowiedniej polisy nie musi jednak być trudne ani czasochłonne. Możesz skorzystać z kalkulatora NNW dziecka, by w kilka minut znaleźć i kupić ubezpieczenie.

Jak działa ubezpieczenie ucznia po ukończeniu szkoły?

Czy każdy uczeń jest ubezpieczony także po ukończeniu szkoły? Dziecko, które kończy szkołę podstawową, do 18 roku życia dalej powinno być ubezpieczone zdrowotnie przy jednym z rodziców, nawet jeśli nie kontynuuje nauki. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych lub gdy pełnoletnie dziecko zostanie skreślone z listy uczniów, rodzic powinien wyrejestrować je ze swojego ubezpieczenia, jednak jeszcze przez 6 miesięcy dziecko może korzystać ze świadczeń służby zdrowia.

Polisy szkolne z kolei najczęściej zawiązywane są na 12 miesięcy od września do sierpnia kolejnego roku. Gdy dziecko ukończy szkołę, polisa obowiązuje do końca określonego w niej okresu. Po jego zakończeniu warto zadbać o dalsze ubezpieczenie – w kolejnej szkole lub indywidualnie. Pamiętaj, że starsze dziecko w dalszym ciągu narażone jest na złamania, urazy, wypadki czy nagłe zachorowanie. Dorastające dziecko staje się coraz bardziej samodzielne, częściej wychodzi lub wyjeżdża ze znajomymi, warto zadbać o jego bezpieczeństwo.

Jak działa ubezpieczenie studenckie?

Na początku roku akademickiego studenci otrzymują informację o ubezpieczeniu NNW na uczelni. Czy każdy student jest ubezpieczony? Oferowane przez uczelnię NNW jest dobrowolne, poza kierunkami medycznymi, inżynieryjnymi i szkołami prywatnymi. Rynek proponuje wiele ofert NNW dla studenta do 26. roku życia opracowanych pod kątem tej konkretnej grupy odbiorców.

Ubezpieczenie studenckie działa podczas zajęć i poza nimi, w każdym miejscu i przez cały czas obowiązywania polisy. Może obejmować podobnie jak ubezpieczenie szkolne dziecka:

 • uszczerbek na zdrowiu (złamanie, zwichnięcie, uraz po napadzie epilepsji);
 • śmierć ubezpieczonego;
 • śmierć rodzica;
 • uraz w wypadku komunikacyjnym;
 • pobyt w szpitalu;
 • zdiagnozowanie poważnej choroby;
 • oparzenia i zatrucia
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku;
 • cyberprzemoc.

W ofercie znajdziesz też assistance obejmujące opiekę pielęgniarki lub rehabilitanta, dostawę niezbędnych leków, transport medyczny.

Studenci ze względu na częste przemieszczanie się są szczególnie narażeni na urazy w wypadkach komunikacyjnych. Zajęcia nie zawsze odbywają się na jednym wydziale, a w pośpiechu łatwo o chwilę nieuwagi. Składka to niewielki wydatek wobec kosztów leczenia. Odszkodowanie w razie wypadku stanowi bardzo duże wsparcie studenckiego budżetu.

Jak ubezpieczyć ucznia i studenta?

Ubezpieczenie dla ucznia i studenta możesz zakupić w szkole czy na uczelni bądź wybrać indywidualnie. Druga opcja pozwoli ci na porównanie różnych ofert. Być może znajdziesz lepszy wariant w niższej cenie, który będzie obejmował ryzyka dopasowane do potrzeb twojego dziecka. Przykładowo jeśli dziecko jest aktywne w sieci i prowadzi swój kanał na YT, będzie szczególnie narażone na hejt i warto zadbać, by polisa obejmowała tego typu zagrożenie. Gdy udziela się w uczelnianej drużynie siatkówki, bardzo istotne będzie, by polisa obejmowała wyczynowe uprawianie sportów.

Zastanawiasz się, ile kosztuje ubezpieczenie szkolne? Otrzymasz je już od 32 zł. Cena zależy od zakresu i wysokości sum ubezpieczenia. Polisę możesz kupić bezpośrednio u agenta, telefonicznie lub przez Internet. Do zawarcia ubezpieczenia będą potrzebne twoje dane jako osoby ubezpieczającej i dane dziecka jako ubezpieczonego.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie, czy każdy uczeń jest ubezpieczony, musimy wziąć pod uwagę fakt, że nie ma wymogów prawnych, aby dziecko było objęte ubezpieczeniem NNW. Dziecka nie ubezpiecza automatycznie szkoła. To rodzic decyduje, czy dziecko zostanie objęte ochroną, jeśli tak – czy skorzysta z oferty szkoły bądź ubezpieczy dziecko indywidualnie. Obowiązkowe ubezpieczenie ucznia dotyczy jedynie zagranicznych wycieczek i praktyk zawodowych.

FAQ, czyli pytania o ubezpieczenie ucznia

 • 1
  Jaka jest kara za niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia szkolnego?

Generalnie nie ma kary za niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia szkolnego, ponieważ nie jest ono obowiązkowe. Musisz jednak pamiętać o zgłoszeniu dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od nadania mu nr PESEL w przypadku noworodków bądź zmiany tytułu do ubezpieczenia. Kara za niedopełnienie tego obowiązku może sięgnąć nawet 5 tys. zł.

 • 2
  Czy za ucznia płaci się ZUS?

Dopisanie uczącego się dziecka do 26. roku życia do ubezpieczenia nie wiąże się z odprowadzeniem wyższych składek do ZUS.

 • 3
  Czy warto ubezpieczać dziecko poza szkołą?

Tak, ponieważ można znaleźć korzystniejszy wariant pozwalający na pełniejszą ochronę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dziecko było ubezpieczone w szkole i poza nią.

 • 4
  Kiedy kończy się ubezpieczenie ucznia w szkole?

Ubezpieczenie ucznia w szkole kończy się wraz z końcem okresu, na jaki zawarta jest polisa, z końcem miesiąca, kiedy nastąpiło wystąpienie z polisy grupowej lub gdy wyczerpaniu uległa suma ubezpieczenia.

 • 5
  Kiedy dziecko nie jest ubezpieczone?

Dziecko nie jest ubezpieczone, gdy obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego nie zostanie dopełniony przez rodzica, opiekuna prawnego, a w przypadku braku możliwości zgłoszenia przez członka rodziny lub opiekuna – placówkę sprawującą opiekę nad dzieckiem lub szkołę.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku