2023-06-27

Ubezpieczenie dzieci na obozy sportowe

Jak dobrze wybrać polisę na aktywny wypoczynek?

Ubezpieczenie dzieci na obozy sportowe

Lato jest dla uczniów czasem odpoczynku i doskonalenia hobby z dala od szkolnej ławki, książek, zeszytów i komputera. Wielu z nich nie może doczekać się wyjazdu na obozy sportowe, aby potrenować ulubioną dyscyplinę. Zbliża się termin kolonii sportowych? Dowiedz się, co każdy rodzic musi wiedzieć o ubezpieczeniu dziecka na obóz sportowy.

Artykuł w pigułce

Na organizatorów obozów sportowych nałożony jest prawny obowiązek wykupienia ubezpieczenia dla dzieci w przypadku obozów sportowych odbywających się poza granicami kraju. Te, które organizowane są w Polsce, nie muszą być ubezpieczane. Jednak w obu przypadkach warto zatroszczyć się o dodatkowe ubezpieczenie na obóz sportowy. Dlaczego? Polisy w przypadku obozów sportowych zagranicznych mają z reguły bardzo ograniczony zakres i niskie sumy gwarancyjne. W razie wypadku może się okazać, że polisa NNW czy ubezpieczenie kosztów leczenia jest niewystarczające, by pokryć szkody. Dlatego, w trosce o zdrowie naszych najmłodszych, a także o nasz domowy budżet warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie sportowe dziecka. Tym bardziej, że to naprawdę niewielki koszt. Za polisę na obozy w Polsce zapłacimy już nawet złotówkę za dzień. Ubezpieczenie zagraniczne jest niewiele droższe. Wszystko zależy oczywiście m.in. od zakresu polisy.

Czy szkolne NNW nie wystarczy?

Większość rodziców decyduje się na ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach polisy grupowej oferowanej w szkole lub wykupuje NNW szkolne indywidualnie. Czas trwania ochrony zwykle wynosi 12 miesięcy i kończy się wraz z ostatnimi dniami sierpnia. Polisa jest ważna również w czasie wakacji, ale niekiedy nie spełnia wymogów ubezpieczenia NNW na aktywny wypoczynek latem. Problem tkwi w wyczynowym uprawianiu sportu. Jednak w CUK Ubezpieczenia oferujemy polisę InterRisk, która ma wyczynowe uprawianie sportu w zakresie ochrony – kupuj świadomie NNW szkolne i wybierz polisę, która zapewni wsparcie w wielu sytuacjach.

Wyczynowe uprawianie sportu a ubezpieczenie

Wyczynowego uprawiania sportu nie należy mylić ze sportami wysokiego ryzyka! Na obozie tenisowym Twoje dziecko nie będzie skakało na bungee, ale sam tenis wystarczy, żeby uprawiało sport wyczynowo. Jak to działa?Wyczynowe uprawianie sportu nie zależy od dyscypliny, tylko od charakteru i okoliczności treningów.

Pod pojęciem wyczynowego uprawiania sportu ubezpieczyciele rozumieją aktywność fizyczną, która przejawia się między innymi przynależnością do klubu, udziałem w treningach, zawodach i turniejach oraz obozach kondycyjnych i szkoleniowych.

Twój jedenastoletni syn jedzie pierwszy raz na obóz piłkarski? Koniecznie wykup ubezpieczenie z klauzulą obejmującą wyczynowe uprawianie sportu. W razie nieszczęśliwego wypadku oszczędzisz sobie problemów z otrzymaniem wypłaty od towarzystwa. Zasada dotyczy także wyjazdów mieszanych np. obozu sportowo-tanecznego.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Czy obóz sportowy jest ubezpieczony przez organizatorów?

Odpowiadając na to pytanie, zajrzyjmy do przepisów. Organizator wyjazdów sportowych dla dzieci musi stosować się do przepisów zawartych w ustawie o systemie oświaty. Reguluje ona obowiązki takich podmiotów i określa m.in. kwestię ubezpieczenia dziecka na obóz sportowy. Okazuje się, że obowiązek zapewnienia ubezpieczenia, według art. 92c ust. 4, dotyczy tylko wyjazdów zagranicznych. Organizator musi zapewnić ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia, jednak ustawa nie reguluje wysokości sum gwarancyjnych. W związku z tym organizatorzy z reguły wykupują polisy zapewniające minimalną ochronę.

Co obejmuje ubezpieczenie dziecka na obóz sportowy?

Ochrona w ramach polisy podróżnej dla dziecka może obejmować:

 • koszty leczenia,
 • NNW,
 • assistance (w tym koszty ratownictwa i transportu medycznego),
 • OC,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego czy sprzętu sportowego,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Jak wybrać ubezpieczenie dla dziecka uprawiającego sport?

Warto wybrać odpowiednie składniki zgodnie z profilem wycieczki Twojego dziecka. Podstawowym kryterium jest cel podróży. Na wyjazd krajowy najmłodszym przyda się przede wszystkim polisa NNW oraz ubezpieczenie bagażui sprzętu sportowego. Uszczerbek na zdrowiu, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu przyniosą za sobą odszkodowanie, które złagodzi trochę niesmak przykrych wydarzeń.

Z kolei w przypadku podróży zagranicznych najważniejszym elementem polisy są koszty leczenia. Twoje dziecko otrzyma kompleksową pomoc medyczną, a Ty nie będziesz się martwić rachunkami od specjalistów w obcej walucie. Sumy gwarancyjne w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia powinny być dobierane indywidualnie. Inny jest koszt leczenia np. w Stanach Zjednoczonych, a inny w Niemczech. W przypadku wyjazdów zagranicznych dobrze jest też rozglądać się za polisą, która ma tzw. „klauzulę covidową” – to dodatek do ubezpieczenia, który zapewni pokrycie kosztów leczenia COVID-19. Na obóz poza Polską warto wykupić także ubezpieczenie assistance, w ramach którego otrzymamy wsparcie medyczne, informacyjne czy prawne. Assistance jest pomocne w przypadku wycieczek zagranicznych także ze względu na ewentualną pomoc tłumacza. Niezależnie od celu podróży rozważ zakup OC. Jeśli Twoje dziecko uszkodzi np. sprzęt sportowy kolegi, towarzystwo wypłaci rekompensatę za szkodę.

Kiedy sportowe ubezpieczenie dziecka nie działa?

By się tego dowiedzieć konieczne będzie przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia, czyli OWU. W tym dokumencie zawarte są informacje m.in. o tym, jaki jest zakres czy sumy ubezpieczeniowe. Analizując dokument dowiesz się, jak towarzystwo definiuje ważne w kontekście kolonii sportowych definicje, takie jak sporty ekstremalne, sporty wysokiego ryzyka czy wyczynowe uprawianie sportu. Może okazać się, że dziecko uprawiające kolarstwo górskie nie zostanie objęte ochroną ubezpieczeniową w przypadku danej polisy. Konieczne będzie znalezienie takiej, która przewiduje ochronę w przypadku sportów wysokiego ryzyka. Ważne jest także przeanalizowanie charakteru uprawiania sportu. Jeśli Twoje dziecko bierze udział w turnieju i walczy o nagrodę pieniężną, ubezpieczyciel może odmówić ochrony.

Chociaż każde towarzystwo przewiduje inne wyłączenia odpowiedzialności, można wymienić najważniejsze z nich:

 • dziecko wyrządziło szkodę pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych, substancji psychoaktywnych czy innych środków odurzających,
 • uczestnik kolonii wyrządził szkodę podczas bójki, chyba że była to obrona konieczna,
 • szkoda wyrządzona przez dziecko miała związek z przestępstwem,
 • szkoda powstała podczas strajku, rozruchu, akcji protestacyjnej, a także w związku z aktem terroryzmu czy działań wojennych,
 • dziecko wyrządziło szkodę podczas poruszania się pojazdem silnikowym, do którego kierowania nie ma uprawnień,
 • uraz uczestnika obozu miał miejsce podczas uprawiania sportu w celu zarobkowym,
 • szkoda miała miejsce z użyciem broni, wyjątkiem są sytuacje, gdy placówka oświatowa organizuje zajęcia np. na strzelnicy,
 • dziecko przebywające na obozie doznało szkody w postaci nawykowego zwichnięcia stawu lub przepukliny wysiłkowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie dziecka na obóz sportowy?

Cena polisy na kolonie sportowe będzie zależeć m.in. od rodzaju ubezpieczenia, zakresu czy sum gwarancyjnych, a także dodatkowych rozszerzeń. Jeśli nasze dziecko będzie uprawiać sport wysokiego ryzyka, np. snowboard zapłacimy za ubezpieczenie więcej niż w przypadku obozu piłkarskiego.

Polisa na wyjazd krajowy, zawierająca ubezpieczenie NNW, OC oraz koszty leczenia może kosztować nawet jedynie złotówkę za dzień. Im wyższa suma gwarancyjna, tym koszt polisy będzie wzrastał, jednak w przypadku takich ubezpieczeń możemy mieć pewność, że będzie zapewniała dobrą ochronę, a w przypadku szkody możemy liczyć na wyższe odszkodowanie.

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, polisę zawierającą ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa, bagażu, NNW oraz OC można znaleźć już za ok. 3 zł za dzień. Najwięcej kosztuje ubezpieczenie do Stanów Zjednoczonych ze względu na konieczność zapewniania wysokich kosztów leczenia.

Więcej na temat ubezpieczenia do USA przeczytasz tu: Ubezpieczenie turystyczne do USA — gdzie kupić? Ile kosztuje?

Twoje dziecko wyjeżdża na obóz sportowy?

Wyposaż je w niezbędne ubezpieczenie! Zadzwoń na infolinię lub przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia. Sprawdź też informacje na temat zakupu polisy online tu: NNW dziecka.

FAQ, czyli najczęstsze pytania o ubezpieczenie dziecka na obóz sportowy

 • 1
  Czy warto dodatkowo ubezpieczyć dziecko na wyjazd sportowy?

Warto wiedzieć, że organizator obozu sportowego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia dla dzieci tylko w przypadku wyjazdu zagranicznego (NNW i ubezpieczenie kosztów leczenia). Jednak taka polisa to zazwyczaj tylko podstawowe ubezpieczenie o niskiej sumie gwarancyjnej. Warto więc dodatkowo ubezpieczyć dziecko, wyjeżdżające na zagraniczne kolonie. Polecamy szczególnie ubezpieczenie bagażu (na wypadek zgubienia przez dziecko torby podróżnej) czy OC w życiu prywatnym (zadziała, gdy dziecko zniszczy np. na wyjeździe aparat fotograficzny kolegi). Organizator kolonii krajowych, według polskiego prawa, nie musi zapewniać dzieciom ubezpieczenia, dlatego warto w tym przypadku szczególnie zatroszczyć się o ochronę dziecka.

 • 2
  Czy każde dziecko trzeba ubezpieczać osobno na obozie sportowym?

Tak, jeśli na obóz jedzie cała Twoja gromadka, musisz zadbać o wykupienie ubezpieczenia dla każdego z nich. Cena polisy będzie wyższa stosownie do liczby dzieci, które ubezpieczasz.

 • 3
  Kiedy trzeba ubezpieczyć dziecko na obóz sportowy?

Chociaż nie ma obowiązku ubezpieczania dziecka, które wybiera się na kolonie, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Na sportowym wyjeździe łatwiej o złamanie nogi czy inny wypadek. Warto zaznaczyć, że polisa na wyjazd krajowy i zagraniczny powinna się różnić. Ta druga powinna być rozbudowana o koszty leczenia, a wysokość sumy gwarancyjnej dostosowana do realiów miejsca wyjazdu. 

 • 4
  Jak sprawdzić, czy organizator obozu sportowego zapewnia ubezpieczenie?

W przypadku obozów krajowych nie ma obowiązku ubezpieczenia kolonii, natomiast w przypadku zagranicznych już tak. Aby sprawdzić, czy dany organizator kolonii ma uprawnienia do ich przeprowadzenia, wystarczy, że wyszukasz go w oficjalnej bazie organizatorów wypoczynku na stronie wypoczynek.mein.gov.pl.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku