Wyczynowe uprawianie sportu – co to jest?

Czym jest wyczynowe uprawianie sportu według ubezpieczycieli? Zajrzyj do słownika ubezpieczeniowego i przekonaj się, co to jest wyczynowe uprawianie sportu.

Wyczynowe uprawianie sportu - uprawianie dyscyplin sportowych, które polega na regularnym uczestniczeniu w treningach w ramach klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego. To także udział we współzawodnictwie sportowym (zawody, mecze, turnieje lub inne imprezy o charakterze sportowym), udział w sportowych obozach kondycyjnych lub szkoleniowych, aby doskonalić się w danej dyscyplinie sportowej i osiągać w niej coraz lepsze wyniki sportowe. Wyczynowe uprawianie sportu obejmuje również wyprawy do miejsc o ekstremalnych warunkach np. klimatycznych, a także uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych.

Czy wiesz, że...

Wyczynowe uprawianie sportu wiąże się z większym ryzykiem kontuzji niż w przypadku amatorskiego uprawiania aktywności. Dlatego ubezpieczenia obejmujące ten rodzaj sportu są zazwyczaj droższe. W zależności od ubezpieczenia, zakres ochrony może obejmować różne rodzaje sportu, np. uprawianie piłki nożnej, siatkówki, jazdy konnej itd. Zakres ochrony opisany jest zawsze w warunkach ochrony ubezpieczenia (OWU). 

Uwaga! Wyczynowe uprawianie sportu nie jest równoznaczne ze sportami wysokiego ryzyka. Niektóre tego typu aktywności mogą być wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Przykładowo, Katarzyna jest tancerką. Zajęcia taneczne, na które uczęszcza nie należą do rekreacyjnych. Katarzyna jeździ na zawody taneczne, należy również do klubu. Aby ubezpieczenie chroniło ją przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, musi wykupić ubezpieczenie rozszerzone o wyczynowe uprawianie sportu.