Ryzyko ubezpieczeniowe – co to jest?

Czym dokładnie jest ryzyko ubezpieczeniowe? Wyjaśniamy, co znaczy pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego - sprawdź w naszym słowniku!

Ryzyko ubezpieczeniowe - możliwość zaistnienia szkody ubezpieczeniowej przynoszącej straty ubezpieczonemu. To zdarzenie, przed którym chroni ubezpieczenie. Występuje ono niezależnie od ubezpieczonego jednak wywołuje różne straty nawet pomimo wielu zabezpieczeń i zachowania wszelkich środków ostrożności. Od ryzyka ubezpieczeniowego zależy wysokość składki - im jest ono wyższe, tym więcej ubezpieczony zapłaci. Ryzyko ubezpieczeniowe jest zmienne - może się zmniejszać lub zwiększać w zależności od pewnych zmiennych. Są one analizowane według specjalnych algorytmów opracowanych przez aktuariuszy zatrudnionych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Czy wiesz, że…

Rozróżnia się dwa rodzaje ryzyka. Pierwsze, spekulatywne ma związek z działaniem, które ma przysporzyć korzyści np. zakup akcji na giełdzie. Jest to ryzyko świadome. Drugie to tzw. ryzyko czyste, wynikające ze zdarzenia losowego niezamierzonego i niezależnego, wywołujące jedynie straty, przewyższające często oszczędności. Ubezpieczenia mają chronić na wypadek właśnie takich ryzyk czystych. 

Przykładowo, na ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku polisy OC ma wpływ m.in. wiek kierowcy. Właśnie dlatego Kazimierz, który ma 40 lat zapłaci mniejszą składkę niż jego syn, który ma 20 lat. Towarzystwa ubezpieczeniowe uważają, że ryzyko wystąpienia szkody jest wyższe w przypadku młodego kierowcy. Inaczej jest np. w przypadku ubezpieczenia na życie. Wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę przewlekłą, dlatego młodszy ubezpieczony zapłaci mniejszą składkę niż starszy.