Likwidacja szkody – co to jest?

Chcesz dowiedzieć się, czym jest likwidacja szkody? W słowniku CUK Ubezpieczenia wyjaśniamy co to właściwie jest likwidacja szkody.

Likwidacja szkody - czynności podejmowane przez zakład ubezpieczeń, których celem jest ustalenie szczegółów powstania szkody, znalezienie winnego i przyznanie świadczenia lub odszkodowania. Gdy zgłosisz szkodę, Ubezpieczyciel będzie chciał wyjaśnić okoliczności zdarzenia i poznać jego przyczyny i skutki. Na tej podstawie ustali wymiar własnej odpowiedzialności za powstałe straty. Ocena rozległości szkód zdecyduje o wysokości otrzymanego odszkodowania lub świadczenia. Przykładowo: doszło do wypadku komunikacyjnego. Proces likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie zgłoszenia zdarzenia i kończy się wraz z wypłatą rekompensaty lub decyzją o jej niewypłaceniu.