Udział własny – co to jest?

Czym jest udział własny? Poznaj definicję w słowniku ubezpieczeniowym CUK i dowiedz się, jak działa udział własny.

Udział własny - określona konkretna kwota lub procent wartości szkody, jaką właściciel samochodu musi pokryć z własnej kieszeni na naprawę auta w momencie wypadku czy kolizji drogowej. Ma on wpływ na cenę polisy AC, a szczegóły ustalane są indywidualnie pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Zasady dopłaty do naprawy samochodu, czyli udziału własnego, znajdują się w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy). 

W praktyce jest tak, że im większy jest udział własny (czyli im więcej klient zdecyduje się zapłacić w momencie szkody), tym składka jest niższa. Nie można jednoznacznie stwierdzić co jest bardziej opłacalne - brak udziału własnego i wyższa składka czy wyższy udział własny, a niższa składka. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia klienta. 

Przykładowo, kierowca płaci comiesięczną składkę za AC i nagle dochodzi do wypadku z jego winy. Auto jest uszkodzone w takim stopniu, że łączna naprawa wyceniona jest na 1000 złotych. Jeśli w umowie został uwzględniony udział własny w wysokości 15%, ubezpieczony dostanie od towarzystwa odszkodowanie 850 złotych. Resztę pieniędzy, czyli 150 złotych, będzie musiał dopłacić z własnych oszczędności.

Czy wiesz, że...

Udział własny ma zastosowanie w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jednak nie bierze się go pod uwagę w polisie OC. Dotyczy wyłącznie tych umów, które są zawierane dobrowolnie. W dodatku, jeśli wyceniona szkoda nie przekroczy kwoty udziału własnego, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci Ci odszkodowania. Jeśli będzie to udział procentowy, odpowiednia kwota zostanie wypłacona.