Niedoubezpieczenie – co to jest?

Czym jest niedoubezpieczenie? Dowiedz się, co oznacza niedoubezpieczenie ze słownika ubezpieczeniowego CUK.

Niedoubezpieczenie - ubezpieczenie poniżej wartości ubezpieczanego mienia. Odszkodowanie jest proporcjonalne do wysokości sumy ubezpieczenia i rzeczywistej wartości mienia. Oznacza to, że wypłacana kwota zależy od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia zgodnie z zasadą proporcji.

Niedoubezpieczenie jest przeciwieństwem nadubezpieczenia, co w praktyce oznacza, że podczas podpisywania umowy wpisana jest mniejsza suma ubezpieczenia w polisie niż tak naprawdę warte jest mienie. Tego typu sytuacja może mieć miejsce zarówno w polisach mieszkaniowych, jak i komunikacyjnych. Niedoubezpieczenie wiąże się z niższą składką za ubezpieczenie, jednak warto wziąć pod uwagę fakt, że tego typu celowy zabieg jest ściśle związany z oszustwem towarzystwa. Informacje przekazywane podczas podpisywania umowy ubezpieczenia powinny być rzetelne oraz dokładnie sprawdzone.

Czy wiesz, że...

Zaniżanie wartości przedmiotu ubezpieczenia jest nieopłacalne. Pozorna oszczędność na początku, która przekłada się na niższą składkę za polisę, tak naprawdę jest niekorzystna. W razie wystąpienia szkody, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie, które okaże się niewystarczające na pokrycie realnej kwoty szkód. Wypłata świadczenia nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia wskazana w polisie. 

Przykładowo, Karol wybudował dom jednorodzinny i wraz z żoną chcieli ubezpieczyć swoją nieruchomość. Nowy budynek, dobra lokalizacja wpływają na dość dużą wartość domu. Aby zaoszczędzić na polisie, Karol celowo wpisał w ubezpieczeniu kwotę 700 000 złotych. Dwa miesiące później doszło do pożaru, w którym nieruchomość całkowicie spłonęła. Prawdziwa wartość nieruchomości wynosiła 900 000 złotych, ale ubezpieczyciel mógł wypłacić maksymalnie taką kwotę, jaka widniała w sumie ubezpieczenia. Karol był zatem stratny 200 000 złotych.