Doubezpieczenie – co to jest?

Jeśli nie wiesz, czym jest doubezpieczenie, zajrzyj do słownika ubezpieczeniowego CUK! Dokładnie wyjaśniamy pojęcie doubezpieczenia.

Doubezpieczenie - przywrócenie wysokości sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli dojdzie np. do wypadku czy niespodziewanej stłuczki i towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie ubezpieczonemu, wtedy suma ubezpieczenia pomniejszy się o wypłaconą kwotę. Jeśli doszłoby do kolejnej szkody, mogłoby nie wystarczyć na wypłatę kolejnego odszkodowania. Doubezpieczenie gwarantuje, że wypłata świadczenia będzie rzeczywiście pokrywać koszt szkód. Aby dołączyć go do umowy, wystarczy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Doubezpieczenie jest także możliwe w ubezpieczeniach nieruchomości. Przykładowo, Luiza kupiła polisę zabezpieczając swój dom jednorodzinny. W umowie wskazała sumę ubezpieczenia na 500 000 złotych. Doszło do pożaru w kuchni, który miał poważne skutki. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości 100 000 złotych, bo szkody były rozległe. Suma ubezpieczenia w polisie zmniejszyła się zatem do 400 000 złotych. W tym przypadku, jeśli spłonąłby cały dom Luizy, nie otrzymałaby ona świadczenia w kwocie, która odzwierciedlałaby wartość nieruchomości. Dzięki doubezpieczeniu, suma ubezpieczenia wróci do pierwotnej kwoty, czyli 500 000 złotych.

Czy wiesz, że...

Istnieją jeszcze inne sytuacje, w których warto zwrócić uwagę na doubezpieczenie. Chodzi o podwyższenie wartości przedmiotu ubezpieczenia (np. mieszkania czy domu). Przykładowo, nieruchomość po gruntownym remoncie jest więcej warta niż przed nim, dlatego trzeba podwyższyć sumę ubezpieczenia.