Suma ubezpieczenia – co to jest?

Czym jest suma ubezpieczenia? Sprawdź w naszym słowniku ubezpieczeniowym i przekonaj się, jak prawidłowo rozumieć sumę ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia (SU) - górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ustalona w umowie ubezpieczenia. To wysokość najwyższego odszkodowania, jakie zakład ubezpieczeń może wypłacić na podstawie danej polisy. Kwota powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia i kosztom likwidacji ewentualnej szkody. Suma ubezpieczenia nazywana jest inaczej sumą gwarancyjną lub limitem odpowiedzialności.

SU w ubezpieczeniach mienia

Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający, biorąc pod uwagę wartość rynkową mienia. Towarzystwa określają jednak progi, po których przekroczeniu wymagane jest przeprowadzenie oględzin danego mienia oraz ustalenia odpowiednich zabezpieczeń (w przypadku ubezpieczenia nieruchomości mogą to być drzwi czy rolety antywłamaniowe). 

SU w ubezpieczeniu na życie

Sumę ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia na życie powinna być ustalona tak, aby ułatwić funkcjonowanie ubezpieczonemu na wypadek dalszej niezdolności do pracy lub zapewnić bezpieczeństwo finansowe bliskich w przypadku jego śmierci. Może to być np. suma kilkuletnich zarobków lub wydatków ubezpieczonego czy jego rodziny.

Przykładowo, Karol ubezpieczył swój dom na sumę ubezpieczenia 40 000 zł. Z biegiem lat cena za m2 działki w tej miejscowości znacznie się zwiększyła. Wartość domu Karola wraz z działką, na której stoi wzrosła do 50 000 zł. Jednak w przypadku szkody całkowitej Karol otrzymałby tylko 40 000 zł, chyba że odpowiednio skorygowałby sumę ubezpieczenia polisy. Takie zmiany wiążą się z wyższą składką.