Odszkodowanie – co to jest?

Czym jest odszkodowanie? Sprawdź w słowniku ubezpieczeniowym CUK i dowiedz się, co dokładnie oznacza pojęcie odszkodowania

Odszkodowanie - świadczenie przyznane poszkodowanemu, które ma na celu rekompensatę strat doznanych w wyniku szkody. Przykładowo: kierowca innego auta zniszczył boczne lusterko w Twoim samochodzie. Otrzymasz wypłatę odszkodowania od jego ubezpieczyciela OC, aby naprawić uszkodzone części.

Odszkodowanie może mieć różny charakter, w zależności od tego, jaka jest szkoda oraz okoliczności zdarzenia. Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, które gwarantują wypłatę świadczenia, by sprawca nie musiał ponosić kosztów z własnej kieszeni. Inne natomiast gwarantują pomoc w postaci wypłacenia odszkodowania za działanie sił natury, np. zerwanie dachu przez mocny wiatr. W zamian za to, uiszcza on odpowiednią kwotę co miesiąc lub co rok w postaci składki za polisę. 

Odszkodowanie OC polega na tym, aby ubezpieczyciel wypłacił świadczenie poszkodowanemu w momencie, kiedy konieczne jest naprawienie wyrządzonej szkody majątkowej lub niemajątkowej. Przykładowo, Jolanta posiada dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które ma na celu zabezpieczenie finansowe w razie uszkodzenia czyjegoś ciała lub przedmiotu. Na wakacjach przypadkiem potrąciła kogoś jadąc wypożyczonym rowerem, w wyniku czego poszkodowany doznał lekkiego urazu głowy, a także został zniszczony jego aparat fotograficzny. Wszelkie koszty związane z pobytem w szpitalu oraz sprzętem zostały wypłacone poszkodowanemu w ramach OC w życiu prywatnym.

Z kolei, posiadając autocasco, właściciel auta nie musi płacić za szkody w swoim samochodzie, do których doszło np. podczas stłuczki, wypadku czy nawet kradzieży. Odszkodowanie zostanie wypłacone po zdarzeniach, które ściśle są opisane w umowie. Innym rodzajem są ubezpieczenia na życie, które gwarantują odszkodowanie w postaci wypłaty świadczenia osobom uposażonym w momencie śmierci ubezpieczonego, a także samemu ubezpieczonemu w razie zachorowania czy uszkodzenia ciała. Wszystko jednak zależy od konkretnej oferty wykupionej w towarzystwie ubezpieczeniowym.

W zasadzie za wypłatę odszkodowania jest odpowiedzialny ten, kto wyrządził szkodę. Nie musi być to osoba fizyczna, ale także np. instytucja lub firma. Naprawienie szkody obejmuje nie tylko straty, ale także korzyści, które można by było osiągnąć, gdyby do tej szkody nie doszło. Przykładem jest wypadek w pracy, do którego doszło przez zaniedbanie pracodawcy, wskutek którego wystąpiły liczne obrażenia. Pracownik nie wróci już na poprzednie stanowisko, ponieważ doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku należy się odszkodowanie, a także renta.