Franszyza redukcyjna – co to jest?

Chcesz wiedzieć, czym jest franszyza redukcyjna? W naszym słowniku wyjaśniamy termin franszyzy redukcyjnej z przykładami.

Franszyza redukcyjna - określona kwota lub wartość procentowa, o którą każdorazowo obniża się wysokość wypłacanego odszkodowania. To jednocześnie koszt, jaki decydujemy się pokryć samodzielnie w przypadku zaistnienia szkody. Franszyza redukcyjna może być obliczana od sumy ubezpieczenia lub wartości szkody. 

Przykładowo, Adam wykupił AC i trzy miesiące później doszło do stłuczki. W jego polisie uwzględniona jest franszyza redukcyjna, która wynosi 10%. Szkodę wyceniono na 1000 złotych, dlatego od ubezpieczyciela Adam otrzyma tylko część kwoty, czyli 900 złotych. Resztę musi pokryć z własnej kieszeni. 

Nie w każdej polisie i nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia franszyzę redukcyjną. Właśnie dlatego warto porównać oferty, aby w razie wypłaty świadczenia, nie było zaskoczenia ze strony ubezpieczonego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wprowadzić także dobrowolny udział własny, a kiedy klient się na niego zdecyduje, obniżyć składkę. Im wyższa kwota lub wartość franszyzy redukcyjnej, tym tańsza będzie polisa. Co ciekawe, w niektórych przypadkach nie będzie takiej możliwości, np. w momencie zakupu nowego samochodu osobowego na kredyt. Bank może wymagać takiego ubezpieczenia, które nie ma udziału własnego.

Franszyza redukcyjna może być wskazana kwotowo (np. 100 złotych czy 300 złotych) lub procentowo (np. 5% sumy ubezpieczenia). Najczęściej spotyka się ją w ubezpieczeniach AC oraz assistance. Jednocześnie, wpływa ona na wysokość składki za polisę.