Polisa – co to jest?

Czym właściwie jest polisa ubezpieczeniowa? Poznaj definicję polisy dzięki naszemu słownikowi ubezpieczeniowemu.

Polisa - dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń, który potwierdza zawarcie z Tobą umowy ubezpieczenia. Każda z nich powinna zawierać podstawowe dane osobowe ubezpieczonego lub ubezpieczającego oraz dane zakładu. Co ciekawe, nie zawsze ubezpieczający jest jednocześnie osobą ubezpieczoną. Przykładowo, w polisie na życie rodzic może podpisywać umowę, a ochrona dotyczy jego dziecka.

Poza tym, wskazany jest przedmiot, który podlega ochronie, a także wszelkie ryzyka (niebezpieczeństwa), w których towarzystwo przejmuje odpowiedzialność. W ubezpieczeniach mieszkania będzie to nieruchomość, które może być chroniona np. podczas zdarzeń losowych (huragan, powódź, pożar) czy kradzieży ruchomości domowych.

Polisa zawiera także ważne informacje na temat czasu trwania umowy pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym, np. rok czy 3 lata. Na okres jednego roku najczęściej podpisywane są ubezpieczenia komunikacyjne oraz zdrowotne. Z kolei polisa podróżna może trwać tylko w czasie, w którym jest wyjazd, czyli kilka lub kilkanaście dni. Ważnym elementem jest również suma ubezpieczenia, czyli kwota, która może zostać wypłacona ubezpieczonemu w momencie wystąpienia szkody. Im jest ona wyższa, tym większe zabezpieczenie finansowe ma klient. 

To, jak dokładnie wygląda polisa, jest uzależnione od konkretnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Inaczej jednak jest w przypadku, kiedy chodzi o ubezpieczenia obowiązkowe. Regulowane są one prawnie, więc zakres ochrony nie może być zmieniony. To jednak nie wyklucza wykupienia dodatków.