Towarzystwo ubezpieczeń – czym jest?

Czym jest tak naprawdę towarzystwo ubezpieczeń? Zajrzyj do słownika ubezpieczeniowego CUK i przekonaj się, co to jest towarzystwo ubezpieczeń.

Towarzystwo ubezpieczeń (TU) - inaczej zakład ubezpieczeń lub ubezpieczyciel. To firma, która świadczy usługi z zakresu ubezpieczeń, zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom. Tego typu działalność może być prowadzona w ramach usług krajowych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. I odwrotnie - jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe jest założone w kraju UE, działalność może być prowadzona w Polsce.

Celem działania towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłata świadczenia w momencie wystąpienia zdarzenia określonego w umowie polisy. Na podstawie dotychczas płaconych składek przez klienta, możliwa będzie pomoc np. w momencie wypadku samochodowego, zalania czy pożaru. Co ciekawe, niektóre świadczenia mogą być wypłacone kilkakrotnie za to samo zdarzenie, jeśli ubezpieczony posiada kilka polis. Przykładem jest tu polisa na życie wykupiona w towarzystwie ubezpieczeniowym w miejscu pracy, a także indywidualnie.

Towarzystwo ubezpieczeń może być reprezentowane np. przez agenta ubezpieczeniowego, który reprezentuje konkretne towarzystwo ubezpieczeń. Przedstawia on szczegóły oferty i wyjaśnia jak działa dana polisa. Z kolei broker jest przedstawicielem klienta, a nie konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest pośrednikiem, jednak nie jest związany z jednym konkretnym zakładem. Reprezentuje on interesy klienta, dlatego przygotowuje kilka ofert do wyboru. Zarówno broker, jak i agent, są pośrednikami, jednak ich współpraca z klientem nieco się różni. Powinni jednak wyróżniać się uczciwością oraz rzetelnością. 

Czy wiesz, że...

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce musi mieć odpowiednie zezwolenie ministra finansów. Poza tym, zgodnie z ustawą, musi to być działalność spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub spółki europejskiej.