Szkoda minimalna – co to jest?

Nie jesteś pewien, czym jest szkoda minimalna? Sprawdź w słowniku ubezpieczeniowym CUK i miej pewność, jak rozumieć pojęcie szkody minimalnej.

Szkoda minimalna - próg kwotowy, do którego towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za szkodę. Wartość szkody musi przekroczyć dolny limit, aby doszło do wypłaty odszkodowania. Kwota ta jest wskazana w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Szkoda minimalna może być określona w dwojaki sposób: kwotowo (np. 500 zł) lub procentowo (wtedy odnosi się do sumy ubezpieczenia). 

Szkoda minimalna nazywana jest inaczej franszyzą integralną, względną lub warunkową. Choć możliwe jest występowanie tego pojęcia w różnych typach ubezpieczeń, najczęściej do czynienia z nim mamy w ubezpieczeniach komunikacyjnych. 

Przykładowo, Kazimierz ubezpieczył samochód. W ubezpieczeniu AC określona jest szkoda minimalna w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, wynoszącej 30 000 zł. Kazimierz uszkodził auto, a szkoda ta została wyceniona dokładnie na 602 zł. Ubezpieczyciel wypłaci Kazimierzowi odszkodowanie. Nie zrobiłby tego, gdyby wycena opiewała na kwotę 599 zł, ponieważ szkoda minimalna w przypadku ubezpieczenia, które posiada Kazimierz to 600 zł. 

Czy wiesz, że…

W przypadku ubezpieczenia z określoną wartością szkodyminimalnej warto najpierw przeliczyć samodzielnie wartość poniesionej szkody. Czasem bardziej opłacalne jest samodzielnie naprawienie auta, jeśli szkoda jest niewielka. Zgłoszenie szkody do towarzystwa może powodować bowiem utratę zniżek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie ze szkodą minimalną ma działanie prewencyjne - ma za zadanie zmotywowanie ubezpieczonego do bezpiecznego poruszania się po drodze i niwelowania sytuacji, które mogą powodować nawet drobne szkody.