Reasekuracja – co to jest?

Reasekuracja - co to takiego? Odpowiedź znajdziesz w słowniku ubezpieczeniowym CUK. Sprawdź, czym jest reasekuracja.

Reasekuracja - przeniesienie ryzyka z zakładu ubezpieczeń na inny podmiot. Dzięki reasekuracji zakład ubezpieczeń łatwiej zarządza ryzykiem i zapewnia środki w razie nagłej wypłaty nieprzeciętnie dużej liczby odszkodowań. Reasekuracja może dotyczyć zarówno jednego ryzyka, jak i większej ilości. W praktyce oznacza to, że dwa podmioty będą odpowiedzialne w momencie zdarzenia zawartego w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) oraz zobligowane do wypłaty odszkodowania.

Podzielenie ryzyka może okazać się opłacalne dla cedentów (towarzystwa, które to zleca) oraz reasekuratorów (towarzystwa, które przyjmują ryzyko). Dla pierwszych na pewno jest to opłacalne rozwiązanie, ponieważ zapewnia płynność finansową. Szczególnie jest to ważne działanie, kiedy dochodzi do momentu, w którym trzeba wypłacić ubezpieczonemu sporą sumę odszkodowania, np. w wyniku klęski żywiołowej. Wtedy zbyt duża kwota lub liczba poszkodowanych może przytłoczyć jedno towarzystwo ubezpieczeniowe. Z kolei reasekuratorzy także czerpią zyski z takiego zabiegu. Często cedenci dzielą się z nimi dochodem związanym z opłacaniem składek przez klientów. Poza tym, zakłady, które przejmują część ryzyk, nie są odpowiedzialni za cały zakres ochrony, który proponuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Odpowiedzialność jest zatem podzielona. 

Czy wiesz, że...

Na rynku są specjalne towarzystwa, które są odpowiedzialne wyłącznie za pomoc innym ubezpieczycielom. Oznacza to, że powstają specjalnie po to, aby miała miejsce reasekuracja. Mogą one pochwalić się sporym zapleczem finansowym, które w razie wielu zdarzeń, okaże się niezbędne dla cedentów.