Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – czym są?

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) i co takiego w nich znajdziesz? Przekonaj się, co rozumiemy pod pojęciem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w słowniku CUK!

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) - wzorzec umowny, który ma zastosowanie do umowy ubezpieczenia i stanowi jej integralną część. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) określają w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia. Oznacza to, że przykładowo w wybranym wariancie polisy mieszkaniowej, zostaną wskazane dokładne zdarzenia, które objęte są ochroną. Poza tym, w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) zawarty jest sposób zawierania umów ubezpieczenia oraz czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Na przykład, w polisie na życie będzie wskazany dokładny okres zawarcia umowy np. na 5 lat. W dodatku są tam prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń. Dzięki temu, ubezpieczony może w każdej chwili sprawdzić, jak wygląda proces ubiegania się o wypłatę świadczenia, po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to dokument, który powinien przeczytać każdy, kto chce podpisać umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dzięki temu, nie będzie miał wątpliwości, jak działa jego polisa. Każdy ubezpieczyciel może inaczej interpretować np. zdarzenia losowe w ubezpieczeniu domu czy mieszkania. Przykładowo, huragan to silny wiatr, który jest definiowany przez konkretne towarzystwa, wskazując jego prędkość. Oznacza to, że za to samo zdarzenie, u jednego ubezpieczyciela można otrzymać odszkodowanie, a u drugiego nie. Wszystko zależy od warunków ochrony czy definicji wskazanych w Ogólnych Warunkach Umowy.