Multiagent – kim jest?

Kim jest multiagent? Ze słownika ubezpieczeniowego CUK dowiesz się, kto to jest multiagent.

Multiagent - agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń np. polis komunikacyjnych. Jest to osoba fizyczna lub prawna. Oznacza to, że może to być jeden pracownik lub firma, która prowadzi działalność ubezpieczeniową tak jak np. CUK. W praktyce oznacza to, że multiagent proponuje klientowi szeroki zakres ofert, które pochodzą od wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Może on zaoferować taką polisę, która będzie spełniać potrzeby i oczekiwania potencjalnego ubezpieczonego. 

Multiagent przygotowuje oferty dedykowane swojemu klientowi, co wpływa na to, że może on zaspokoić potrzeby większemu gronu ludzi niż np. agent wyłączny. Jest też większa możliwość dopasowania ceny i zakresu ochrony polisy, co oznacza, że działania multiagenta są bardziej elastyczne. 

Do działań multiagenta ubezpieczeniowego zależy nie tylko pozyskiwanie klientów i podpisywanie umów. Reprezentuje on także ubezpieczonych. Zajmuje się wszelkimi formalnościami i pomaga w momencie, kiedy dochodzi do zdarzenia objętego ochroną.

Czy wiesz, że...

Aby zostać multiagentem ubezpieczeniowym, trzeba mieć status agenta ubezpieczeniowego. Oznacza to, że wymagane są zdolności do czynności prawnych, ukończenie szkoły średniej lub średniej branżowej. Multiagent powinien działać rzetelnie i być godnym zaufania. Poza tym, musi on zdać egzamin przygotowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe.