Miesiąc polisowy – co to jest?

Miesiąc polisowy - jak rozumieć to pojęcie? Zajrzyj do słownika ubezpieczeniowego CUK i sprawdź, co oznacza miesiąc polisowy.

Miesiąc polisowy - każda polisa zaczyna działać konkretnego dnia, a początek ochrony uruchamia pierwszy miesiąc polisowy. Przykładowo, ochrona zaczęła się 5 września, więc każdy kolejny miesiąc polisowy rozpoczyna się 5 dnia każdego miesiąca.

Kiedy rozpoczyna się miesiąc polisowy, tym samym zaczyna działać okres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Od tego momentu, ubezpieczony może liczyć na wsparcie oraz wypłatę odszkodowania, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną. Umowy mogą być podpisywane na różny okres, wszystko zależy od tego, jaka to jest polisa. Przykładowo, polisa dla roweru i rowerzystów może działać w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych wyłącznie w sezonie (przez 7 miesięcy) lub przez cały rok. Jednak większość umów podpisuje się na co najmniej 12 miesięcy. Dłuższy czas działania ubezpieczenia często dotyczy polis na życie lub ubezpieczeń nieruchomości.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie i zdrowie, miesiące polisowe mają ogromne znaczenie. Sumę ubezpieczenia można zmieniać raz w roku, np. podwyższać kwotę, która zostanie wypłacona uposażonym w momencie śmierci ubezpieczonego. To samo dotyczy także sumy ubezpieczenia w polisie na życie, którą otrzyma sam ubezpieczony jeśli dojdzie do poważnego zachorowania czy uszczerbku na zdrowiu.

Miesiąc polisowy w ubezpieczeniu komunikacyjnym także odgrywa ważną rolę. Jeśli kończy się umowa związana z obowiązkowym OC, przedłuży się ona automatycznie i nie trzeba pamiętać o formalnościach (oczywiście oprócz jej opłacenia). Istnieją jednak sytuacje, w których polisa nie będzie automatycznie przedłużona i warto się z nimi zapoznać.