Pro rata temporis – co to jest?

Nie wiesz, co oznacza pojęcie pro rata temporis? Zajrzyj do naszego słownika ubezpieczeniowego i poznaj definicję pro rata temporis.

Pro rata temporis - rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane za każdy dzień udzielanej umowy ubezpieczeniowej. Za rok przyjmujemy 365 dni, a za miesiąc 30 dni. Oblicza się ją w taki sposób, że mnoży się składkę roczną przez okres trwania ubezpieczenia podzielony przez liczbę dni w roku.

Przykładowo: jeżeli składka roczna wynosi 1 mln zł, a ubezpieczenie zawarto na 120 dni, to składkę obliczymy w następujący sposób: 1 mln zł x 120 dni / 365 dni =  337 078 zł.

Oznacza to, że pro rata temporis to sposób na rozliczenie składki proporcjonalnie za okres trwania ubezpieczenia.