Konsumpcja sumy ubezpieczenia – co to jest?

Konsumpcja sumy ubezpieczenia - co to właściwie znaczy? Sprawdź w naszym słowniku ubezpieczeniowym i dowiedz się, co oznacza konsumpcja sumy ubezpieczenia.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia - inaczej redukcja sumy ubezpieczenia, czyli suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconego odszkodowania. Jeśli wypłacono odszkodowanie równe sumie ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się, chyba że jej warunki stanowią inaczej.

Przykładowo, Paweł jest od kilku lat właścicielem samochodu i oprócz obowiązkowego OC, zdecydował się również na zakup AC. Ubezpieczył swój pojazd na łączną kwotę 30 000 złotych. Po czterech miesiącach od podpisania umowy, doszło do wypadku samochodowego. Jego auto zostało uszkodzone, a naprawy zostały wycenione na 5000 złotych. Po wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia w polisie AC wynosi 25000 złotych, czyli została pomniejszona o wysokość szkód.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia ma zatem negatywny wpływ na późniejsze zdarzenia. Jeśli doszłoby do kradzieży czy szkody całkowitej pojazdu, ubezpieczyciel wypłaciłby odszkodowanie, które w całości nie pokryłoby realnej wartości samochodu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują zatem dodatek do umowy w postaci stałej sumy ubezpieczenia. W razie wystąpienia szkody całkowitej, klient otrzymuje wartość, którą wskazał na początku polisy. Jeśli nie ma wykupionej tej opcji, odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości wartości rynkowej pojazdu w dniu wystąpienia szkody. Trzeba jednak liczyć się z wyższą składką za polisę. Przywrócenie wysokości sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nazywa się doubezpieczeniem. Możliwe jest ono nie tylko w przypadku polis komunikacyjnych, ale także ubezpieczeń nieruchomości. To przydatne rozwiązanie, niezależnie od tego, jaka jest suma ubezpieczenia domu czy mieszkania. Dzięki doubezpieczeniu, wartość nieruchomości będzie realnie odzwierciedlona w polisie.