2024-01-18

Ubezpieczenie dla seniora – co obejmuje i ile kosztuje?

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego oznacza, że ubezpieczenie na życie jest zbędne? Podpowiadamy!

Ubezpieczenie dla seniora – co obejmuje i ile kosztuje?

Często osoby, które osiągają wiek emerytalny, zakładają, że ubezpieczenie na życie nie jest im potrzebne. Poznaj najczęstsze fakty i mity na temat ubezpieczeń na życie i sprawdź, dlaczego warto kupić takie ubezpieczenie. Pamiętaj, warto sprawdzić dokładnie, jaki zakres ubezpieczenia zawiera polisa oraz co dokładnie towarzystwa oferują w przypadku ubezpieczenia dla seniora. Poznaj zakres ochrony i warunki, na jakich mogą być chronione osoby po 60, 70. i 80. roku życia.

Najważniejsze informacje:

 • Polisa na życie dla osoby starszej ma na celu zapewnić ochronę finansową w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia. W ramach podstawowej polisy świadczenie jest wypłacane osobom wskazanym w umowie po śmierci seniora.
 • Zakup ubezpieczenia dla seniora nie musi oznaczać wyższej składki w porównaniu z polisą na życie dla osób młodszych. Warto jednak być świadomym, że zakres ubezpieczenia dla seniora będzie nieco niższy – z uwagi na to przed zakupem polisy dokładnie zapoznaj się z ofertą różnych towarzystw.
 • Najczęściej jest to umowa terminowa, a jej koszt zależy od wieku ubezpieczonego, jego ogólnego stanu zdrowia, zakresu ochrony, jaki proponuje towarzystwo oraz wybranej sumy ubezpieczenia.
 • W kalkulatorze CUK kupisz polisę dla seniora już od ok. 70 zł do 140 zł.

Czym jest ubezpieczenie dla seniora?

Taka polisa ma na celu przede wszystkim chronić finansowo rodzinę seniora w sytuacji, gdyby doszło do jego śmierci.

Według danych GUS sytuacja demograficzna w Polsce jest taka, że znacząco zwiększa się liczba osób w wieku emerytalnym. Dla towarzystw ubezpieczeniowych oznacza to, że seniorzy stają się coraz bardziej interesującą grupą, dla której rozbudowują oni swoją ofertę ubezpieczeniową.

Niestety dla ubezpieczycieli jest to również grupa dość ryzykowna. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w postaci udaru, zawału czy innych ciężkich chorób, jest bardzo duże.

Coraz więcej ubezpieczycieli podnosi górną granicę wieku, do którego możemy zakupić polisę na życie.Przechodząc na emeryturę, w dalszym ciągu możemy posiadać indywidualne ubezpieczenie. Polisę na życie mogą kupić nawet osoby mające 80 lat (to obecnie górna granica).

Co obejmuje ubezpieczenie na życie dla emeryta?

Ubezpieczenie dla osób po 65 roku życia to produkt, który działa na trochę innych zasadach, niż standardowe ubezpieczenie na życie. Nie oznacza to jednak, że nie warto zakupić takiej polisy. Ochrona świadczona przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dalszym ciągu zapewni bezpieczeństwo Twojej rodzinie w nieprzewidzianych sytuacjach. Oto, od czego może chronić ubezpieczenie dla seniora:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • druga opinia medyczna,
 • assistance.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Ubezpieczyciele w podstawowej ochronie proponują ubezpieczenie na wypadek śmierci. Pieniądze wypłacone z polisy mają na celu zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Pozwoli to na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem seniora lub spłatą zobowiązań finansowych, które posiadał.

Jakie mogą być rozszerzenia ubezpieczenia emeryta?

Dodatkowe klauzule są dostępne w niewielkim zakresie i mogą zabezpieczyć Twoje pozostałe potrzeby ubezpieczeniowe. Dodatkowa ochrona dotyczy przede wszystkim zdrowia osoby starszej, co jest podstawą do wypłaty świadczenia z tytułu hospitalizacji.

Ochrona ubezpieczeniowa może również dotyczyć wypłaty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jako ubezpieczony, będziesz mógł przeznaczyć pieniądze na powrót do zdrowia i rehabilitację.

Część towarzystw w podstawowym zakresie gwarantuje również rozszerzenie ochrony o drugą opinię medyczną, która pozwoli na potwierdzenie pierwszej diagnozy oraz zaproponowanego leczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również assistance czy takie dodatkowe usługi jak zdalna pomoc specjalisty IT, asystę prawną czy usługi związane z organizacją pogrzebu. W zależności od towarzystwa ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować inne rozszerzenia.

Kogo obejmuje ochroną polisa?

Poza podstawowym ubezpieczeniem do ochrony włączony może być również partner lub współmałżonek ubezpieczonego. Ochrona obejmuje śmierć współmałżonka czy partnera zarówno w przypadku zwykłej śmierci, jak i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, czy wypadku komunikacyjnego. Poza podstawową ochroną ubezpieczenie może obejmować również pobyty partnera w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ważne!

W przypadku ubezpieczenia na życie dla seniora nie ma zbyt wielu możliwości modyfikacji oferty, dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia i porównać dostępne na rynku oferty. Sprawdź również, ile kosztuje i co zawiera dobra polisa na życie. Być może Twoja rodzina również zdecyduje się na zakup takiego ubezpieczenia dla siebie. Kalkulator ubezpieczeń na życie pozwoli Ci w prosty i szybki sposób zweryfikować, który zakres ubezpieczenia najbardziej Ci odpowiada zarówno cenowo jak i zakresowo. Możesz najpierw zadeklarować wysokość składki, a nasze narzędzie dobierze na tej podstawie oferty. Wybierasz spośród kilku widełek cenowych m.in. 35 zł, 60 zł, 90 zł, 150 zł i powyżej 150 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla osób starszych? Przegląd bezterminowych ubezpieczeń

Poniżej przedstawiamy przykładowe zakresy ubezpieczeń na życie dla seniorów, sumy ubezpieczenia (SU) i wysokość składek. Tabelę sporządziliśmy na podstawie naszego kalkulatora ubezpieczeń na życie dla osoby w wieku 70. lat.

Nazwa polisyGenerali Życie SeniorWarta Senior SWarta Senior MWarta Senior XL

Wysokość składki

74 zł

87 zł

103 zł

141 zł

Śmierć ubezpieczonego

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

30 000 zł

50 000 zł

67 000 zł

91 000 zł

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20 000 zł

31 000 zł

42 000 zł

54 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% trwałego uszczerbku

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

Inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

-

29 000 zł

35 000 zł

42 000 zł

Leczenie szpitalne np. pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego do 14 dni/powyżej 14 dni

-

85 zł

105 zł

105 zł

Śmierć współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

16 000 zł

3 500 zł

6 500 zł

10 000 zł

Assistance medyczne np. wizyta lekarza 

500 zł

400 zł

400 zł

400 zł

Co wpływa na cenę ubezpieczenia seniora?

Zarównoryzyko zachorowania, jak i prawdopodobieństwo śmierci w przypadku osób starszych jest znacznie wyższe niż wśród pozostałych grup wiekowych zainteresowanych ubezpieczeniem na życie. W przypadku seniorów właśnie w związku z tym ryzykiem ubezpieczyciele nie przewidują wysokich sum ubezpieczenia.

Na cenę polisy na życie ma wpływ wiek ubezpieczonego, stan zdrowia oraz wybrana suma ubezpieczenia. Jeżeli zdecydujesz się na szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, będzie to miało odzwierciedlenie w wysokości składki, jaką będziesz musiał zapłacić. Oznacza to, że osoba w wieku 60 lat zapłaci inną składkę za ubezpieczenie na życie, niż osoba, która ukończyła 70. czy 80. rok życia.

Czy ankieta medyczna jest obowiązkowa w ubezpieczeniu emeryta?

W przypadku seniorów ryzyko ubezpieczeniowe jest zdecydowanie wyższe niż w przypadku pozostałych grup wiekowych. Osoby starsze narażone są na wszelkiego rodzaju infekcje, a regeneracja organizmu po chorobie trwa dłużej niż w przypadku młodych osób. Właśnie dlatego w przypadku ubezpieczenia dla seniora stosowana jest również ankieta medyczna. Towarzystwo może zadać kilka ogólnych pytań dotyczących stanu zdrowia. Pełna ankieta medyczna pojawia się najczęściej wtedy, gdy odpowiedzi sugerują problemy ubezpieczonego ze zdrowiem. W przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, zamiast szczegółowej ankiety medycznej, ubezpieczony może przejść na pakiet dla Seniora bez udzielania jakichkolwiek dodatkowych informacji. Oznacza to, że możesz kontynuować ubezpieczenie na życie bez względu na stan zdrowia, pod warunkiem że jest to indywidualna kontynuacja w tym samym towarzystwie.

Jak długo może trwać umowa ubezpieczenia na życie dla seniora?

W zależności od rodzaju ubezpieczenia, na jaki się zdecydujesz, czas trwania będzie inny. Jeżeli przystąpisz do polisy o określonym czasie ochrony, może trwać ona nawet do ukończenia przez Ciebie 80. roku życia (tak jest na przykład w przypadku ubezpieczenia na życie z towarzystwa Warta). Jeśli wybieramy polisę bezterminową, ochrona trwa dożywotnio, jak w wariancie Senior w Towarzystwie Generali. W PZU w przypadku ubezpieczenia na życie po 70. roku życia okres ochrony ustalany jest indywidualnie. Sam czas trwania umowy ubezpieczenia zależy zatem od wybranej przez Ciebie opcji.

Kiedy ubezpieczenie dla seniora nie zadziała?

Każda polisa ubezpieczeniowa posiada górne limity odpowiedzialności oraz wyłączenia, czyli sytuacje, w których polisa nie zadziała. Wykaz wszystkich wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej znajduje się w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W większości towarzystw pojawiają się te same sytuacje. W ubezpieczeniach na życie najczęściej są to:

 • samobójstwo (do 2 lat),
 • zatajenie historii medycznej (do 3 lat),
 • czynny udział w aktach terroryzmu,
 • wojna.

Czy w polisach dla seniorów obowiązuje karencja?

Czym jest karencja w ubezpieczeniach na życie? Jest to okres od momentu zawarcia polisy z ubezpieczycielem, w czasie którego nie zostanie wypłacone świadczenie, nawet jeżeli w tym czasie dojdzie do jakiegoś zdarzenia. W skrócie oznacza to, że polisa jest aktywna, jednak w przypadku ryzyk, których dotyczy karencja, nie jesteś w tym czasie chroniony.

Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli we wskazanym czasie karencji dojdzie do zdarzenia, które jest w zakresie ochrony i po którym powinieneś otrzymać świadczenie, towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Karencja występuje również w ubezpieczeniach na życie dla seniorów. Przykładowo karencja na śmierć małżonka w Generali wynosi 180 dni.  Co ważne, przy indywidualnej kontynuacji karencja nie występuje. Oznacza to, że jeżeli przechodzisz na indywidualną kontynuację ubezpieczenia na życie w towarzystwie, w którym masz polisę, świadczenie zostanie wypłacone nawet w sytuacji, gdy szkoda wydarzy się już na początku trwania nowej polisy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kto otrzyma środki z polisy w przypadku śmierci ubezpieczonego?

W sytuacji, gdy ubezpieczony umrze, środki z polisy zostaną wypłacone osobom wskazanym w umowie jako uposażonym. W przypadku, gdy ubezpieczony nie wskazał nikogo w tej sekcji, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie najbliższym ubezpieczonego, zgodnie z kolejnością praw dziedziczenia (współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, potomstwo rodzeństwa).

Chcesz dowiedzieć się więcej – zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami – kogo można uposażyć w polisie na życie.

Czy warto kupić polisę dla seniora?

Kupując ubezpieczenie emeryta, zyskasz nieoceniony spokój, że Twoi bliscy otrzymają wsparcie finansowe w trudnej sytuacji, gdy Cię zabraknie.Możesz zabezpieczyć się także w razie hospitalizacji czy innych zdarzeń.

W przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie w tym samym towarzystwie ogromnym plusem jest brak szczegółowej ankiety medycznej oraz możliwość zabezpieczenia współmałżonka na jednej polisie.

Polisa dla seniora to przede wszystkim sposób na finansowe zabezpieczenie rodziny, a ich bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze, zdecydowanie więc warto postawić na odpowiednie ubezpieczenie na życie.

Gdzie znaleźć ubezpieczenie na życie dla osób starszych?

Ubezpieczenie na życie dla osób po 70. roku życia można kupić w placówce CUK lub podczas rozmowy telefonicznej z naszym doradcą, który pomoże Ci znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Poszukiwanie polisy na życie dla osoby starszej wymaga dokładnego przeanalizowania ofert dostępnych na rynku, tak aby spełnione zostały oczekiwania ubezpieczonego. Porównanie wielu ofert u poszczególnych ubezpieczycieli może być czasochłonne. Korzystając z pomocy naszych doradców, otrzymasz porównanie ofert od wielu towarzystw ubezpieczeniowych i będziesz mógł zdecydować się na najlepszą dla Ciebie opcję. A jeśli wolisz samodzielnie porównać dostępne oferty, to zapraszamy Cię do naszego kalkulatora ubezpieczeń na życie.

Nie czekaj, kup ubezpieczenie na życie dla seniora już teraz!

FAQ:

 • 1
  Gdzie ubezpieczyć seniora?

  W CUK Ubezpieczenia kupisz ubezpieczenie dla seniora m.in. w Generali czy w Warcie, gdzie do wyboru masz kilka wariantów.

 • 2
  Jakie ubezpieczenie wybrać na emeryturze?

  Nawet będąc na emeryturze, możesz kupić ubezpieczenie na życie, zapewniające świadczenie bliskim po Twojej śmierci. Możesz rozszerzyć polisę o poważne zachorowanie, trwały uszczerbek na zdrowiu czy assistance medyczne itd.

 • 3
  Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie na życie?

  Składki ubezpieczeń na życie, w przypadku młodych osób, zaczynają się już od ok. 35 zł. Im starsza osoba, tym składka będzie wyższa.

Oceń artykuł

3.89
(9)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku