2021-12-02

Kogo można uposażyć w polisie na życie?

Wskazanie uposażonych w polisie na życie może być niemałym wyzwaniem. Sprawdź kogo możesz uposażyć.

Kogo można uposażyć w polisie na życie?

Chcesz kupić polisę na życie, ale zagadnienie uposażenia jest dla Ciebie skomplikowane i niejasne? Wyjaśnimy Tobie w prosty sposób podstawowe zagadnienia, które powinieneś znać. Dowiedz się kogo można uposażyć oraz czy możliwe jest uposażenie więcej niż jednej osoby. Sprawdź i ubezpiecz się mądrze! 

Uposażony – kto to jest?

Zgodnie z prawną definicją jest to osoba imiennie oznaczona przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania świadczenia na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Mówiąc prościej - uposażony to osoba, która w przypadku np. naszej śmierci otrzyma pieniądze z ubezpieczenia. W razie potrzeby osoby uposażone możemy zmienić nawet w trakcie trwania polisy.

Uposażeni to osoby, które wskazuje się w polisie na życie, w której jednym z głównych zadań jest ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jednak taki rodzaj ubezpieczenia nie tylko musi na tym polegać. Na rynku istnieją produkty kierowane indywidualnie, a także grupowo oraz różnią się od siebie czasem trwania umowy. Specjalnym rodzajem polisy na życie jest taka, którą proponuje się seniorom. Najczęściej mają wariant dożywotni.

Do polisy można dokupić wiele rozszerzeń lub zdecydować się na taki produkt, który zapewnia wsparcie finansowe w trudnej sytuacji. Składka ustalana jest indywidualnie, w zależności od konkretnego zakresu ochrony. Właśnie dlatego uposażeni w ubezpieczeniu ochronnym to nie jest jedyny przypadek. Wszędzie tam, gdzie należy się wypłata świadczenia za śmierć ubezpieczonego, trzeba ich wskazać. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poradniku: Rodzaje ubezpieczeń na życie. W dużym skrócie: uposażony to osoba, która wyraża zgodę na otrzymanie świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego. 

To ważne!

Sprawdź dokładnie zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Tam będzie informacja o tym, czy w trakcie trwania umowy można zmieniać lub odwoływać uposażonych. Zazwyczaj jest to możliwe w każdym momencie. 

Kim jest uposażony główny?

Ubezpieczony, podczas zawierania polisy na życie, wskazuje uposażonego głównego, czyli osoby, które będą uprawnione do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego.

Kim jest uposażony zastępczy?

Kupując ubezpieczenie na życie, warto wskazać również uposażonych zastępczych, którzy otrzymają świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego, ale tylko w przypadku, gdy uposażeni główni:

 • zmarli przed śmiercią ubezpieczonego lub równocześnie z nim;
 • umyślnie przyczynili się do pozbawienia życia ubezpieczonego i w związku z tym zostali pozbawieni prawa do świadczenia;
 • nie zostali wskazani podczas zawierania polisy.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kogo można uposażyć?

Kupując polisę na życie, musimy zdecydować kogo chcemy uposażyć. Najczęściej uposażamy najbliższą rodzinę, na przykład dzieci, rodziców lub współmałżonka. Jednak uposażyć możemy praktycznie każdego – nie musi być to nawet osoba fizyczna, może to być na przykład organizacja czy fundacja charytatywna.  

Osoba uposażona może być jednocześnie:

 • mężem lub żoną,
 • dzieckiem,
 • wnukiem,
 • rodzicem,
 • bratem lub siostrą,
 • bratankiem lub siostrzenicą,
 • zięciem lub synową itd.

Uposażony w ubezpieczeniu nie musi być związany z rodziną, dlatego to dobre rozwiązanie dla osób samotnych albo tych, którzy nie mają swoich dzieci. Wtedy można wskazać partnera, opiekunkę czy sąsiadkę. Często też uposażonym są dzieci swojego rodzeństwa.

Uwaga!

Przydatnym rozwiązaniem jest również uposażenie banku, który kredytuje nam zakup domu, mieszkania czy samochodu. W razie naszej śmierci bank otrzyma pieniądze z polisy, które pomniejszą pozostałą do spłaty część kredytu.

Co ważne, bank może zatrzymać świadczenie tylko do kwoty aktualnego zobowiązania. Jeśli świadczenie z tytułu śmierci jest wyższe niż kwota aktualnego zobowiązania względem banku, to pozostała część świadczenia zostanie wypłacona uposażonym zastępczym lub jest dziedziczona.

Co ważne, osoba uposażona nie musi być pełnoletnia, co daje jeszcze większe pole manewru dla ubezpieczonych. W polisie powinny widnieć jego dane osobowe, datę urodzenia oraz PESEL. Dzięki temu można zidentyfikować uposażonego po śmierci ubezpieczonego. Jeśli jest to firma, zazwyczaj podaje się jej pełną nazwę, numer REGON, NIP lub KRS oraz adres siedziby.

Czy można uposażyć osobę niepełnoletnią?

Warto też wiedzieć, że uposażyć możemy osobę niepełnoletnią. W razie gdy otrzyma ona pieniądze z polisy, zarządzać nimi będą jej opiekunowie za zgodą sądu rodzinnego. Opiekunowie dziecka nie mogą dysponować pieniędzmi z polisy według własnego uznania. Muszą dowieść, że planowany wydatek służy potrzebie uposażonego dziecka.

Czy można uposażyć więcej niż jedną osobę?

Jednym z najczęściej padających pytań przy okazji ubezpieczeń na życie jest to, czy można uposażyć kilka osób. Jest to możliwe i często praktykowane. Wystarczy podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej określić głównego uposażonego oraz uposażonego dodatkowego.

W przypadku uposażenia więcej niż jednej osoby konieczne jest też określenie, jaki procent kwoty ubezpieczenia ma otrzymać każdy z uposażonych. Każdemu z uposażonych można przydzielić dowolny procent kwoty świadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że udziały poszczególnych uposażonych muszą sumować się do 100%. Podział taki może wyglądać następująco:

 • przy 2 osobach:

* 50% i 50%, 
* 25% i 75%,
* 40% i 60% itp.

 • przy 3 osobach:

* 40%, 35% i 25%,
* 50%, 25% i 25%,
* 20%, 60% i 20% itp.

W razie aktywowania polisy środki zostają odpowiednio rozdzielone i wypłacone przez ubezpieczyciela bezpośrednio osobom uposażonym.

Jak możemy kogoś uposażyć?

Uposażenie wybranych osób jest proste. Wystarczy podczas załatwiania formalności związanych z zakupem polisy na życie mieć przy sobie dane osoby lub instytucji, którą chcemy uposażyć w ramach naszej polisy na życie. W przypadku osób fizycznych wystarczy imię i nazwisko oraz data urodzenia.

Niektóre towarzystwa mogą też wymagać podania numeru PESEL osób uposażonych oraz określenia ich stopnia pokrewieństwa z ubezpieczonym. Natomiast w przypadku uposażenia banku lub fundacji potrzebujemy pełnej nazwy, numeru REGON oraz adresu. Pamiętajmy jednak, że tylko część towarzystw ubezpieczeniowych dopuszcza możliwość uposażenia banku czy fundacji. 

Uwaga!

Osoba uposażona do ubezpieczenia nie jest równoznaczna ze spadkobiercą. Warto o tym pamiętać, kiedy pojawi się ktoś, kto chce otrzymać pieniądze ze świadczenia, bo jest wpisany do testamentu. Jeśli nie ma jej na liście uposażonych, nie należy mu się wypłata. Pieniądze z tytułu polisy na życie otrzymują wskazane osoby z imienia i nazwiska, dzieje się to niezależnie od postępowania spadkowego.

Dziedziczenie środków z polisy na życie

W praktyce spadkobierców ustala się tak, jak jest to dokładnie opisane w Kodeksie cywilnym. Jeśli zmarły spisał wcześniej testament, osoby w nim wskazane mają pierwszeństwo do majątku. Jeśli jednak nie było takiego dokumentu, dochodzi do tzw. dziedziczenia ustawowego. Polega to na powołaniu do spadku osoby do tego uprawnione. Kto to taki?

W pierwszej kolejności jest to małżonek i dzieci, a później reszta bliskich. Dziedziczenie ustawowe to dość szeroko pojęty temat, dlatego warto się z nim zapoznać. Określa np. że w przypadku braku zstępnych lub małżonka, spadek przypada rodzicom spadkobiercy w równych częściach.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Dziedziczenie środków z polisy na życie nie jest tym samym, co pozostawienie spadku wskazanym osobom w testamencie. Tak naprawdę, uposażony może być zupełnie inną osobą niż spadkobierca. W praktyce często bliscy się pokrywają, jednak nie jest to reguła. Tak samo, nie wymaga się wpisania osób uposażonych takich samych, jak w testamencie czy w kolejności według dziedziczenia ustawowego. Zgodnie z umową podpisaną z towarzystwem ubezpieczeniowym, w przypadku śmierci ubezpieczonego, konkretne wskazane osoby otrzymują wypłatę  świadczenia. To samo dotyczy zarówno polis ochronnych, jak i ochronno-inwestycyjnych, o których wspominaliśmy wcześniej.

Uwaga!

Pieniądze, które są wypłacane uposażonym z tytułu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu. To dlatego, że spadek a świadczenie wypłacane z polisy to dwie różne sprawy. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia w polisie. Im wyższa, tym składka może być większa, jednak jest to jednoznaczne z wyższą kwotą wypłaconą uposażonemu, bądź uposażonym. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku polis inwestycyjnych, sprawa jest nieco inna. Tutaj należy odprowadzić podatek dochodowy, ale nie od wypłaconego w całości świadczenia, tylko od zysku z inwestycji. To dotyczy osób, które chcą wypłacić pieniądze. Kiedy dojdzie do śmierci ubezpieczonego, środki zostaną przekazane uposażonym i od tego nie odprowadza się podatku. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie.

Brak uposażonych w polisie na życie

Zastanawiasz się, co się dzieje, kiedy nie wyznaczono uposażonego w polisie? Jeśli nikt nie jest wpisany w polisie, środki z ubezpieczenia są wypłacane tzw. zstępnym. To bliskie osoby, które mają prawo do dziedziczenia zgodnie z zapisami w OWU. Najczęściej w pierwszej kolejności jest to małżonek, później dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci rodzeństwa.

Co ciekawe, mogą do nich należeć również dzieci adoptowane albo uznane przez zmarłego jako własne. Tylko w takim przypadku ma znaczenie dziedziczenie w polisie na życie. Jeśli brak uposażonego w polisie oznacza np. śmierć dorosłego dziecka albo innej osoby wskazanej do odebrania świadczenia, kwota ta jest dzielona na pozostałych uposażonych.

Kiedy uposażony nie otrzyma wypłaty świadczenia?

W kilku sytuacjach uposażony do ubezpieczenia nie otrzyma wypłaty świadczenia, nawet jeśli dojdzie do śmierci podpisującego umowę z towarzystwem. Pierwsza sytuacja to taka, w której nastąpi śmierć uposażonego przed śmiercią ubezpieczonego. Jeśli wskazany jest uposażony zastępczy, nie będzie większego problemu z ustaleniem, komu się należy wypłata pieniędzy z polisy. W innym przypadku konieczne jest wskazanie wstępnych. Druga sytuacja to umyślne przyczynienie się uposażonego do śmierci ubezpieczonego. Wtedy świadczenie będzie wypłacone zstępnym.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Zawsze warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a konkretniej wyłączenia odpowiedzialności. Tam też znajdują się podstawowe informacje na temat tego, kiedy uposażonemu nie należy się jakiekolwiek świadczenie. To sytuacje, które dotyczą okoliczności śmierci ubezpieczonego, np. pod wpływem alkoholu, na terenie kraju, gdzie trwają działania wojenne albo samobójstwo. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wskazuje też tzw. karencję. To czas, w którym polisa działa, jednak kiedy dojdzie w nim do zdarzenia, nie należy się wypłata świadczenia. Zobacz nasz artykuł na ten temat: Co to jest okres karencji ubezpieczenia?

O tym pamiętaj!

Sytuacja życiowa może się nieco zmienić w trakcie trwania umowy z ubezpieczycielem. Właśnie dlatego pamiętaj o aktualizacji uposażonych w swojej umowie. Wypłata świadczenia z polisy na życie nie jest równoznaczna z otrzymaniem spadku. Przykładowo, jeśli mąż uposażył w swoim ubezpieczeniu żonę, a potem doszło do rozwodu i jego śmierci, żona nadal ma prawo do otrzymania świadczenia. Gdyby zaktualizował listę wcześniej, nie dostałaby pieniędzy z polisy na życie.

Jesteś zainteresowany zakupem polisy na życie?

Odwiedź jedną z naszych placówek, gdzie doradcy chętnie pomogą Tobie wybrać właściwy zakres ubezpieczenia. 

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku