Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2019-05-07

Kogo można uposażyć w polisie na życie?

Wskazanie uposażonych w polisie na życie może być niemałym wyzwaniem. Sprawdź kogo możesz uposażyć.

Chcesz kupić polisę na życie, ale zagadnienie uposażenia jest dla Ciebie skomplikowane i niejasne? Wyjaśnimy Tobie w prosty sposób podstawowe zagadnienia, które powinieneś znać.

Dowiedz się kogo można uposażyć oraz czy możliwe jest uposażenie więcej niż jednej osoby. Sprawdź i ubezpiecz się mądrze! 

Uposażając dziecko dbasz o jego przyszłość na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

Uposażony - kto to?

Zgodnie z prawną definicją jest to osoba imiennie oznaczona przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania świadczenia na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Mówiąc prościej - uposażony to osoba, która w przypadku np. naszej śmierci otrzyma pieniądze z ubezpieczenia. W razie potrzeby osoby uposażone możemy zmienić nawet w trakcie trwania polisy.

Kim jest uposażony główny?

Ubezpieczony, podczas zawierania polisy na życie, wskazuje uposażonego głównego, czyli osoby, które będą uprawnione do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego.

Kim jest uposażony zastępczy?

Kupując ubezpieczenie na życie, warto wskazać również uposażonych zastępczych, którzy otrzymają świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego, ale tylko w przypadku, gdy uposażeni główni:
* zmarli przed śmiercią ubezpieczonego lub równocześnie z nim;
* umyślnie przyczynili się do pozbawienia życia ubezpieczonego i w związku z tym zostali pozbawieni prawa do świadczenia;
* nie zostali wskazani podczas zawierania polisy.

Kogo można uposażyć?

Kupując polisę na życie, musimy zdecydować kogo chcemy uposażyć. Najczęściej uposażamy najbliższą rodzinę, na przykład dzieci, rodziców lub współmałżonka. Jednak uposażyć możemy praktycznie każdego – nie musi być to nawet osoba fizyczna, może to być na przykład organizacja czy fundacja charytatywna

Przydatnym rozwiązaniem jest również uposażenie banku, który kredytuje nam zakup domu, mieszkania czy samochodu. W razie naszej śmierci bank otrzyma pieniądze z polisy, które pomniejszą pozostałą do spłaty część kredytu.

Co ważne, bank może zatrzymać świadczenie tylko do kwoty aktualnego zobowiązania. Jeśli świadczenie z tytułu śmierci jest wyższe niż kwota aktualnego zobowiązania względem banku, to pozostała część świadczenia zostanie wypłacona uposażonym zastępczym lub jest dziedziczona.
 

Czy można uposażyć osobę niepełnoletnią?

Warto też wiedzieć, że uposażyć możemy osobę niepełnoletnią. W razie gdy otrzyma ona pieniądze z polisy, zarządzać nimi będą jej opiekunowie za zgodą sądu rodzinnego. Opiekunowie dziecka nie mogą dysponować pieniędzmi z polisy według własnego uznania. Muszą dowieść, że planowany wydatek służy potrzebie uposażonego dziecka.

Czy można uposażyć więcej niż jedną osobę?

Jednym z najczęściej padających pytań przy okazji ubezpieczeń na życie jest to, czy można uposażyć kilka osób. Jest to możliwe i często praktykowane. Wystarczy podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej określić głównego uposażonego oraz uposażonego dodatkowego.

W przypadku uposażenia więcej niż jednej osoby konieczne jest też określenie, jaki procent kwoty ubezpieczenia ma otrzymać każdy z uposażonych. Każdemu z uposażonych można przydzielić dowolny procent kwoty świadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że udziały poszczególnych uposażonych muszą sumować się do 100%. Podział taki może wyglądać następująco:

  • przy 2 osobach:

* 50% i 50%, 
* 25% i 75%,
* 40% i 60% itp.

  • przy 3 osobach:

* 40%, 35% i 25%,
* 50%, 25% i 25%,
* 20%, 60% i 20% itp.

W razie aktywowania polisy środki zostają odpowiednio rozdzielone i wypłacone przez ubezpieczyciela bezpośrednio osobom uposażonym.
 

Jak możemy kogoś uposażyć?

Uposażenie wybranych osób jest proste. Wystarczy podczas załatwiania formalności związanych z zakupem polisy na życie mieć przy sobie dane osoby lub instytucji, którą chcemy uposażyć w ramach naszej polisy na życie. W przypadku osób fizycznych wystarczy imię i nazwisko oraz data urodzenia.

Niektóre towarzystwa mogą też wymagać podania numeru PESEL osób uposażonych oraz określenia ich stopnia pokrewieństwa z ubezpieczonym. Natomiast w przypadku uposażenia banku lub fundacji potrzebujemy pełnej nazwy, numeru REGON oraz adresu.

Pamiętajmy jednak, że tylko część towarzystw ubezpieczeniowych dopuszcza możliwość uposażenia banku czy fundacji. 
 

Jesteś zainteresowany zakupem polisy na życie?

Odwiedź jedną z naszych placówek, gdzie doradcy chętnie pomogą Tobie wybrać właściwy zakres ubezpieczenia.