2023-06-22

Ubezpieczenie NNW dziecka a śmierć rodzica

Czy dziecku osieroconemu należy się odszkodowanie z NNW?

Ubezpieczenie NNW dziecka a śmierć rodzica

Najlepszym zabezpieczeniem dla małoletnich na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń jest zakup polisy „NNW szkolne”. Dodatkowo zarówno rodzic, jak i dziecko mogą posiadać polisę na życie, która zagwarantuje uposażonym środki na odnalezienie się w trudnej sytuacji. Ubezpieczenie w przypadku śmierci rodzica może zapewnić wysokie świadczenia jego dzieciom. To najlepsza ochrona dla tych, którzy będą musieli zacząć nowe życie bez najbliższych im osób.

Jakie ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców będzie najlepsze dla ich dzieci? Czy opiekun prawny również może zawrzeć taką polisę? Jakie świadczenie zapewnia w tej sytuacji ZUS, a co gwarantuje prywatne ubezpieczenie od śmierci rodzica? I wreszcie: co zyska wówczas uposażony dzięki polisie NNW? Na te i inne ważne kwestie związane z zagadnieniem odszkodowania dla dziecka po śmierci rodzica odpowiadamy w tym tekście. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich bliskich!

Co zapewnia dziecku polisa NNW?

NNW szkolne dla dziecka to kompleksowa ochrona, która działa nie tylko w trakcie lekcji w placówce edukacyjnej, ale także podczas zajęć dodatkowych, ferii czy wakacji! Polisa zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków i zabezpiecza finansowo przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci osoby ubezpieczonej.

Tego typu polisę oferuje niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe, lecz pod różnymi nazwami. NNW dziecka (szkolne) może zapewnić też odszkodowania za śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica zagwarantuje dziecku najwyższe świadczenie, sprawdź najlepsze oferty w kalkulatorze NNW dziecka na stronie CUK i wykup polisę bez wychodzenia z domu! Pamiętaj, że ubezpieczenie dziecka może obejmować zarówno przedszkolaka i ucznia, jak i studenta.

Czytaj także poradę: Jak i gdzie ubezpieczyć przedszkolaka?

Czy po śmierci rodzica dziecku należą się pieniądze?

Tak. Dziecko może otrzymać odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie. Dzieje się tak, o ile rodzic posiadał ubezpieczenie na życie i w trakcie trwania umowy tej polisy doszło do jego śmierci. Także ubezpieczenie dziecka może zapewniać uzyskanie świadczenia. Wypłacona suma będzie uzależniona od szczegółów zawartej polisy. NNW szkolne często oferowane jest w formie grupowej przez szkołę, lecz można wykupić je też prywatnie w oparciu o indywidualne potrzeby oraz preferencje związane z zakresem ochrony i sumami ubezpieczenia.

Odszkodowanie po śmierci rodzica zapewnia też z ZUS. Jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 101 926,00 zł. Jeżeli jednak nie jesteś jedynym dzieckiem zmarłego rodzica, to wtedy odszkodowanie z ZUS powiększy się o dodatkowe 19 819,00 zł za każdą kolejną uprawnioną osobę.

Po śmierci rodzica zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł przysługuje zaś członkowi rodziny, którym jest np. małżonek, rodzice, dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione oraz umieszczone w rodzinie zastępczej), rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki. Zwykle dotyczy osób, które zajmują się pochówkiem. Dzieciom, które się jeszcze uczą i nie przekroczyły 25 roku życia, należy się także renta rodzinna. Taki wniosek również składa się do ZUS.

Jaka polisa zapewni dziecku świadczenie po śmierci rodzica?

Jeśli posiadamy ubezpieczenie na życie, a śmierć rodzica będzie wyszczególniona w OWU, to jeśli do niej dojdzie, otrzymamy świadczenie zgodnie z określonymi tam warunkami. Wszystko zależy bowiem od tego, jak skonstruowana jest umowa. Regularne opłacanie składek przez rodziców przekłada się na wypłatę świadczenia po osiągnięciu ustalonego wieku – może to zapewnić dziecku bezpieczny start w dorosłość!

Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica zarówno w przypadku NNW dziecka, jak i polisy na życie dorosłego jest zależna od tego, jak długo ubezpieczeni będą opłacać składki oraz w jaki sposób dopasują polisę. Po ich śmierci towarzystwo może zapewnić też opłacanie składek do końca umowy, a następnie wypłacenie świadczenia dziecku w ramach polisy. Wysokość kwot jest ustalana podczas zawierania umowy. 

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci rodzica?

W celu ubiegania się o odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica do towarzystwa ubezpieczeniowego należy skompletować wymagane dokumenty. Każdy ubezpieczyciel może mieć inne kryteria związane z takimi formalnościami. Jest to też uzależnione od konstrukcji zawartej umowy.

W większości przypadków będzie jednak potrzebny odpis aktu zgonu zmarłego rodzica oraz kopia dowodu osobistego lub paszport ubezpieczonego. Dodatkowe czynności mogą być natomiast wymagane, jeśli do zgonu doszło np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ma to na celu udowodnienie okoliczności zdarzenia – będzie to determinowało kwotę wypłacanego świadczenia.

Uwaga!

Pamiętaj też o tym, w jakim czasie należy zgłosić śmierć rodzica do ubezpieczyciela. Jeśli nie skompletujesz wymaganej dokumentacji, proces wypłaty świadczenia może się wydłużyć. Wniosek do towarzystwa można zgłosić maksymalnie przed upływem 3 lat od śmierci ubezpieczonego!

Gdzie kupić ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica?

Odszkodowanie po śmierci rodzica zapewnia niemal każde znane towarzystwo: PZU, Interrisk, Generali, Warta i wielu innych ubezpieczycieli, których oferty znajdziesz w CUK! Uposażony otrzyma świadczenia w ramach wykupienia wcześniej wspomnianych w artykule polis – NNW lub ubezpieczenia na życie. Zakup polisy dla dziecka lub dorosłego jest bardzo prosty! Po wpisaniu kilku danych do formularza porównywarka znajdzie dla Ciebie oferty ubezpieczeń odpowiadające Twoim preferencjom. Skorzystaj z poniższych linków, by otrzymać wyceny składek i wykupić interesującą Cię polisę zdalnie:

Chcesz zapytać o konkretne ubezpieczenie osobiście? Nic prostszego! Wystarczy, że skontaktujesz się z doświadczonym doradcą za pośrednictwem infolinii (22 27 00 337) lub odwiedzisz najbliższą stacjonarną placówkę CUK. Skorzystaj z oferty już dziś, zapewniając kompleksową ochronę sobie i swoim bliskim!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Jak zgłosić śmierć rodzica do ubezpieczyciela?

Zgłoszenie (w formie wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci rodzica) należy skierować do towarzystwa, w którym wykupiło się polisę. Do wniosku musi zostać załączona pełna dokumentacja potwierdzająca zgon rodzica oraz okoliczności zdarzenia. Będą potrzebne następujące dokumenty: odpis aktu zgonu, kopia dowodu osobistego oraz dokumenty medyczne lub policyjne (jeśli rodzic zmarł w wyniku konkretnej choroby lub wypadku).

 • 2
  Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć rodzica?

To zależy od tego, czy chodzi o prywatną polisę (na życie, NNW dziecka etc.), czy też wypłatę świadczenia z ZUS. Tę ostatnią otrzymać może dziecko, jeśli do zgonu rodzica doszło ze względu na chorobę zawodową lub w wyniku wypadku przy pracy (jeśli ten miał związek z pracą, to należy złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania w placówce ZUS).

Jeśli natomiast chodzi o wypłatę odszkodowania za śmierć rodzica z polisy na życie, NNW dziecka lub z polisy komunikacyjnej, to dziecko jako uposażony (lub też inna osoba wskazana przez ubezpieczonego) otrzyma takie świadczenie, jakie było gwarantowane umową tejże polisy – m.in. na podstawie sumy ubezpieczenia.

 • 3
  Czy dziecko dostaje rentę po matce?

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, rentę po matce lub ojcu otrzymają dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Jeśli zaś chodzi o osoby, które mimo ukończenia 16 lat wciąż się uczą, okres ten jest wydłużony do 25. roku życia. (W przypadku dziecka, które ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się natomiast do zakończenia tego roku studiów).

 • 4
  Czy po śmierci rodziców należy się odszkodowanie z ZUS?

Podstawowym świadczeniem jest wtedy zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych dla dzieci lub innych osób spokrewnionych. Ponadto poszkodowanemu z tytułu śmierci rodzica dziecku należy się odszkodowanie z ubezpieczenia lub zadośćuczynienie za szkodę niematerialną. Jeśli dodatkowo wypadek rodzica miał związek z pracą, należy złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania w placówce ZUS.

Oceń artykuł

4.75
(8)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku