2020-06-02

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie - ile i kiedy przysługuje?

Czy możesz liczyć na wypłatę świadczenia w razie śmierci rodzica?

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie - ile i kiedy przysługuje?

Śmierć nie jest łatwym tematem, często też to pomijany obszar rozmów w wielu rodzinach. Warto jednak pomyśleć o zabezpieczeniu przyszłości w taki sposób, aby Twoje dzieci nie musiały martwić się o brak środków na dalsze życie. Tak samo powinni postąpić również Twoi rodzice. Zobacz czy warto wybrać ubezpieczenie na życie.

Śmierć rodzica a ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie ma na celu ochronę w razie śmierci czy poważnego zachorowania. Tak naprawdę, zakres ochrony jest różny w towarzystwach i wszystko zależy od indywidualnych potrzeb czy oczekiwań. W podstawowym jednak zakresie polisa na życie powinna chronić w razie śmierci. Suma ubezpieczenia jest zależna od Ciebie, ale jest ona niesamowicie ważna. Kwota, jaką wskażesz, zostanie wypłacona osobie uposażonej.

Kto może otrzymać pieniądze po śmierci ojca lub matki?

Odszkodowanie za śmierć rodzica w ramach ubezpieczenia na życie otrzymuje osoba uposażona. Nie zawsze jednak jest to dziecko. Wszystko zależy od tego, kogo wskazał ubezpieczony w swojej umowie. Może to być jedna osoba lub kilka (podział odszkodowania również jest indywidualny). Wskazać można np. dziecko, brata, siostrę, wnuka, a nawet przyjaciela czy sąsiada. Osoba ta nie musi być spokrewniona, a poza tym, może być wskazana niezależnie od testamentu. Odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia na życie nie jest częścią spadku ani ewentualnego postępowania spadkowego, które się toczy. Osoba uposażona musi być wskazana z imienia i nazwiska, choć towarzystwo ubezpieczeniowe może też wymagać dodatkowych danych, takie jak data urodzenia czy PESEL. Nie jest ona jednoznaczna ze spadkobiercą. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu:"Kogo można uposażyć w polisie na życie"?

Uwaga!

Jeśli rodzic wskaże Ciebie jako osobę uposażoną w polisie, tylko wtedy należy Ci się wypłata odszkodowania. Jeśli nie wskaże nikogo, wypłata należy się osobie zgodnie z prawem spadkowym.

Odszkodowanie za śmierć - jaka jest wysokość świadczenia?

Tak jak wspominaliśmy, im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa wypłata odszkodowania w przypadku śmierci. Tak samo działa to w przypadku świadczeń, które wypłacane są w razie innych zdarzeń objętych ochroną, np. trwałej niezdolności do pracy, urazów, nieszczęśliwych wypadków, poważnego zachorowania czy pobytu w szpitalu. Jest jednak jedna ważna różnica. W przypadku śmierci, wypłacana jest cała kwota wskazana jako suma ubezpieczenia w polisie na życie, a w innych zdarzeniach jest to określony z góry procent tej kwoty. Wszystkie szczegóły znajdziesz w OWU. 

Przykładowo, aby otrzymać odszkodowanie w ramach PZU Życie, ubezpieczony musi zdecydować o sumie ubezpieczenia (może to być zarówno 5 000 złotych, jak i 100 000 złotych) i opłacić składkę - jednorazowo lub regularnie. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia na życie, jest jednak wypełnienie krótkiej ankiety medycznej, aby ubezpieczyciel mógł dowiedzieć się o stanie zdrowia klienta. Konieczne jest także wskazanie osoby uposażonej. Jeśli takiej nie będzie w umowie, wypłatę świadczenia otrzyma ten, kto dziedziczy spadek..

Uwaga!

Suma ubezpieczenia może ulec zmianie. Przykładowo, w PZU masz możliwość indeksacji (podwyższenia sumy ubezpieczenia), kiedy tylko tego będziesz tego potrzebować. Wystarczy, że zgłosisz się do towarzystwa. Jeśli jednak kontynuujesz indywidualną polisę na życie w PZU czy Generali np. po odejściu z pracy i rezygnacji z grupowego ubezpieczenia, możesz to zrobić raz w roku.

Wypłata odszkodowania za zgon - co musisz zrobić?

Najważniejsze jest zgłoszenie zgonu rodzica w towarzystwie ubezpieczeniowym. Przykładowo, aby otrzymać odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego w PZU, Warcie czy Generali, możesz skontaktować się w wygodny dla Ciebie sposób. Do dyspozycji masz wypełnienie formularza internetowego, skorzystanie z czatu wideo, infolinię, zamówienie rozmowy z doradcą, wysłanie maila czy wizytę w placówce. To samo dotyczy także innego zdarzenia, które jest objęte ochroną w polisie na życie PZU np. zgłoszenie pobytu w szpitalu.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Formalności po śmierci - o czym musisz pamiętać?

Aby zgłosić się po odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica do towarzystwa ubezpieczonego, konieczne będą pewne dokumenty. Wszystko jednak zależy od tego, jak skonstruowana jest umowa oraz z kim ją podpisałeś. Najczęściej potrzebny jest jednak odpis aktu zgonu rodzica oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonego. Dodatkowe formalności po śmierci mogą być wymagane, kiedy do zgonu doszło w wyniku np. nieszczęśliwego wypadku.

Polisa zabezpieczająca przyszłość a wypłata ubezpieczenia po śmierci ojca lub matki

Warto też wspomnieć o polisie na życie, która ma na celu zabezpieczenie przyszłości dziecka. Regularne opłacanie składek przekłada się na wypłatę świadczenia np. po osiągnięciu 18. roku życia. Przykładowo, w PZU i Warcie wysokość odszkodowania za śmierć jest zależna od tego, jak długo rodzice będą oszczędzać oraz w jaki sposób dopasują polisę. Kiedy ich zabraknie, ubezpieczyciel gwarantuje opłacanie składek do końca umowy, a następnie wypłacenie świadczenia w ramach ubezpieczenia dziecku. Kwotę ustala się na początku zawierania umowy.

Skąd jeszcze możesz otrzymać pieniądze po śmierci ojca lub matki?

Śmierć rodzica możesz także zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby otrzymać tzw. zasiłek pogrzebowy. Dla kogo jest on przeznaczony? Członkowi rodziny, którym jest np. małżonek, rodzice, dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione oraz umieszczone w rodzinie zastępczej), rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki. W praktyce jest to osoba, która zajmuje się pochówkiem. Wysokość zasiłku pogrzebowego w ZUS w razie śmierci wynosi od 1 marca 2011 roku 4000 złotych i od tamtej pory kwota ta jest stała. Wypłata jest jednorazowa, a jej celem jest organizacja pogrzebu oraz ewentualnie rodzinnego spotkania po pochówku, czyli tzw. stypy. Przysługuje po śmierci osoby, która miała przyznaną emeryturę, rentę, emeryturę pomostową lub była ubezpieczona w ZUS. Poza tym, dotyczy również tych, którzy pobierali zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia, świadczenie kompensacyjne lub były uprawnione do uzyskania emerytury czy renty, jednak z jakichś powodów nie były one wypłacane. Więcej szczegółów na ten temat możesz przeczytać na stronie internetowej ZUS-u.

Dzieciom, które się jeszcze uczą, jednak nie przekroczyły 25 roku życia, należy się także renta rodzinna. Wystarczy złożyć wniosek w ZUS-ie. 

Odprawa pośmiertna - jakie dokumenty są potrzebne?

Innym świadczeniem, jakie możesz uzyskać w razie śmierci rodzica jest odprawa pośmiertna. Przysługuje ona dzieciom do 25 roku życia, które jeszcze się uczą. Jeśli rodzic zmarł podczas wykonywania pracy lub był na urlopie, należy się wypłata świadczenia. 

Wysokość zależy od stażu pracy. Jeśli osoba pracowała mniej niż 10 lat, odprawa wynosi 1-miesięczne wynagrodzenie; co najmniej 10 lat - 3-miesięczne wynagrodzenie, a powyżej 15 lat - 6-miesięczne wynagrodzenie.

Świadczenie wypłacane jest nie tylko dzieciom, ale także małżonkowi oraz innym członkom rodziny, którzy są uprawnieni do uzyskania renty rodzinnej. W sytuacji, kiedy uprawnionych jest więcej, odprawę pośmiertną dzieli się po równo na każdego członka rodziny. 

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania odprawy pośmiertnej? Przede wszystkim kopia aktu zgonu pracownika, aktu małżeństwa i urodzenia dzieci, numery kont do wypłaty świadczeń, podstawowe dane (PESEL albo NIP, data urodzenia, adres zamieszkania).

Dowiedz się więcej o polisach na życie

Chcesz wiedzieć więcej na temat ubezpieczeń na życie? Odwiedź naszą placówkę albo zadzwoń na infolinię!

Oceń artykuł

4.50
(2)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku