2022-06-20

Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie?

Zobacz, kiedy trzeba zapłacić podatek od ubezpieczenia na życie.

Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie?

Zdecydowałeś się na polisę na życie, która gwarantuje wypłatę świadczenia w razie Twojej śmierci lub poważnego zachorowania? A może celem ubezpieczenia jest inwestycja lub oszczędzanie środków na przyszłość? To dobry pomysł, aby zabezpieczyć swoją przyszłość! Jednak zanim podpiszesz umowę dowiedz się, czy od ubezpieczenia na życie konieczna jest zapłata podatku oraz kiedy trzeba to zrobić.

Ubezpieczenie na życie z oszczędzaniem to coraz popularniejsze rozwiązanie. Niskie emerytury i rosnące koszty życia sprawiają, że wiele osób pragnie zabezpieczyć swoją przyszłość. Każda wypłata uzyskana z takiego źródła to duże wsparcie finansowe, które może znacząco wpłynąć na sytuację finansową rodziny i jej bezpieczeństwo. Zaletą polisy jest to, że zebrane środki można wydać na dowolny cel, w zależności od sytuacji. Można to traktować jako formę wzbogacenia się. Zatem pozostaje pytanie – czy wypłata z ubezpieczenia jest przychodem i czy trzeba od tego odprowadzić podatek?

Polisa na życie – czym jest?

Na rynku ubezpieczeń istnieje wiele polis na życie, które różnią się swoim celem. Niektóre z nich zapewniają wsparcie finansowe w razie takich zdarzeń jak zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy zdiagnozowania poważnej choroby. W zależności od skonstruowania polisy na życie może ona także pomagać w razie trwałego inwalidztwa czy nowotworu.

Wszystkie te świadczenia wypłacane są po to, aby można było je przeznaczyć na cele związane z hospitalizacją, zakupem środków medycznych, leków czy zapewnieniem opieki. To jest polisa na życie, która ma na celu po prostu ochronę.

Świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego – kto otrzyma?

Wypłata świadczenia z ochronnego ubezpieczenia na życie w zależności od rodzaju zdarzenia jest wypłacana bezpośrednio ubezpieczonemu.

Wyjątkiem od tej zasady jest jednak śmierć ubezpieczonego. Wtedy świadczenie przekazywane jest osobie uposażonej (jednej lub kilku osobom), wskazanej w umowie. Przy czym uposażeni nie muszą pochodzić z bliskiej rodziny ubezpieczonego. Oznacza to, że wskazać można nawet opiekunkę, sąsiada czy wiernego przyjaciela.

Jednocześnie, jeśli dopiero zawierasz umowę, pamiętaj, aby wskazać nie tylko głównego uposażonego, ale także zastępczego. W razie śmierci pierwszego z nich wypłata świadczenia będzie możliwa drugiej wskazanej osobie.

Więcej informacji o osobach uposażonych znajdziesz w artykule: Kogo można uposażyć w polisie na życie?

Wypłata świadczenia a konieczność płacenia podatków

Aby móc otrzymać stosowne świadczenie, trzeba najpierw spełnić kilka wymagań wynikających z umowy. Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia są oczywiście terminowe składki, które w przypadku życiowych polis opłacane są najczęściej co miesiąc.

Kolejny warunek to wystąpienie zdarzeń objętych umową – nie otrzymasz świadczenia, jeśli np. poważnie zachorowałeś, a nie było to zawarte na liście ryzyk.

Nie trzeba jednak martwić się o zapłatę podatku VAT czy od dochodów kapitałowych, czyli inaczej zwany podatek Belki. Świadczenie z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego jest zwolnione z podatku.

Czy ma znaczenie terminowa lub bezterminowa umowa w polisie na życie?

Zastanawiasz się, czy wypłata z polisy ubezpieczeniowej podlega opodatkowaniu, jeśli trwa ona rok lub do końca życia? Okazuje się, że czas trwania umowy nie ma żadnego znaczenia i nie wpływa na konieczność opłacania podatku.

Jeśli chodzi o polisę na życie, która ma celu ochronę ubezpieczonego w momencie jego śmierci czy poważnego zachorowania, nie ma znaczenia to czy jest ona terminowa, czy bezterminowa. Drugie rozwiązanie jest często proponowane osobom starszym, ale nie tylko.

Uwaga!

Wypłata świadczenia z tytułu ochronnej polisy na życie i zdrowie nie wymaga płacenia podatków Belki. Jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona ubezpieczonego, a nie inwestycja środków.

Polisa na życie a postępowanie spadkowe

Bardzo ważną informacją jest to, że wypłata z tytułu polisy na życie jest zupełnie odrębną sprawą od postępowania spadkowego. Właśnie dlatego, można w niej uposażyć do odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego nawet osobę zupełnie obcą, której nie ma w testamencie. Oznacza to, że wypłata świadczenia, a sprawy związane ze spadkiem są od siebie niezależne. Przekłada się to także na fakt, że osoba uposażona nie musi płacić podatku od spadków i darowizn, a także podatku dochodowego.

Zastanawiasz się, co się dzieje, jeśli osoby uposażonej nie ma wskazanej w umowie? Czy świadczenie podlega opodatkowaniu? W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo wypłacić rekompensatę współmałżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Jest to sprawa uregulowana prawnie, ponieważ wymienione przez nas osoby są tzw. "zstępnymi", czyli rodziną uprawnioną do dziedziczenia. Warto dowiedzieć się o tym podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem.

Jednocześnie nie są oni zobowiązani do opłaty żadnego podatku. W rezultacie wypłata świadczenia osobie uposażonej w momencie śmierci ubezpieczonego nie wymaga wielu formalności.

Uwaga!

Jeśli okaże się, że ubezpieczony ma długi, a osobą uposażoną w polisie jest osoba z rodziny, która jednocześnie jest spadkobiercą i odrzuciła prawo do spadku, nadal otrzyma wypłatę świadczenia z ubezpieczenia. Nie będziesz zobowiązany do spłaty zadłużenia zmarłego bez względu na to, czy otrzymasz pieniądze, czy też nie.

Polisa na życie i dożycie – czym jest?

Polisa na życie i dożycie to rodzaj ubezpieczenia, które ma na celu ochronę oraz oszczędzanie środków na przyszłość. W tym przypadku płaci się jedną składkę, ale jest ona dzielona na dwie części:

  • jedna z nich jest przeznaczona na pokrycie kosztów ochrony – dzięki temu możesz w dowolnym momencie skorzystać ze wsparcia ubezpieczyciela,
  • druga jest odkładana na specjalne konto – ta kwota zostanie Ci wypłacona po zakończeniu umowy.

Ubezpieczenie na życie i dożycie jest określone czasowo, co oznacza, że jeśli zbierze się odpowiednia ilość środków na koncie, ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu świadczenie. Przykładowo, może to być 60. lub 65. rok życia. Jeśli w trakcie umowy, ubezpieczony umrze, pieniądze zostaną przekazane osobom uposażonym.

Ten rodzaj polisy jest często wybierany przez osoby, które pragną zabezpieczyć się na czas emerytury. Dzięki regularnie opłacanym składkom mogą one cieszyć się wsparciem towarzystwa przez cały czas, kiedy są aktywne zawodowo. Później mogą skorzystać ze zgromadzonych środków w dowolny sposób, np. przeznaczyć je na podróż, zakup leków czy wizyty u lekarzy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ubezpieczenie na życie i dożycie – czy trzeba zapłacić podatek Belki?

Czy zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku? Na szczęście nie! Mimo że polisa na życie i dożycie ma na celu oszczędzanie pieniędzy w przyszłość, nie podlega ona opodatkowaniu.

W ramach tej umowy wyłącznie odkładasz swoje pieniądze, ale ich nie pomnażasz. Zatem otrzymasz tylko tyle, ile wpłaciłeś przez wszystkie lata, za co nie trzeba zapłacić podatku Belki ani rozliczać specjalnych PIT-ów.

Polisa oszczędnościowa a dochód kapitałowy

Na rynku dostępne jest także ubezpieczenie, które pozwala odkładać pieniądze nie dla siebie, a dla dziecka. W tym przypadku polisę zawiera rodzic lub prawny opiekun. Natomiast potomek jest osobą upoważnioną do otrzymania pieniędzy, które zostają wypłacone po 18. roku życia lub później, jeśli tak zadecydowano. W przypadku śmierci rodzica w trakcie trwania ochrony dziecko i tak otrzyma pieniądze, ale oczywiście po ukończeniu wieku określonego w tej umowie.

Zatem, czy polisa oszczędnościowa jest "liczona" jako dochód kapitałowy? Jeśli chodzi o taki rodzaj polisy, który ma na celu oszczędzanie pieniędzy na przyszłość dziecka, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia na życie i dożycie, nie jest konieczna zapłata podatku od dochodu kapitałowego.

Tego typu polisa jest jednocześnie formą ochrony życia rodzica, z drugiej jednak ma na celu zgromadzić środki np. na studia, remont czy zakup mieszkania. Otrzymana wypłata świadczenia nie jest dochodem kapitałowym.

Odliczenie od podatku ubezpieczenia na życie - kiedy trzeba?

Podatek od dochodu kapitałowego trzeba zapłacić dopiero w momencie, kiedy wypłata świadczenia jest formą wcześniejszej inwestycji pieniędzy. Na przykład – jeśli w ramach polisy, a konkretniej funduszu przypominającym klasyczną giełdę, został wypracowany zysk, konieczne jest odliczenie od podatku. Ubezpieczenia na życie mogą być przecież nie tylko ochroną życia i zdrowia, ale także formą inwestowania swoich własnych środków w celu uzyskania zysku.

Konieczność płacenia podatku jest w momencie, kiedy suma wypłaconych środków powiększona jest o zysk. Co ważne, opodatkowaniu podlega wyłącznie ta kwota, która została wypracowana, a nie wcześniej wpłacona. Warto zaznaczyć, że polisy inwestycyjne mogą zarówno zwiększyć zgromadzone środki, jak i je zmniejszyć. Przyda się tu doświadczenie, zdrowy rozsądek oraz rozmowy z doradcami.

Jeśli w ramach tego typu polisy, świadczenie z tytułu śmierci zostało wypłacone osobom uposażonym, tak jak wspomniano wcześniej, nie jest konieczne rozliczenie się ani płacenie podatków od spadków i darowizn.

Uwaga!

Jeśli ubezpieczony ma ubezpieczenie na życie, które pełni dwie funkcję: ochronną oraz inwestycyjną, wypłata świadczenia w razie śmierci czy poważnego zachorowania nie jest opodatkowana. Dochodem kapitałowym jest wyłącznie wypracowany zysk. Jeśli zostanie on wypłacony, trzeba zapłacić podatek Belki.

Więcej szczegółowych informacji na temat polisy na życie znajdziesz w artykule: Jakie wybrać dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Podatek i ubezpieczenie OC – a co z odszkodowaniem z OC?

Zastanawiasz się, czy za otrzymane odszkodowanie, np. z OC, płaci się podatek? Nie musisz się martwić, ani uwzględniać kwoty wypłaconej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w PIT. Kwota, która została Ci wypłacona, nie podlega opodatkowaniu, ponieważ w żaden sposób Cię nie wzbogaciła. Jej celem było wyłącznie pokrycie strat, czyli np. naprawa samochodu.

Znajdź korzystne ubezpieczenie – superoferty czekają

Skorzystaj z nieopodatkowanego ubezpieczenia na życie już dziś i zapewnij sobie oraz bliskim bezpieczną przyszłość. Cenę wygodnie sprawdzisz w kalkulatorze online, gdzie porównasz także koszt np. polisy OC. Możesz też zadzwonić na infolinię lub odwiedzić nas w placówce – nasi pracownicy już czekają, aby udzielić Ci wszystkich niezbędnych informacji na temat interesującego Cię ubezpieczenia. Sprawdź!

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku