2023-01-18

Co to jest okres karencji ubezpieczenia?

Karencja w niektórych polisach jest nieunikniona. Zobacz na czym polega i ile trwa.

Co to jest okres karencji ubezpieczenia?

Nie zawsze od razu po podpisaniu umowy z ubezpieczycielem, możesz rozpocząć formalności związane z otrzymaniem odszkodowania. Wiele polis przewiduje karencję ubezpieczeniową, czyli swoisty czas wyczekiwania, w trakcie którego, nawet jeśli dojdzie do zdarzenia, nie zostanie uznana odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. Zobacz, czym jest karencja, ile trwa oraz w jakich rodzajach polis ma ona miejsce.

Czym jest karencja?

Karencja to okres od momentu podpisania umowy z ubezpieczycielem, w którym nie zostanie wypłacone odszkodowanie, nawet jeśli dojdzie do zdarzenia. Oznacza to, że Twoja polisa działa, jednak nie jesteś w tym czasie chroniony. Na czym polega okres karencji ubezpieczenia? W praktyce wygląda to tak, że jeśli w określonym przez ubezpieczyciela czasie ma miejsce zdarzenie, po którym powinieneś dostać odszkodowanie, towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nie przysługuje Ci wypłata żadnego świadczenia w okresie karencji, który wskazany jest w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy). Karencja najczęściej występuje w ubezpieczeniach na życie, ale może być także uwzględniona w polisie zdrowotnej, turystycznej oraz majątkowej.

Karencja ubezpieczenia jest okresem przejściowym, a jej konkretny czas trwania znajduje się w szczegółach umowy. Warto wziąć pod uwagę ten aspekt, kiedy będziesz szukać idealnej polisy dla siebie. Wszystko jest zależne od konkretnego wariantu i rodzaju ubezpieczenia. Stosowanie tego typu zabezpieczenia przez towarzystwo jest zgodne z prawem. O tym, co to jest karencja w ubezpieczeniu przeczytasz również w naszym słowniku.

Dlaczego towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia karencję?

Wiesz już, co to jest karencja. Wyjaśnimy Ci teraz, dlaczego w ogóle trzeba to praktykować. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję w celu zabezpieczenia przed oszustwami oraz wyłudzeniami. I jeśli się temu przyjrzysz bliżej, ma to sens. Wyobraź sobie, że doszło do niespodziewanego zdarzenia, które chcesz koniecznie objąć ubezpieczeniem. Podpisujesz umowę i chciałbyś otrzymać odszkodowanie od ręki. Niestety, w praktyce, będziesz musiał odczekać określony czas, ponieważ ubezpieczyciel poniósłby przez to straty. Zgłoszenie szkody w czasie karencji nie ma sensu, bo towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za te zdarzenia. Pamiętaj, aby o zabezpieczeniu finansowym pomyśleć wcześniej niż w dniu zdarzenia, np. w momencie dowiedzenia się o poważnym zachorowaniu czy zagrożeniu powodzią. Wtedy będziesz mieć pewność, że chronisz swoje zdrowie i majątek. Gdy planujesz powiększenie rodziny, warto z większym wyprzedzeniem czasu rozważyć odpowiednie ubezpieczenie. Karencja na urodzenie dziecka wyklucza otrzymanie świadczenia, gdy spodziewasz się już dziecka.

To ważne!

Ubezpieczenie ma pełnić formę zabezpieczenia w przypadku trudnych sytuacji życiowych. Do podpisania umowy nie powinno więc dochodzić w momencie, kiedy już występuje zdarzenie objęte ochroną tylko po to, aby otrzymać od razu świadczenie. Każdy ubezpieczyciel wycenia też składkę dla konkretnego klienta, biorąc pod uwagę różne aspekty. Ocenia on ryzyko ubezpieczeniowe, nie wiedząc, co tak naprawdę może się wydarzyć i kiedy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną. Właśnie dlatego potrzebna jest karencja ubezpieczenia, aby klient kupował polisę po to, aby zabezpieczyć się na przyszłość.

Ile czasu trwa karencja?

Każdy ubezpieczyciel stosuje własny okres karencji. Wszystko zależy od rodzaju polisy, czasem też stanu zdrowia. Karencja może zatem wynosić 3, 6 lub nawet 9 miesięcy. Ten okres różni się również w zależności od konkretnego przypadku. Czasem jednak karencja ubezpieczenia trwa zaledwie miesiąc.

Oznacza to, że trzeba poczekać 30 dni od momentu podpisania umowy, aby zgłosić się po wypłatę świadczenia, jeśli doszło do zdarzenia objętego ochroną. Przykładowo, wzięliśmy pod uwagę produkt ubezpieczyciela Allianz "Bezpieczne życie". Najdłuższy czas karencji, bo 9 miesięcy, jest nałożony na urodzenie dziecka. Okres karencji 6 miesięcy ubezpieczyciel przewidział na zdarzenia takie jak:

 • śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
 • zabiegi operacyjne ubezpieczonego,
 • śmierć dziecka,
 • śmierć małżonka lub partnera,
 • śmierć rodzica lub rodzica małżonka (partnera).

Nieco krócej, bo 3 miesiące trzeba poczekać na wypłatę świadczenia z tytułu:

 • leczenia ubezpieczonego w zakresie chirurgii jednego dnia,
 • poważnego zachorowania,
 • rozpoznania nowotworu,
 • poważne zachorowanie dziecka.

Okres karencji miesiąca przewidziany jest na leczenie ubezpieczonego w szpitalu, także w następstwie ostrego zawału serca lub udaru mózgu oraz koszty leków po pobycie w szpitalu, leczenie dziecka lub partnera w szpitalu.

Przed wyborem konkretnej polisy, zapytaj ubezpieczyciela o okres karencji i porównaj oferty. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy tego typu zdarzenia są objęte ochroną w konkretnym wariancie. Aby dopasować idealne ubezpieczenie do swoich potrzeb, najlepiej porównać oferty w różnych towarzystwach. W tym celu skorzystaj z kalkulatora online, aby dopełnić formalności, nie wychodząc z domu.

Karencja w polisie na życie

Wybrałeś dobre ubezpieczenie i od teraz masz pewność, że uzyskasz wsparcie finansowe? Nie do końca. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma okres karencji w polisie na życie. Dokładnie zatem sprawdź wszystkie szczegóły umowy w OWU, aby zobaczyć, jaki czas musisz odczekać, aby mieć pełną ochronę i móc uzyskać odszkodowania. Co to jest karencja w ubezpieczeniu na życie w praktyce? Oznacza to, że od razu po podpisaniu umowy, za zgłoszenie szkody, nie otrzymasz wypłaty świadczenia. Towarzystwo nie weźmie odpowiedzialności np. przy konkretnym schorzeniu lub poważnym zachorowaniu. Oprócz karencji, w ubezpieczeniu na życie, towarzystwo może wprowadzić także inne ograniczenia.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Karencja w polisie na życie najczęściej dotyczy poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu czy śmierci współmałżonka, dziecka lub rodziców. Towarzystwo w ten sposób chce się zabezpieczyć, jeśli np. pacjent dowiedział się chwilę przed podpisaniem umowy o swojej poważnej chorobie i chce natychmiastowej wypłaty świadczenia z tego tytułu. Sprawdziliśmy okresy karencji (ile trzeba czekać na wypłatę świadczenia) przykładowych zdarzeń:

 • Poważne zachorowanie — od 3 miesięcy do kilku lat,
 • pobyt w szpitalu — od 1 miesiąca do 3 miesięcy,
 • operacje chirurgiczne — od 3 miesięcy do 6 miesięcy,
 • śmierć współmałżonka albo dziecka — od 6 miesięcy.

Podana karencja w ubezpieczeniu to tylko przykładowy okres, który występuje w niektórych wariantach polis na życie. Każde towarzystwo chce zminimalizować ryzyko oszustw, dlatego ten czas może się różnić.

Istnieją jednak warianty ubezpieczenia, w której okres karencji ubezpieczenia nie jest przewidziany np. na śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, trwały uszczerbek na zdrowiu czy też pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli chodzi o te zdarzenia, raczej trudno je przewidzieć, stąd też ubezpieczyciele decydują się na brak karencji w takich przypadkach. Trzeba jednak to wcześniej sprawdzić. Więcej na temat, czy ubezpieczenie na życie bez karencji jest możliwe  przeczytasz w naszym innym artykule.

Karencja w polisie majątkowej

Może zdarzyć się tak, że okres karencji obowiązuje również w polisie majątkowej, np. ubezpieczeniu nieruchomości. Obejmuje ona najczęściej skutki zdarzeń losowych wywołanych przez żywioły, np. szkody po powodzi. Karencja w polisie majątkowej zabezpiecza ubezpieczyciela przed nagłym podpisaniem umowy, kiedy jest ryzyko zagrożenia. Najczęściej trwa ona 30 dni.

Przykładowo, pan Łukasz kupił nieruchomość w okolicy, która jest na terenie podatnym na powodzie. Ogłoszono wysoki stopień zagrożenia i w tym samym momencie zgłosił się on do towarzystwa ubezpieczeniowego. W ramach zabezpieczenia wykupił polisę domu. Kilka dni później doszło do zalania i tym samym uszkodzenia podłogi, okien i wyposażenia nieruchomości. W teorii powinien on otrzymać za to odszkodowanie. Stało się to jednak w okresie karencji, dlatego ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. W tym przypadku trzeba było odczekać miesiąc od podpisania umowy.

Karencja z tytułu urodzenia dziecka

Jeśli w ubezpieczeniu na życie występuje karencja na urodzenie dziecka, oznacza to, że przyszłym rodzicom nie opłaca się zakładać polisy w czasie ciąży, bo nie dostaną świadczenia za urodzenie dziecka. W innym wypadku towarzystwo musiałoby wypłacać pieniądze po porodzie, na leczenie czy dodatkowe środki z innego tytułu. Najczęściej okres karencji wynosi właśnie 9 miesięcy lub więcej. Jest to forma zabezpieczenia dla towarzystw ubezpieczeniowych. Karencja na urodzenie dziecka pozwala uniknąć sytuacji, kiedy kobieta, wiedząc już, że jest w ciąży, wykupuje polisę, aby otrzymać świadczenie.

Dokonując zakupu ubezpieczenia, zawsze warto sprawdzić szczegóły w OWU, by później nie rozczarować się, że świadczenie za dane zdarzenie jeszcze nie przysługuje. Może zdarzyć się, że wykupisz polisę na wypadek ciężkiego zachorowania czy innych problemów zdrowotnych, ale karencja na ubezpieczenie zdrowotne okaże się zbyt długa. Wybierając ubezpieczenie, warto oprócz wysokości składki, sumy i zakresu, uwzględnić też długość karencji. Okresu karencji można niekiedy uniknąć przystępując do ubezpieczenia grupowego, jednak każdorazowo należy dokładnie zapoznać się z warunkami oferty.

Okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym

Zastanawiasz się, czy w polisie turystycznej także jest okres karencji? Co to oznacza w praktyce? Okazuje się, że tak. Ubezpieczyciele stosują taką praktykę, aby zabezpieczyć się w przypadku, kiedy dojdzie do szkody na wakacjach i podróżujący tuż po jej wystąpieniu chce podpisać umowę. Wszystko po to, aby otrzymać odszkodowanie. Ubezpieczenie turystyczne bez karencji naraziłoby towarzystwo ubezpieczeniowe na straty i w praktyce oznaczałoby wypłatę świadczenia, za zdarzenie, które już się stało, a nie takie, które mogło potencjalnie się przytrafić.

Przykładowo, pani Anna planowała wyjazd do Włoch na narty. Zapomniała wykupić ubezpieczenia turystycznego. Na miejscu okazało się, że uległa wypadkowi na stoku i musiał po nią przylecieć helikopter ratowniczy, aby trafiła do szpitala. Okazało się, że w związku z jej leczeniem i transportem medycznym, pojawiły się dodatkowe koszty, które nie są pokrywane w ramach karty EKUZ. Pani Anna zdecydowała się na zakup ubezpieczenia turystycznego w tym samym dniu, w którym doszło do wypadku. Zdarzenie jednak nie jest objęte ochroną i z tego tytułu nie otrzyma odszkodowania. Karencja ubezpieczenia w tym przypadku trwa 3 dni, więc będzie obowiązywać dopiero później.

Najczęściej karencja w ubezpieczeniu turystycznym trwa kilka dni, od 2 do 7. Wszystko zależy od konkretnego produktu u ubezpieczyciela. Może być tak, że jeśli dziś kupisz polisę turystyczną, to od jutra zacznie ona obowiązywać. Warto jednak podkreślić, że karencja w ubezpieczeniach turystycznych obowiązuje tylko w przypadku, gdy podróżujący kupuje polisę będąc już za granicą. Jeśli kupi polisę przed wyjazdem, karencji nie będzie.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Czy okres karencji dotyczy ubezpieczenia OC?

Czy kupując każde ubezpieczenie karencja jest kwestią, którą musimy wziąć pod uwagę? Niekoniecznie. Niektóre rodzaje ubezpieczeń nie przewidują okresu wyczekiwania. Jedną z polis bez karencji jest obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli zawrzesz umowę ubezpieczenia w danym dniu to już z tym dniem od danej godziny powstaje odpowiedzialność ubezpieczyciela za ewentualną szkodę. Przykładowo pan Marek zawarł polisę obowiązkowego OC na świeżo kupiony samochód w dniu rejestracji auta. Kilka godzin później niefortunnie spowodował stłuczkę. Jeśli nie jest spełniony żaden z warunków wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zawarta w danym dniu polisa będzie stanowiła podstawę do wypłaty odszkodowania stronie poszkodowanej w kolizji.

Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy polisa została zawarta, ale ze wskazaniem późniejszej zapłaty składki lub pierwszej raty. Wiążąca w takim wypadku jest data zawarcia umowy ubezpieczenia. Podsumowując, jeśli zawierasz ubezpieczenie bez karencji co to znaczy? Oznacza to tyle, że ochrona w swym pełnym zakresie obowiązuje już od momentu zawarcia polisy.

Karencja a AC i assistance krótkoterminowy

Ubezpieczeniem bez karencji jest też autocasco. Chroni ono przed uszkodzeniami pojazdu czy zniszczeniem, chociażby w wyniku zdarzenia losowego bądź działania sił natury. Oprócz daty można znaleźć na polisie też godzinę jej zawarcia. Służy to uniknięciu sytuacji, gdy pojazd został uszkodzony np. w wyniku gradobicia, po czym właściciel wykupił AC, aby uzyskać świadczenie. Dodatkowo przed próbą wyłudzenia odszkodowania chroni konieczność dostarczenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej stan pojazdu w momencie zawarcia polisy.

Czy karencja obejmuje ubezpieczenie assistance? Wyjeżdżając w podróż zwłaszcza za granicę warto dokupić dodatkowy assistance krótkoterminowy. Jest to bardzo wygodna i praktyczna forma ochrony podczas wyjazdu. Gwarantuje (zależnie od wariantu) holowanie, próbę naprawy auta w razie awarii, zakwaterowanie kierowcy i pasażerów czy pomoc tłumacza. Polisę można wykupić na okres 7, 15 czy 30 dni. Aby uniknąć prób wyłudzenia, a zatem sytuacji, kiedy np. dochodzi do awarii w trakcie podróży i ktoś dopiero wtedy kupuje assistance, towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają ograniczenia, że polisa zaczyna obowiązywać najwcześniej od następnego dnia bądź za kilka godzin.

Wybierz ubezpieczenie na życie

Z nami wybierzesz opłacalne ubezpieczenie na życie. Zadzwoń na infolinię lub odwiedź jedną z naszych placówek. Proponujemy też szeroką ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, zdrowotnych czy majątkowych. Warianty możesz porównać w naszym kalkulatorze.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku