Karencja – co to jest?

Co to jest okres karencji? Ile trwa i w jakich polisach występuje? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Karencja - w ubezpieczeniach to okres, który musi minąć, aby możliwe było korzystanie ze świadczeń ujętych w polisie. W trakcie trwania karencji ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub nie obowiązuje wcale pomimo opłacanych składek w konkretnym ryzyku. Oznacza to, że nawet, jeśli nastąpi w tym czasie szkoda, która ujęta została w umowie, odszkodowanie nie zostanie wypłacone lub ubezpieczony otrzyma tylko jego część. Celem wprowadzenia takiego zapisu jest zabezpieczenie zakładu ubezpieczeń przed koniecznością wypłaty odszkodowania za szkodę, która miała miejsce przed podpisaniem umowy lub w krótkim czasie po. Okres karencji obowiązuje w różnych typach ubezpieczeń np. na życie, zdrowotnych, majątkowych itd. Dopiero po zakończeniu karencji rozpoczyna się pełna odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy wiesz, że…

Okres karencji, w zależności od ubezpieczenia, trwa od kilku do kilkunastu miesięcy i jest ściśle określony w OWU. Zazwyczaj jest to 3 lub 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach - np. przy ubezpieczeniach na wypadek ciężkiej choroby - może to być nawet 12 miesięcy. Wszystko zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz konkretnej polisy. Przykładowo, w ubezpieczeniu podróżnym, karencja może trwać kilka godzin. W niektórych sytuacjach towarzystwo może zastrzegać sobie, w ramach jednego produktu, różne okresy karencji. Tak jest np. przy ubezpieczeniach na życie, gdzie okres ten zależy między innymi od wieku ubezpieczonego. 

Przykładowo, Krzysztof dowiedział się, że w regionie, w którym stoi jego dom, ogłoszono wysoki stopień zagrożenia powodziowego. Postanowił rozszerzyć swoją polisę o ryzyko powodzi. Niedługo później nieruchomość Krzysztofa została zalana. Stało się to jednak w okresie trwania karencji, kiedy odpowiedzialność towarzystwa nie obowiązywała. Gdyby taka sytuacja nastąpiła później, towarzystwo wypłaciłoby świadczenie.