Zakład ubezpieczeń – co to jest?

Czym jest zakład ubezpieczeń? Na jakich zasadach działa? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Zakład ubezpieczeń - podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń. Inaczej mówiąc, jest to towarzystwo ubezpieczeniowe lub ubezpieczyciel. Firma podpisuje swoje umowy zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami. Jeśli zakład ubezpieczeń jest założony na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może działać też w Polsce. To samo dotyczy także sytuacji odwrotnej. Jeśli firma jest założona w Polsce, może świadczyć usługi także w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zakład ubezpieczeń ma na celu wykonywanie wszelkich czynności związanych z oferowaniem oraz udzielaniem ochrony na wypadek zdarzenia przewidzianego w umowie. Zadaniem firmy jest zarówno zawieranie umów, jak i ustalanie składek, prowizji, ocena ryzyka ubezpieczeniowego czy prowadzenie postępowania likwidacyjnego. Niektóre z tych działań mogą być jednak zlecane innym podmiotom, np. analiza trudnych przypadków. Każdy zakład ubezpieczeń, który podpisuje umowę ze swoim klientem, zobowiązuje się do ochrony. Oznacza to, że w sytuacjach wskazanych w polisie, będzie wypłacać odszkodowanie lub zadośćuczynienie ubezpieczonemu. Oczywiście jest to możliwe, jeśli klient wywiązuje się ze swoich obowiązków i płaci składkę regularnie np. za AC. Ważne jest także, aby spełnić inne wymagania co do samej okoliczności. Jeśli wystąpiła sytuacja, którą określa się wyłączeniem odpowiedzialności, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia.

Czy wiesz, że...

Brokerzy ubezpieczeniowi są pośrednikiem, którzy nie są związani z jednym konkretnym zakładem ubezpieczeń. Oznacza to, że porównują oferty wielu firm i proponują swojemu klientowi elastyczne propozycje.