Broker ubezpieczeniowy – co to jest?

Co to znaczy broker ubezpieczeniowy? Czym różni się od agenta? Zobacz nasze wytłumaczenie w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność brokerską (pośrednictwo ubezpieczeniowe i dystrybucja), posiadająca odpowiednie zezwolenie (licencję) nadane przez organ nadzorujący (Komisję Nadzoru Finansowego) i wpisana do rejestru brokerów. Tego typu pośrednik ubezpieczeniowy reprezentuje interesy klienta na podstawie pełnomocnictwa (listu brokerskiego). Do zadań brokera należy m.in. zebranie szerokiej gamy ofert ubezpieczeniowych, doradztwo, ułatwiające klientowi wybór produktu ubezpieczeniowego, identyfikacja ryzyka, a w razie wystąpienia szkody nadzorowanie procesu uzyskania odszkodowania. Co ważne, broker ubezpieczeniowy powinien kierować się interesem klienta, a nie własnym zyskiem. Działalność brokerska jest ściśle określona przez prawo, a czynności te wskazane są w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

Aby zostać wpisanym na listę brokerów, trzeba spełnić odpowiednie wymagania. Wśród nich jest m.in. doświadczenie w zakresie ubezpieczeń czy wykształcenie średnie. Kolejnym niezbędnym krokiem jest zdanie egzaminu państwowego organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Warto wiedzieć, że broker ubezpieczeniowy musi obowiązkowo wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej zawodowej, w ramach której, w razie wystąpienia szkody na rzecz klienta, zostanie wypłacone odszkodowanie. 

Czy wiesz, że...

Istnieją dwa sposoby wynagradzania brokerówubezpieczeniowych. Pierwszy, najczęściej stosowany na rynku polskim, to kurtaż brokerski, czyli nic innego, jak prowizja wypłacana przez towarzystwo od każdego sprzedanego ubezpieczenia. Drugi sposób stosowany raczej w innych krajach, to honorarium wypłacone brokerowi przez klienta.