Wypadek ubezpieczeniowy – co to jest?

Czym jest wypadek ubezpieczeniowy? Jak definiuje go towarzystwo? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie, które jest uwzględnione w polisie, w ramach którego może być wypłacone odszkodowanie lub inne świadczenie. Wyszczególnione są w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy). Jeśli dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę konkretnej kwoty pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym ma podpisaną umowę. Najczęściej jest to zdarzenie losowe, które przyjmuje postać ryzyka widniejącego w zakresie ubezpieczenia w OWU. Towarzystwo przejmuje odpowiedzialność za to zdarzenie. 

Nie zawsze wypadek ubezpieczeniowy, inaczej nazywane zdarzeniem ubezpieczeniowym, jest sytuacją negatywną i w związku z tym poszkodowany może liczyć na wsparcie finansowe ze strony towarzystwa. Może być to także zdarzenie pozytywne, nie działające niekorzystnie dla zdrowia i życia np. ciąża. Jeśli klient ma podpisaną umowę na odpowiednich warunkach z zakładem ubezpieczeń, należy mu się wypłata świadczenia z tego tytułu. Dlaczego kobiety często ubezpieczają się właśnie od tego zdarzenia? Powoduje ono większe potrzeby majątkowe, stąd jest traktowane ono jako wypadek ubezpieczeniowy. Jednocześnie nie jest to sytuacja zagrażająca życiu czy nie stanowi bezpośredniego niebezpieczeństwa. Mimo wszystko, większość tych sytuacji niestety ma taki charakter. Wypadek ubezpieczeniowy może powodować straty majątkowe i niemajątkowe. Oznacza to, że wypłata świadczenia w ramach odszkodowania nie zawsze dotyczy uszkodzeń związanych np. z samochodem czy nieruchomością. Często szkody są też związane ze szkodą niemajątkową, np. uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.