2020-04-28

Margines wypłacalności – co to jest?

Co to jest margines wypłacalności? Na czym polega? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Margines wypłacalności - wysokość środków towarzystwa ubezpieczeniowego, która musi być wyższa niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego. Obie te wartości oznaczają środki własne ubezpieczyciela, które nie mogą być obciążone zobowiązaniami. Od wyliczonego marginesu wypłacalności zależy m.in. wysokość aktywów, jakie musi posiadać zakład.

Margines wypłacalności ustalany jest prewencyjnie, na wypadek gdyby z jakiegoś powodu nastąpiła przerwa lub spadek wpływów do towarzystwa, którymi są składki ubezpieczeniowe. Celem ustalenia takiej kwoty jest zapewnienie płynności finansowej zakładu, czyli możliwości wypłacania odszkodowań i pokrywania innych zobowiązań bez czasowych wpływów. 

Sposób wyliczania zarówno wielkości marginesu gwarancyjnego, jak i minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów. Margines wypłacalności wyliczany jest co kwartał. Wyznacza się go w inny sposób dla zakładów ubezpieczeń na życie, należących do działu I oraz dla zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, należących do działu II.

Czy wiesz, że…

Informacja o wysokości marginesu wypłacalności to element sprawozdania finansowego podlegającego publikacji, dlatego każdy może je sprawdzić. Dla klientów towarzystw to znak świadczący o wiarygodności firmy. Dane te są także elementem sprawozdań finansowych analizowanych przez komisję nadzoru finansowego.