2021-05-06

Fakty i mity na temat ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie - dowiedz się o nim więcej, zanim zdecydujesz się na zakup!

Fakty i mity na temat ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest – jak sama nazwa wskazuje – życie osoby ubezpieczonej. Istnieje wiele wariantów tego typu umowy, w związku z czym może zapewniać różnego typu świadczenia. W każdym przypadku jednak towarzystwo ubezpieczeniowe, w razie śmierci ubezpieczonego, wypłaca określone środki osobom, które zostały przez niego uposażone. Żyjemy w czasach kultu młodości i witalności, w którym o śmierci myślimy rzadko lub wcale. Nie zastanawiamy się, co stanie się z naszymi bliskimi, gdy nagle nas zabraknie. Stosunkowo niewiele osób, które są w pełni sił, rozważa finansowe zabezpieczenie bliskich na wypadek swojej nagłej śmierci. W konsekwencji obiegowe informacje na temat ubezpieczeń na życie są skąpe i często mijają się z prawdą. Niżej przedstawiamy często powtarzane opinie i konfrontujemy je z faktami.

Płacone latami składki to wyrzucone pieniądze, jeśli nie wydarzy się nic złego

Na pewno spotkałeś się z opinią, że nawet dobra polisa na życie nie przyniesie żadnych profitów ani Tobie, ani Twoim bliskim, bo przecież ubezpieczyciel wypłaci świadczenie tylko w przypadku Twojej śmierci. Większości ludzi ta perspektywa wydaje się bardzo odległa. Skłonni są raczej zainwestować w ubezpieczenie przydatne w razie poważnego zachorowania. Wiara, że akurat nam nie może przydarzyć się nic złego jest złudna, a polisa na życie przydaje się przeważnie w nieprzewidzianych okolicznościach. Ten argument nie przemawia do naszej wyobraźni, ponieważ nie chcemy myśleć o własnej śmierci. Kiedy stajemy w jej obliczu, nawet na krótkoterminowe ubezpieczenie na życie jest już za późno.

Masz prawo odsuwać od siebie myśl o tym, co zdarzy się, gdy Cię zabraknie – to zupełnie naturalne. Musisz jednak wiedzieć, że polisa na życie ma wiele zalet, z których możesz korzystać osobiście! Wszystko zależy od tego, jak zostaną sformułowane jej warunki. Ubezpieczenie na życie nie musi oznaczać czasowej ochrony, skutkującej świadczeniem tylko w razie śmierci ubezpieczonego. Istnieją także inne jego warianty:

Inforgrafika przedstawiająca sytuacje w których pomaga posiadanie ubezpieczenia na życie | © CUK Ubezpieczenia
 • ubezpieczenie na życie i dożycie – zawierane jest na czas określony, ale wypłata uzgodnionego świadczenia nastąpi nie tylko w przypadku Twojej śmierci, ale także wówczas, gdy dożyjesz dnia końca obowiązywania umowy,
 • ubezpieczenie na życie z rozszerzonym zakresem ochrony – niedużym kosztem możesz zyskać ochronę w przypadku np. nieszczęśliwego wypadku, nowotworu i innych poważnych chorób, leczenia szpitalnego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, itp.
 • ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym – pełni nie tylko funkcję ochronną, ale też oszczędnościową, ponieważ część składki trafia na fundusze inwestycyjne i po wygaśnięciu umowy otrzymasz zgromadzony kapitał z odsetkami.

Czy wiesz, że kupienie polisy na życie zwiększa szansę na uzyskanie pożyczki w banku i często jest warunkiem koniecznym, który musisz spełnić, ubiegając się o kredyt hipoteczny? Dla banku to gwarancja, że zobowiązanie zostanie uregulowane również wówczas, gdy np. kredytobiorca zginie w nieszczęśliwym wypadku. Jak widać, ubezpieczenie na życie może się przydać, nawet jeśli jesteś osobą młodą, która dopiero zaczyna urządzać się w życiu i z pewnością ma przed sobą wiele szczęśliwych lat.

Ile jest warte Twoje życie? Chroń siebie i swoich bliskich już od 30 zł

W polisie na życie jest wiele wyłączeń – bliscy mogą nie otrzymać odszkodowania

Jedna z częściej powtarzanych opinii o ubezpieczeniach na życie dotyczy ich wątpliwej skuteczności. Z pewnością nie raz usłyszałeś, że towarzystwa ubezpieczeniowe namawiają klientów do zakupu drogiej polisy, a kiedy już zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, znajdują rozmaite powody, by nie wypłacić należnego świadczenia. Mogłeś usłyszeć także, że ubezpieczenie na życie nie obejmuje wszystkich przyczyn śmierci, więc może się zdarzyć, że regularne opłacanie składek nie ochroni twoich bliskich przed problemami finansowymi, gdy Ciebie zabraknie.

Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel odmawia uposażonym wypłaty świadczenia, mimo wystąpienia zdarzenia polisowego. Dotyczy to także ubezpieczenia zdrowotnego i na życie.Dyskusyjne zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) służą jednak jedynie wyłączeniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego na wypadek, gdyby ubezpieczony działał nieuczciwie, np. zataił informacje na temat złego stanu swojego zdrowia i na kilka tygodni przed nieuchronną śmiercią ubezpieczył się na ogromną sumę.

Wbrew krzywdzącym, obiegowym opiniom OWU ubezpieczenia na życie są tak sformułowane, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy klienta. Nieporozumienia najczęściej wynikają z faktu, że ubezpieczeni składają podpis na polisie, nim zapoznają się z jej treścią. Decydując się na zawarcie jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia, zawsze przeczytaj ją dokładnie i przedyskutuj z doradcą wszystkie punkty, które budzą Twoje wątpliwości lub są niejasne. Tylko wówczas polisa może stać się dla Ciebie rzeczywistym zabezpieczeniem finansowym.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie, od dnia jego zawarcia ubezpieczyciel zapewnia Twoim bliskim pełną ochronę. Możesz być pewien, że otrzymają całą uzgodnioną kwotę odszkodowania w przypadku Twojej śmierci:

 • z przyczyn naturalnych,
 • nagłej, np. w wyniku udaru,
 • po długotrwałej chorobie,
 • na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • w trakcie operacji.

W OWU ubezpieczenia na życie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Należą do nich np. wspomniane już zatajenie ważnych informacji o stanie zdrowia, śmierć na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu albo samobójstwo popełnione w czasie krótszym niż dwa lata od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Te zapisy chronią interesy towarzystwa ubezpieczeniowego, a przede wszystkim jego klientów – roszczenia nieuczciwych osób mogłyby spowodować sytuację, w której ubezpieczyciel nie byłby w stanie wywiązać się ze swoich pozostałych zobowiązań.

Ubezpieczenie na życie jest potrzebne nawet osobom objętym ubezpieczeniem grupowym

Wiele firm i instytucji oferuje swoim pracownikom możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, które obejmuje m.in. ubezpieczenie na życie. Taka polisa może zapewnić Ci szeroki zakres ochrony, w szczególności – dotyczącej zdarzeń związanych z ryzykiem zawodowym. Do ubezpieczenia przystąpić mogą także Twoi bliscy. W przypadku ubezpieczeń grupowych składka z reguły jest niewysoka (tym niższa, im większa liczba ubezpieczonych), a niekiedy nawet stanowi formę benefitu dla pracownika – obowiązek jej płacenia leży po stronie pracodawcy.

Tak zwana grupówka jest korzystnym dla Ciebie rozwiązaniem, co jednak nie oznacza, że nie przyda Ci się inna polisa na życie. Ubezpieczenia grupowe mają – z konieczności – sporo ograniczeń:

 • nie uwzględniają indywidualnych potrzeb ubezpieczonych,
 • nie zapewniają najwyższych kwot odszkodowania,
 • mogą nie obejmować wszystkich przyczyn śmierci.

Dzięki odpowiednio dobranemu ubezpieczeniu na życie uszczelnisz swoją ochronę w tych obszarach, których nie obejmuje ubezpieczenie grupowe.

Polisa na życie to zobowiązanie na lata, z którego nie zawsze można się wywiązać

Według obiegowych opinii składki na ubezpieczenie na życie to kłopotliwe zobowiązanie, które może przysporzyć problemów w zmiennych kolejach losu. Taką polisę zawiera się przecież na 10 czy 20 lat, a czasem nawet dożywotnio. Życie zaś pełne jest niespodziewanych zdarzeń, takich jak utrata pracy, rozwód czy inwalidztwo. Podpisując umowę ubezpieczenia, nie sposób przewidzieć swoją zdolność do systematycznego płacenia składek, często wysokich. Rezygnacja z polisy na życie w trakcie jej obowiązywania oznacza zaś stratę inwestowanych przez lata środków.

W powyższej opinii na temat ubezpieczeń na życie prawdą jest jedynie to, że koleje losu są nieprzewidywalne. Świadome tego faktu towarzystwa ubezpieczeniowe proponują klientom wiele rozwiązań, dzięki którym nie musisz się troszczyć przynajmniej o przyszłość swojej polisy. Jeśli Twoja sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu, możesz:

 • zawiesić ochronę na pewien czas – zyskasz w ten sposób okres bezskładkowy, a gdy tylko Twoja sytuacja finansowa ulegnie poprawie, będziesz mógł kontynuować realizację umowy ubezpieczenia na życie,
 • czasowo zrezygnować z umów dodatkowych, co znacznie obniży kwotę miesięcznej składki, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej ochrony,
 • w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia (w OWU znajdziesz szczegółowe warunki wypowiedzenia umowy), nie ponosząc z tego tytułu większych strat – w przypadku zwykłej polisy na życie po prostu przestaniesz płacić składki i skończy się Twoja ochrona, a w przypadku ubezpieczenia inwestycyjnego, otrzymasz dotychczas wypracowany kapitał, pomniejszony jedynie o tzw. opłatę likwidacyjną.

Pamiętaj także, że polisa na życie nie musi być zobowiązaniem na dekady. Wśród elastycznych ofert towarzystw ubezpieczeniowych bez trudu znajdziesz ubezpieczenie czasowe (np. na 5 lat). Taka ochrona może wprawdzie oznaczać nieco wyższe składki miesięczne albo niższą maksymalną kwotę ubezpieczenia, niemniej jest to dogodne rozwiązanie dla osób szczególnie niepewnych swojej przyszłości.

Zakup ubezpieczenia na życie wiąże się z szeregiem skomplikowanych procedur

Powyższa teza była prawdą przed laty. Obecnie ubezpieczenie na życie można zawrzeć, nie wychodząc z domu. Rozmowę z agentem ubezpieczeniowym, który doradzi ci najkorzystniejszy wariant polisy, odbędziesz telefonicznie. Uposażonymi na wypadek Twojej śmierci mogą zostać dowolne osoby wskazane przez Ciebie w polisie (z imienia, nazwiska i numeru PESEL) – nie musisz nawet określać relacji, jakie Cię z nimi łączą. Wniosek o ubezpieczenie na życie możesz złożyć przez internet, a gotową umowę podpisać elektronicznie.

W trakcie składania wniosku zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety medycznej, ale jeśli nie zgłosisz poważniejszych problemów zdrowotnych, nie będziesz musiał poddawać się czasochłonnym badaniom lekarskim. Ubezpieczyciel oszacuje ryzyko ubezpieczeniowe w oparciu o Twoją pisemną deklarację. Pamiętaj jednak, że musi ona być uczciwa. Przy wypłacie świadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe może uzyskać dostęp do Twojej dokumentacji medycznej. Jeśli okaże się, że w chwili zawierania umowy zataiłeś dane dotyczące stanu Twojego zdrowia, co wpłynęło na warunki Twojej polisy, twoi bliscy mogą nie otrzymać odszkodowania.

Jak widzisz, zawarcie umowy ubezpieczenia na życie nie jest – wbrew obiegowym opiniom – skomplikowane, nie wiąże się z żadnym ryzykiem, a może przynieść Tobie i Twoim bliskim wiele profitów. Musisz jedynie wybrać produkt adekwatny do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku