2021-06-18

Ile kosztuje i co zawiera dobra polisa na życie?

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania polisy na życie? Sprawdź!

Ile kosztuje i co zawiera dobra polisa na życie?

Polisa ubezpieczeniowa na życie pozwala zabezpieczyć dzieci i najbliższych na wypadek najgorszego. Często jest też jednym z elementów, który umożliwia uzyskanie lepszych warunków podczas zawierania różnego rodzaju zobowiązań, przede wszystkim przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Zakup polisy na życie nie jest zadaniem trudnym, jednak przy wyborze oferty, warto pochylić się nad szczegółami.

Szukając polisy na życie, wiele informacji można sprawdzić w internecie. Wydaje się jednak, że cały czas najlepszy rezultat uzyskuje się podczas indywidualnego rozpatrywania dostępnych propozycji tak, jak ma to miejsce w przypadku oferty ubezpieczenia na życie w CUK. Przeglądając na szybko stawki ubezpieczenia w sieci, można znaleźć wiele z pozoru podobnych polis na życie ze składką miesięczną na zbliżonym poziomie. Jednak podczas porównywania warunków ofert, często okazuje się, że różnice pomiędzy nimi są dość istotne i że nie każda ze standardowych polis na życie będzie odpowiadać indywidualnym preferencjom ubezpieczonego. W takiej sytuacji warto pomyśleć o zakupie dodatkowej polisy, która zabezpieczy ważny dla nas obszar.

Jaki jest zakres ubezpieczenie na życie?

Wiele osób zastanawia się nad tym, co obejmuje polisa na życie. Okazuje się, że zakres ochrony życie może być bardzo zróżnicowany. Podstawowa polisa ubezpieczeniowa na życie obejmuje zabezpieczenie w formie świadczenia o określonej wysokości. Świadczenie to ma być wypłacone osobom uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego. Polisy na życie mogą zawierać szereg dodatkowych opcji. Ubezpieczenie dodatkowe umożliwia rozszerzenie ochrony zarówno ubezpieczonego, jak i jego rodziny.

Po co kupować ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenia na życie to produkty, które przede wszystkim mają zabezpieczyć dzieci i bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Na ten rodzaj zabezpieczenia często decydują się osoby aktywne zawodowo i świadome ryzyka, jakie niesie ze sobą codzienna egzystencja. W końcu niemal każdego dnia słyszy się, że pomimo zachowania środków ostrożności dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, w których giną ludzie. Poza tym często docierają do nas też informacje o tym, że osoby z naszego otoczenia umierają na skutek poważnego zachorowania. Niektórzy z nich w ich wyniku trwale tracą zdolność do wykonywania pracy i utrzymywania siebie i najbliższych.

Co obejmuje standardowa polisa na życie?

Takie tragedie często są katalizatorem kolejnych domowych dramatów, których skutków można byłoby uniknąć. Wystarczyłaby odpowiednia polisa na życie, która może zabezpieczyć najbliższych do czasu kiedy otrząsną się po stracie lub na wypadek sytuacji, w której staną przed koniecznością zmierzenia się z wyzwaniami, jakie stawia przed członkami rodziny opieka nad osobą trwale niezdolną do samodzielnej egzystencji. Większość z nas nie jest gotowa nawet wyobrazić sobie konieczności zmierzenia się z podobną sytuacją.

Ile jest warte Twoje życie? Chroń siebie i swoich bliskich już od 30 zł

Niewiele osób planuje rezerwy środków na wypadek takich okoliczności. Lepszym rozwiązaniem jest po prostu dobra polisa na życie, która w określony sposób zabezpiecza uposażonych. Poza tym, w większości przypadków składka ubezpieczeniowa jest na takim poziomie, że nawet odkładając te pieniądze i tak nie bylibyśmy w stanie pokryć wysokości wypłaty świadczenia.Co może obejmować nawet tania polisa na życie?

 • Świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego – świadczenie wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego niezależnie od przyczyny.
 • Świadczenie na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy – takie świadczenie to nieocenione wsparcie dla rodziny w przypadku, gdy na skutek wypadku lub choroby ubezpieczonego dojdzie do jego trwałej, całkowitej niezdolności do pracy.

Wybierając polisę na życie z myślą o zabezpieczeniu siebie i najbliższych, warto dokładnie zapoznać się ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w skrócie OWU polisy na życie. W tego typu dokumentach towarzystwa ubezpieczeniowe dokładnie opisują, w jakich przypadkach przyznawane są świadczenia.
Co ważne, OWU lub załączniki mogą zawierać też informacje na temat okoliczności, w których świadczenie nie zostanie wypłacone. Wiedza na ten temat wydaje się niezbędna do świadomego podjęcia właściwej decyzji. Dobrym sposobem na szybki wybór dopasowanego ubezpieczenia na życie jest konsultacja z doradcą CUK. Wystarczy zadzwonić na infolinię lub wysłać wiadomość z numerem telefonu i prośbą o kontakt.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ubezpieczenie dodatkowe do polisy na życie

Umowy dodatkowe do polisy na życie mogą rozszerzać zakres ochrony ubezpieczonego. Zakres ten można dostosować adekwatnie do potrzeb. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które specjalizują się w zabezpieczaniu życia i zdrowia swoich klientów, oferują szereg sprofilowanych pakietów oraz ubezpieczenia dodatkowe, które można łączyć z podstawową polisą na życie. Profilowane lub rozszerzone ubezpieczenia na życie mogą obejmować wszelkie świadczenia dotyczące nieszczęśliwych wypadków czy poważnych zachorowań.

 • Pakiet branżowy – warto mieć świadomość, że niektóre grupy zawodowe są obciążone szerszym ryzykiem. Chodzi tu mianowicie przede wszystkim o ryzyko wystąpienia wypadku podczas wykonywania czynności zawodowych oraz o ryzyko zachorowania na typowe dla danej branży choroby. Przykładowo ubezpieczenie możemy rozszerzyć o pakiet dotyczący wypadków komunikacyjnych m.in. pobytów w szpitalu w ich wyniku.
 • Pakiet ubezpieczenia na życie dla rolników – profilowane polisy na życie dla branży rolniczej przewidują świadczenia w wyniku śmierci w następstwie wypadku podczas wykonywania pracy w rolnictwie oraz w wyniku chorób zakaźnych charakterystycznych dla tej grupy zawodowej. Mowa tu m.in. o boreliozie, chorobach płuc i nowotworach złośliwych powodowanych oddziaływaniem czynników występujących w środowisku pracy.
 • Pakiet ubezpieczenia na wypadek popularnych chorób cywilizacyjnych  – ubezpieczenie dodatkowe w polisie na życie może zapewnić wsparcie w przypadku ataku jednej z ciężkich chorób cywilizacyjnych. Wybierając taką opcję, ubezpieczony zyskuje świadczenie, które jest wypłacane w razie zawału serca czy udaru. Pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji lub każdy inny cel.
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek chorób nowotworowych – pakiety nowotworowe to jeden z popularniejszych pakietów ubezpieczeń dodatkowych, jakie wybierają osoby decydujące się na zakup polisy na życie. Dobre pakiety nowotworowe przewidują wsparcie podczas leczenia. Świadczenie może obejmować refundację części kosztów hospitalizacji, terapii i rehabilitacji. Umowa może przewidywać konieczność wykonywania regularnych badań okresowych pod kątem diagnostyki onkologicznej. Jak wiadomo, diagnoza choroby na wczesnym etapie zwiększa szansę na pełen powrót do zdrowia.

Ubezpieczenia dodatkowe do polisy na życie oferują szereg produktów, których celem jest kompleksowa ochrona ubezpieczonego. Wybierając odpowiedni pakiet, można zapewnić sobie świadczenia na wypadek hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji wynikających z udziału w różnego rodzaju wypadkach czy ataku wielu chorób. To doskonałe zabezpieczenie, które gwarantuje świadczenia na szybkie, skuteczne leczenie i rehabilitacje, co jak wiadomo, podnosi szanse na powrót do zdrowia i sprawności.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Podstawowe warianty polis na życie to wydatek na poziomie dwudziestu kilku złotych miesięcznie. Wysokość składki zależy od kilku elementów. Ubezpieczony może dostosować zakres ochrony, sumę ubezpieczenia oraz wysokość składki do swoich potrzeb. Co ważne, jest też możliwość dobrania komfortowej częstotliwości, z jaką będzie się opłacać składki. Warto mieć świadomość, że częstotliwość opłacania składek ma wpływ na ich wysokość.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczenia na życie?

Jak wspomniano powyżej, wysokość składki zależy od kilku czynników, w tym od wyników oceny ryzyka na dzień zawarcia umowy. W celu określenia stawki ubezpieczony jest zobowiązany do podania wszystkich danych, jakich wymaga towarzystwo ubezpieczeniowe. Na ich podstawie ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka dla danej umowy. Warto mieć na uwadze, że podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym jest warunkiem uzyskania świadczeń. Sprawdźmy, od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia na życie.

 • Wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy – wiek ubezpieczonego wpływa na wysokość składki ubezpieczenia na życie, ale nie jest to jedyna składowa oceny ryzyka. W niektórych konfiguracjach składki osób w różnym wieku mogą być zbliżone. Ewentualne różnice w cenie ubezpieczenia na życie nie zawsze wynikają z różnicy wieku ubezpieczonych.
 • Wysokość sumy ubezpieczenia – wysokość składki polisy na życie rośnie wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia. To oczywiste, że wyższe świadczenia generują większe składki ubezpieczeniowe.
 • Okres ubezpieczenia – polisy na życie to ubezpieczenia terminowe. Zawarcie umowy na dłuższy okres niekiedy daje ubezpieczonemu korzystniejszą składkę. Ubezpieczony zawsze może wymówić umowę na warunkach określonych w OWU.
 • Częstotliwość opłacania składek – składki z tytułu ubezpieczenia na życie można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub za cały rok. Wraz ze wzrostem częstotliwości składek rośnie ogólny koszt ubezpieczenia. Ubezpieczony może zmienić częstotliwość opłacania składek. Ubezpieczyciele w różny sposób regulują proces zmiany częstotliwości opłacania składek.
 • Wynik indywidualnej oceny ryzyka na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia na życie.

Dane do umowy i oceny ryzyka pod kątem ubezpieczenia na życie?

Zakres danych, jakie są konieczne do indywidualnej oceny ryzyka, wynika z zakresu ochrony przewidzianej w ubezpieczeniu. Warto mieć świadomość, że umowa ubezpieczenia na życie jest zawierana z ubezpieczającym, który wskazuje ubezpieczonego.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ubezpieczający może być jednocześnie ubezpieczonym, co jest typowym rozwiązaniem w przypadku tzw. indywidualnych ubezpieczeń na życie. Jednak ubezpieczający może ubezpieczyć siebie i bliskich. To popularny wariant w przypadku zakupu polis na życie i zdrowie dla małżonka, dzieci i bliskich.

 • Ubezpieczający – to osoba fizyczna lub prawna, która opłaca składki z tytułu umowy ubezpieczenia na życie.
 • Ubezpieczony – to osoba fizyczna, której życie jest ubezpieczone w ramach umowy zawartej przez ubezpieczającego.

Do oceny ryzyka w ramach ubezpieczenia na życie konieczne jest podanie odpowiednich danych na temat ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego. Ocena ryzyka uwzględnia kondycję finansową ubezpieczającego oraz jego stan zdrowia z perspektywy wybranego zakresu ochrony ubezpieczenia na życie.
Do oceny wniosku konieczne są dane takie jak:

 • wybrany zakres polisy,
 • oczekiwana suma ubezpieczenia,
 • okres, na jaki ubezpieczający zamierza zawrzeć umowę,
 • płeć ubezpieczonego,
 • wiek ubezpieczonego,
 • charakter wykonywanej pracy,
 • informacje na temat stanu zdrowia ubezpieczonego,
 • historia ewentualnych chorób przewlekłych.

W przypadku szerszego zakresu wynikającego z wyboru ubezpieczeń dodatkowych, konieczne może okazać się podanie dodatkowych informacji. W niektórych przypadkach ubezpieczony może być zobowiązany do poddania się badaniom medycznym w celu oceny stanu zdrowia.

Czy ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy?

Niektórzy ubezpieczyciele mogą odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia na życie. Często zdarza się, że suma ubezpieczenia jest zbyt wygórowana do zarobków ubezpieczonego i Towarzystwo może to potraktować jako wyłudzenie. W niektórych przypadkach negatywny wynik oceny ryzyka może wynikać z ryzyka ubezpieczeniowego związanego z wykonywanym zawodem, hobby lub stanem zdrowia ubezpieczonego.
Szukając odpowiedniej polisy na życie dla siebie, warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców CUK, którzy specjalizują się w produktach dostępnych na rynku ubezpieczeń na życie i zdrowie. Wybór dobrze dopasowanego ubezpieczenia na życie wymaga przekrojowej wiedzy na temat warunków ubezpieczeń życia i zdrowia, które oferują wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jakie są skutki nieopłacenia składki na czas?

Ubezpieczony powinien być też świadomy ewentualnych konsekwencji wynikających z braku opłacenia składki. Większość ubezpieczycieli informuje o ewentualnych skutkach wynikających z nieuregulowania należności na czas. Warto wiedzieć, że w przypadku nieopłacenia składki z tytułu polisy na życie w wyznaczonym terminie ubezpieczyciel może wyznaczyć dodatkowy termin płatności. Terminowość opłacania składek ubezpieczeniowych może mieć wpływ na umowy powiązane z polisą na życie tak, jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia zawartego do celu zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych.

Kup ubezpieczenie na życie w CUK Ubezpieczenia

Podsumowując, zakup polisy na życie to zdecydowanie dobry pomysł. Takie ubezpieczenie daje szansę zabezpieczenia najbliższych. Wybór odpowiednich ubezpieczeń dodatkowych pozwala też na zwiększenie szans na skuteczne leczenie i rehabilitacje w przypadku wypadku lub choroby. Dobre ubezpieczenie daje dostęp do usług medycznych, na które większość osób nie mogłaby sobie pozwolić, gdyby trzeba było opłacać je ze środków własnych.

Jesteśmy świadomi tego, że wybór dobrego ubezpieczenia na życie może być trudny. Nasi doradcy doskonale znają ofertę polis na życie od wiodących ubezpieczycieli. Przyjdź do naszej placówki lub zadzwoń na infolinię - podczas kilkuminutowej rozmowy doradca CUK porówna dla Ciebie oferty dostępne na rynku i podpowie, które z nich są godne uwagi w Twoim przypadku. Zapraszamy do kontaktu!
 

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku