Edytor HTML
Edytor HTML

Cargo

Ubezpieczenie Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Można nim objąć towar przewożony zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni nasz towar od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenie czy nasze ubezpieczone mienie jest nowe czy używane.

Jaki jest zakres polisy?

Zakres ubezpieczenia Cargo zależy od jakiego transportu dotyczy – krajowego czy międzynarodowego. Mienie jest chroniono od wybranych zdarzeń, m.in.:

  • zdarzenia losowe (np. klęski żywiołowe),
  • wypadek środka transportu,
  • rozbój,
  • kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia,
  • uszkodzenia podczas ładunku i załadunku powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń (z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU).

Dlaczego warto wykupić Cargo?

Ubezpieczenie Cargo gwarantuje, że nasz towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia czego nie obejmuje OC przewoźnika. Często przewoźnik nie odpowiada za szkody, które są związane z transportem lub ogranicza odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki.

O odpowiedzialności przewoźnika możemy mówić jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem świadczącym usługi przewozowe. Ubezpieczeniem Cargo natomiast, można objąć towar przewożony własnymi lub wynajętymi środkami transportu.

Zadzwoń lub przyjdź do CUK Ubezpieczenia

Potrzebujesz wykupić ubezpieczenie Cargo? Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy porównają oferty oraz pomogą w wyborze najkorzystniejszej polisy.

zobacz także