Edytor HTML
Zajawka strony
Edytor HTML

Na rekompensatę nie możemy liczyć:

  • jeśli szkoda była wyrządzona umyślnie, lub pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających,
  • jeśli kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu,
  • jeśli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • w przypadku kradzieży, jeżeli właściciel nie przedstawi wszystkich kompletów kluczyków i sterowników do zabezpieczeń (np. pilotów do alarmu), których posiadanie zadeklarował w momencie zawierania ubezpieczenia, dowodu rejestracyjnego,
  • szkody w przewożonych za opłatą ładunkach i bagażach,
  • szkody eksploatacyjne np. dotyczące ogumienia 

 

Część Towarzystw nie wypłaci odszkodowania również za:

  • szkody wyrządzone po "wstawieniu" auta w celu sprzedaży do komisu czy też w czasie naprawy w warsztacie samochodowym, 
  • brak badania technicznego w momencie szkody,
  • jeśli właściciel pojazdu nie może przedstawić dokumentu zakupu pojazdu czy dokumentu odprawy celnej.
Edytor HTML

zobacz także