2023-12-05

Co z AC po sprzedaży auta? – odpowiadamy na najważniejsze pytania

Jak przenieść AC na nowego właściciela auta?

Co z AC po sprzedaży auta? – odpowiadamy na najważniejsze pytania

Sprzedaży pojazdu zawsze towarzyszy wiele formalności, których w większości musi dopełnić sprzedający, choć pozostaje oczywiście też sporo kwestii, za które odpowiedzialny jest nabywca. Wielu kierowców zastanawia się, czy ac przechodzi na nowego właściciela. Otóż autocasco nie jest polisą obowiązkową, tak jak OC, dlatego nie przepisuje się automatycznie. Istnieją towarzystwa, w których jest możliwe przeniesienie AC na nowego właściciela, ale muszą zajść określone warunki, tzn. towarzystwo musi się na to zgodzić. Co warto zatem wiedzieć, nabywając pojazd od poprzedniego właściciela, jeśli posiadał on pełen pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych? Na to i inne ważne pytania odpowiadamy w poniższym artykule. 

Najważniejsze informacje:

 • Ubezpieczenie AC nie przechodzi na nowego właściciela tak jak OC. Umowa rozwiązuje się z chwilą sprzedaży auta — konieczne jest dostarczenie do towarzystwa umowy kupna-sprzedaży lub innego dokumentu, potwierdzającego zbycie pojazdu.
 • Czasem zdarza się, że towarzystwa przepisują AC na nabywcę. Dzieje się tak np. w PZU.
 • Można się starać o zwrot niewykorzystanej części składki AC. Zazwyczaj towarzystwa wypłacają ją sprzedającemu, lecz istnieją także wyjątki, gdy pieniądze lądują na koncie nabywcy.

Co dzieje się z ubezpieczeniem AC po sprzedaży pojazdu?

Najważniejszym pytaniem związanym z tym zagadnieniem jest to, czy autocasco (AC) przechodzi na nowego właściciela. Rozwiejmy więc wątpliwości: Umowa ubezpieczenia autocasco nie przechodzi na nabywcę auta, ale rozwiązuje się automatycznie z chwilą sprzedaży samochodu (trzeba powiadomić o tym towarzystwo, dostarczając dokument potwierdzający zbycie pojazdu). Może się jednak zdarzyć, że nabywca będzie chciał kontynuować dotychczasową umowę AC. Jeśli więc jesteś kupującym i chcesz posiadać ochronę autocasco, to powinieneś ją dodatkowo wykupić.

Ubezpieczenie AC należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, co oznacza, że to właściciel pojazdu decyduje, czy taka polisa będzie dla niego przydatna. Co zatem dzieje się z ubezpieczeniem AC po sprzedaży samochodu? Nie przechodzi ono automatycznie na kolejnego właściciela pojazdu, a jego dotychczasowy właściciel może liczyć na zwrot części opłaconej składki AC po sprzedaży auta.

Czy zwrot AC po sprzedaży samochodu jest możliwy?

Zwrot AC po sprzedaży samochodu jest jak najbardziej możliwy. Jeśli sprzedałeś samochód, to otrzymasz zwrot środków za niewykorzystany okres – musisz jedynie poinformować ubezpieczyciela o tym, że auto ma nowego właściciela.

Warto zapamiętać!

Za niepowiadomienie wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni, grozi kara od 200 do 1000 zł. Ubezpieczyciela należy poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Zbywca pojazdu ma obowiązek przekazać polisę OC nabywcy samochodu. O tym, jak przepisać OC po kupnie pojazdu pisaliśmy już w tej poradzie: sprawdź, co dzieje się z obowiązkowym ubezpieczeniem po zakupie auta.

Jak ubiegać się o zwrot AC po sprzedaży auta?

Jeśli sprzedałeś pojazd, to jesteś upoważniony do zwrotu środków za niewykorzystany okres. Wystarczy, że niezwłocznie poinformujesz ubezpieczyciela o tym, że auto ma od teraz nowego właściciela. Jeśli jesteś nabywcą, a dotychczasowa oferta sprzedającego Ci nie odpowiada i chcesz posiadać lepszą ochronę autocasco, to musisz ja niezwłocznie wykupić – skorzystaj z intuicyjnego kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych online i znajdź najlepszą możliwą ochronę!

Jak uzyskać zwrot składki za AC krok po kroku? Złóż wniosek, a towarzystwo zwróci Ci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia – a dokładniej za każdy niewykorzystany okres ochrony. Tak samo możesz postąpić w sytuacji wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu.

Sprzedaż samochodu to jedno, a jego ubezpieczenie to często równie ważna kwestia. Często dotychczasowa umowa AC jest na tyle korzystna, że nabywca auta będzie wręcz nalegał na jej przedłużenie. Dlatego zawsze warto przekazać niezbędne informacje o polisie kupującemu.

To ważne!

Jeżeli byłeś posiadaczem polisy AC lub nowy właściciel wypowiedział polisę OC, możesz złożyć wniosek o zwrot składki. Wystarczy wypełnić formularz i wpisać swój numer konta. Dokument można złożyć w placówce ubezpieczyciela lub nadesłać drogą mailową tak samo, jak zgłoszenie zbycia pojazdu online. Co ciekawe, niektóre towarzystwa zwracają składkę nabywcy pojazdu.

Jak napisać wniosek o zwrot AC?

Jeśli szukasz wzoru wniosku o zwrot składki AC po sprzedaży samochodu, to przeczytaj ten akapit. Wniosek o zwrot AC powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane towarzystwa,
 • numer rejestracyjny i marka pojazdu, którego dotyczy ubezpieczenie AC,
 • numer i seria polisy AC,
 • nazwę banku, numer rachunku i jego właściciela,
 • informację o rodzaju ubezpieczenia, z którego chcemy odzyskać niewykorzystaną składkę – w tym przypadku to AC,
 • podpis ubezpieczającego.

Załącznikiem do wniosku o zwrot składki AC po sprzedaży samochodu powinna być m.in. umowa kupna-sprzedaży auta.

Jak wygląda przeniesienie AC na nowego właściciela?

Jak wspomnieliśmy wyżej, polisa AC może zostać preniesiona na osobę, która kupiła pojazd, ale jest to obarczone dodatkowymi obowiązkami. Warto wiedzieć, że przeniesienie AC na nowego właściciela pojazdu jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody towarzystwa – formalnie oznacza to konieczność skontaktowania się z ubezpieczycielem. Towarzystwo musi ponownie przeanalizować tzw. ryzyko ubezpieczeniowe i przeliczyć składkę.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Dlaczego szybkie powiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu auta jest ważne?

Do podstawowych obowiązków każdego zbywcy pojazdu należy poinformowanie ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdu. Na tej podstawie ustala się, co dalej z polisą OC lub AC. Zobowiązaniem nabywcy auta jest natomiast zapłata za pojazd ustalonej z dotychczasowym właścicielem składki.

Auto musi zostać także zarejestrowane w wydziale komunikacji. Szybkie powiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu auta jest istotne, ponieważ pozwala uniknąć dodatkowych opłat, za które od momentu nabycia pojazdu odpowiada nowy właściciel. O tym, co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdy pisaliśmy już w tej poradzie: sprawdź, jakich formalności należy dopełnić, aby sprzedać lub kupić auto.

Jak sformułować zgłoszenie o zbyciu pojazdu?

O zbyciu pojazdu należy niezwłocznie powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu. Wszelkie wzory dokumentów niezbędne do dopełnienia takich formalności znajdziesz na naszej stronie: pobierz darmowe wzory. Pamiętaj, że za niedopełnienie obowiązku złożenia wymaganych wniosków mogą być przewidziane kary pieniężne!

Kiedy przeniesienie AC na nowego właściciela będzie niemożliwe?

Każdy właściciel, który sprzedaje samochód, może skontaktować się z towarzystwem w celu przeniesienia ważnej polisy AC na kupca. O tym, czy polisa autocasco na dotychczasowych warunkach przejdzie na nabywcę, zadecyduje konkretne towarzystwo. Jedną z takich firm, w których możliwe jest przeniesienie AC na nowego właściciela, jest PZU. W wielu wypadkach pojawi się na przykład konieczność dokonania rekalkulacji składki. Np. w sytuacji, gdy nabywca okaże się niedoświadczonym, młodym kierowcą i zostanie zaliczony do grupy podwyższonego ryzyka. W takich przypadkach przeniesienie AC na nowego właściciela może być wręcz niemożliwe. Najczęściej jednak przedłużenie ochrony na podobnych lub tych samych warunkach jest nie tylko dopuszczalne, ale także bardzo korzystne dla nowego nabywcy.

Warto wiedzieć!

Informacje dotyczące tego,czy AC przechodzi na nowego właściciela, powinny być zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jeżeli masz co do tego tematu jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z doradcą CUK, który dokładnie objaśni, jak wygląda to w danym przypadku.

Przed czym chroni ubezpieczenie autocasco?

Choć polisa autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to warto posiadać ją z wielu ważnych względów. Przede wszystkim zapewnia zabezpieczenie przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zderzenie ze zwierzęciem, gradobicie czy huragan. Polisa AC chroni także przed kradzieżą – w tym przypadku możesz uzyskać odszkodowanie umożliwiające kupno nowego pojazdu. Pamiętaj, że zakres ochrony może się różnić w zależności od oferty, zatem przed zakupem sprawdź dokładnie OWU.

O nowe ubezpieczenie autocasco warto zadbać zwłaszcza przy zakupie auta od poprzedniego właściciela, który takiej ochrony nie posiadał. Jest to w pełni dobrowolna polisa, która  zabezpieczy Cię przed finansowymi skutkami uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu, jego części lub wyposażenia, powstałych w wyniku zdarzenia niezależnego od Twojej woli, tj. sytuacji losowej lub spowodowanej przez osoby trzecie.

Polisa autocasco (AC), w zależności od wybranego wariantu, gwarantuje pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie zarówno w przypadku niewielkich szkód (np. kolizje, wandalizm), jak i szkody całkowitej (np. pożaru auta, działania sił przyrody lub szkody całkowitej pojazdu po wypadku).

AC a sprzedaż samochodu – nowa polisa dla nowego właściciela. Sprawdź oferty CUK!

Jeśli jesteś kupującym i chcesz posiadać ochronę autocasco w preferowanym przez siebie zakresie, będziesz musiał samodzielnie wykupić ubezpieczenie. Warto zadbać też o kompleksową ochronę w postaci pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych, które zapewnią Ci bezpieczeństwo na drodze.

Poza obowiązkową polisą OC, wykup też optymalną ochronę autocasco i assistance stworzoną, by chronić Twój pojazd i pasażerów! Porównując najlepsze oferty od wiodących towarzystw ubezpieczeniowych, zawsze znajdziesz najtańsze składki i dopasowaną do indywidualnych potrzeb propozycję. Skorzystaj z nowoczesnego kalkulatora OC i AC, odwiedź placówkę stacjonarną CUK lub skontaktuj się z naszą infolinią już dziś!

FAQ:

 • 1
  Czy ubezpieczenie AC jest przypisane do samochodu?

  Tak. Podobnie, jak w przypadku obowiązkowej polisy OC właścicieli pojazdów mechanicznych, również AC przypisane jest do samochodu. Oznacza to, że polisa zadziała niezależnie od tego, kto będzie kierował samochodem i spowoduje szkodę.

 • 2
  Jak obliczyć zwrot składki AC?

  Najczęściej towarzystwa stosują najprostszą zasadę. Trzeba podzielić cenę składki AC przez liczbę dni obowiązywania umowy (najczęściej 365 dni), a następnie pomnożyć przez liczbę dni, w których ochrona AC już nie obowiązuje.

 • 3
  Ile się czeka na zwrot składki AC?

  To, ile czasu czeka się na zwrot składki AC po sprzedaży samochodu jest kwestią indywidualną danego towarzystwa. Informacji na temat czasu oczekiwania na wypłatę niewykorzystanej składki AC trzeba szukać na stronie towarzystwa lub w OWU ubezpieczenia. Na przykład w Warcie ubezpieczony musi czekać do 14 dni, z kolei Ergo Hestia gwarantuje, że dzięki panelowi wypłat, zwrot składki AC nastąpi już po 3 dniach.

Oceń artykuł

4.50
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku