Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2020-04-09

Oświadczenie sprawcy kolicji. Zobacz wzór i dowiedz się, jak je napisać.

Sprawdź, jak napisać poprawnie oświadczenie sprawcy kolizji.

Miałeś stłuczkę? Jeśli nikomu się nic nie stało i podczas takiego zdarzenia drogowego ucierpiały tylko auta, nie trzeba wzywać policji. Po upewnieniu się, że auta nie stwarzają zagrożenia na drodze, sporządź z drugim kierowcą oświadczenie sprawcy kolizji. Jeśli nie macie gotowego formularza, możecie napisać oświadczenie samodzielnie, na kartce. Najważniejsze, aby takie pismo zawierało wszystkie potrzebne informacje oraz podpis osoby, która spowodowała stłuczkę. Sprawdź, jak poprawnie sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji. 

Oświadczenie sprawcy kolizji - jak napisać?
Oświadczenie sprawcy kolizji - jak napisać?

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej?

Pisząc oświadczenie na miejscu zdarzenia drogowego, zwróć uwagę, aby z pisma jasno wynikało, co się stało, kto zawinił i jakie szkody powstały w wyniku stłuczki.

  • Dane kierowców i właścicieli aut

W oświadczeniu trzeba zawrzeć dane kierowców, biorących udział w kolizji (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, serię i numer prawa jazdy, a także dowodu tożsamości) oraz zaznaczyć, kto jest sprawcą kolizji, a kto poszkodowanym. Ważne jest również podanie danych właścicieli aut.

  • Dane pojazdów

Sporządzając pismo na miejscu kolizji, nie możesz zapomnieć o informacjach, po których można zidentyfikować samochód sprawcy oraz poszkodowanego. Te dane to: numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model oraz typ samochodu. 

  • Numery polis OC

Istotna jest informacja o aktualnym OC sprawcy i poszkodowanego. Trzeba podać nazwę towarzystwa, numer polisy oraz zaznaczyć do kiedy jest ważna. 

  • Przebieg kolizji

Oprócz dokładnego czasu (data i godzina) oraz miejsca zdarzenia (nazwa ulicy, skrzyżowania), trzeba również dokładnie opisać, co się wydarzyło np. “kierujący pojazdem marki X nie udzielił pierwszeństwa kierującemu pojazdem marki Y, uderzając w jego prawy bok.” Oprócz opisu zdarzenia oraz zniszczeń obu samochodów warto również naszkicować, jak przebiegała cała sytuacja. Jeśli podczas stłuczki uszkodzeniu uległ laptop znajdujący się w aucie lub inny cenny przedmiot, taką informację również należy zaznaczyć w oświadczeniu.   

  • Dane świadków

Często zdarza się, że wraz z pokrzywdzonym lub sprawcą podróżują pasażerowie. Wówczas warto zawrzeć dane tych osób (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości, a także numer telefonu) oraz zdobyć ich podpisy.
 

Wydrukuj oświadczenie sprawcy kolizji

Pamiętaj, że gotowy formularz zaoszczędzi Ci nerwów i czasu w przypadku nieprzyjemnego zdarzenia drogowego. Warto więc wydrukować sobie na przyszłość kilka takich wzorów oświadczeń sprawcy kolizji i schować np. w schowku samochodowym. 

Drobna stłuczka - czy wzywać policję?

Chociaż w wielu przypadkach uczestnicy zdarzenia drogowego samodzielnie spisują oświadczenie na miejscu zdarzenia i nie wzywają policji, jest kilka okoliczności, kiedy będzie to konieczne. 

Pierwsza to taka, kiedy strony nie zgadzają się co do przebiegu zdarzenia i trudno jest ustalić sprawcę. Policję trzeba również wezwać, gdy w wyniku zdarzenia na drodze ktoś zostanie ranny - wtedy do czynienia mamy już z wypadkiem, a nie z kolizją. Niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy, gdy masz podejrzenia, że drugi kierowca prowadził auto będąc pod wpływem alkoholu. Odpowiednie służby wezwij także, gdy drugi kierowca zbiegł z miejsca kolizji. Podczas spisywania oświadczenia masz podejrzenia, że dokumenty drugiego kierowcy nie są ważne? Wtedy również zadzwoń po policję.

Gdzie przekazać oświadczenie sprawcy kolizji?

Celem przygotowania oświadczenia sprawcy kolizji jest ustalenie, kto jest jej sprawcą. Podpisując się pod takim dokumentem, osoba, która spowodowała stłuczkę, oświadcza że zgadza się na wypłacenie poszkodowanemu pieniędzy ze swojej polisy OC.  

To poszkodowany przekazuje gotowe oświadczeniedo firmy ubezpieczeniowej sprawcy. W zależności od towarzystwa, zgłaszanie szkody odbywa się w różny sposób - telefonicznie, pisemnie, osobiście czy nawet online. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe należą do programu BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Nie musisz zgłaszać szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy - wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim towarzystwem. Wymagane jest natomiast, aby obydwie strony posiadały polisę w firmie, w której jest taka opcja. Szkodą, której wartość nie przekracza 30 tys. zł, firma ubezpieczeniowa należąca do BLS zajmuje się w imieniu klienta.

Może się zdarzyć, że sprawca ma nieaktualną polisę OC. Wtedy szkodę zgłasza się do dowolnej firmy ubezpieczeniowej, w której wykupić można obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Najlepiej jednak będzie, jeśli zgłosisz się do swojego towarzystwa.

Po zgłoszeniu szkody uruchamiana jest procedura likwidacji szkody. Najpierw ubezpieczyciel ustala okoliczności zdarzenia. Sprawdza, czy zostały dostarczone wszystkie dokumenty, a także weryfikuje powstałe w wyniku kolizji szkody. Po takim przeglądzie ubezpieczyciel sprawcy wypłaca pokrzywdzonemu odszkodowanie (rozliczenie na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu) lub przekazuje pieniądze na naprawę auta warsztatowi samochodowemu (rozliczenie bezgotówkowe, warsztatowe). 

Autocaso ratunkiem dla sprawcy kolizji

Jeśli zdecydowałeś się na wykupienie tylko polisy OC, a spowodowałeś kolizję, niestety naprawę swojego auta będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, zadbaj o ubezpieczenie AC. W ramach tej polisy otrzymasz świadczenie nawet, jeśli to z Twojej winy powstała kolizja drogowa. Aby poznać ofertę autocasco w przypadku swojego auta, wejdź na kalkulator AC lub wybierz się do placówki CUK.   

keyboard_arrow_up