2024-06-12

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Sprawdź, jak napisać poprawnie oświadczenie sprawcy kolizji. Zobacz wzór i dowiedz się, z czego powinno składać się oświadczenie sprawcy.

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Miałeś stłuczkę? Jeśli nikomu się nic nie stało i podczas takiego zdarzenia drogowego ucierpiały tylko auta, nie trzeba wzywać policji. Po upewnieniu się, że auta nie stwarzają zagrożenia na drodze, sporządź z drugim kierowcą oświadczenie sprawcy kolizji. Jeśli nie macie gotowego formularza, możecie napisać oświadczenie samodzielnie, na kartce. Najważniejsze, aby takie pismo zawierało wszystkie potrzebne informacje oraz podpis osoby, która spowodowała stłuczkę. Sprawdź, jak wygląda wzór oświadczenia sprawcy kolizji.

Najważniejsze informacje:

 • Gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji możesz pobrać np. ze strony Komendy Stołecznej Policji lub poszukać go na stronie swojego ubezpieczyciela.
 • Możesz też spisać oświadczenie po kolizji odręcznie. Pamiętaj, aby zawrzeć takie informacje, jak: dane kierowców, pojazdów, biorących udział w zdarzeniu, numery polis OC, a także opis przebiegu zdarzenia wraz z rysunkiem powstałych szkód. Jeśli są świadkowie zdarzenia, warto zebrać ich dane i podpisy.
 • Poszkodowany przekazuje gotowe oświadczenie sprawcy kolizji do ubezpieczyciela sprawcy, chyba że jego ubezpieczyciel należy do programu BLS – wtedy może zgłosić szkodę w swoim towarzystwie.
 • Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu to takie samo pismo, jak w przypadku innego rodzaju stłuczki np. na drodze.
 • Pamiętaj, że jeśli w zdarzeniu drogowym ucierpiał człowiek, mamy do czynienia z wypadkiem, a wtedy nie wystarczy tylko spisanie oświadczenia po kolizji, a trzeba wezwać policję.
 • Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji to oszczędność czasu i nerwów – nie trzeba wzywać policji.

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji

Szukasz w internecie formularza, dzięki któremu sporządzisz dokument przydatny przy uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy? Gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji możesz pobrać ze strony Komendy Stołecznej Policji.

Dowiedz się, jaki wzór oświadczenia o kolizji preferuje ubezpieczyciel

Szukając wzoru oświadczenia o kolizji, warto skorzystać z formularzy udostępnianych przez ubezpieczycieli. Oświadczenie sprawcy kolizji to najważniejszy element relacji na temat zdarzenia drogowego. Przede wszystkim jest to dokument, w którym sprawca przyznaje, że brał udział w konkretnym zdarzeniu. Co więcej, opisuje je zgodnie ze stanem swojej wiedzy, co w większości przypadków umożliwia jednoznaczną interpretację zdarzenia. Podpisane przez sprawcę oświadczenie o spowodowaniu kolizji powinno zawierać informacje, które umożliwiają likwidację szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy.

Napisz oświadczenie o kolizji odręcznie

Korzystanie z gotowego wzoru wydaje się w takich okolicznościach najlepszym rozwiązaniem, ale oświadczenie sprawcy kolizji można sformułować samodzielnie i napisać odręcznie na miejscu zdarzenia. Warto pamiętać też o możliwości zarejestrowania oświadczenia kamerą aparatu smartfona. To forma, które może okazać się jedyną dostępną, gdy pod ręką brakuje papieru i ołówka czy długopisu. Nagranie z oświadczeniem sprawcy kolizji dobrze jest uzupełnić zdjęciami z miejsca zdarzenia oraz zdjęciami dokumentów pojazdów i kierowców obu stron.

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawcy kolizji?

Jeśli chcesz samodzielnie spisać oświadczenie sprawcy wypadku, skorzystaj z poniższych informacji. Oto co powinno znaleźć się w piśmie.

Dane kierowców i właścicieli aut

W oświadczeniu trzeba zawrzeć dane kierowców, biorących udział w kolizji (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, serię i numer prawa jazdy oraz serię i numer dowodu tożsamości) i zaznaczyć, kto jest sprawcą kolizji, a kto poszkodowanym. Ważne jest również podanie danych właścicieli aut.

Dane pojazdów

Sporządzając pismo na miejscu kolizji, nie możesz zapomnieć o informacjach, po których można zidentyfikować samochód sprawcy oraz poszkodowanego. Te dane to: numer rejestracyjny, numer VIN, marka i model samochodu.

Numery polis OC

Istotna jest informacja o aktualnym OC sprawcy i poszkodowanego. Trzeba podać nazwę towarzystwa, numer polisy i datę jej ważności.

Ważne!

Trzeba pamiętać, że podanie danych osobowych i numeru polisy ubezpieczeniowej to obowiązek uczestnika zdarzenia, niezależnie od ustaleń, jakie przyjmują strony na miejscu zdarzenia. To prawo, z którego poszkodowany nie powinien rezygnować niezależnie od zapewnień sprawcy. W sytuacji, gdy podanie danych przez sprawcę staje się powodem konfliktu, warto rozważyć mediację policji, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością czekania i może spowodować otrzymanie mandatu.

Przebieg kolizji

Oprócz dokładnego czasu (data i godzina) oraz miejsca zdarzenia (nazwa ulicy, skrzyżowania), trzeba również dokładnie opisać, co się wydarzyło np. „kierujący pojazdem marki X nie udzielił pierwszeństwa kierującemu pojazdem marki Y, uderzając w jego prawy bok”. Oprócz opisu zdarzenia oraz zniszczeń obu samochodów warto również naszkicować, jak przebiegała cała sytuacja. Jeśli podczas stłuczki uszkodzeniu uległ laptop znajdujący się w aucie lub inny cenny przedmiot, taką informację również należy zaznaczyć w oświadczeniu. Ubezpieczenie obejmuje bowiem także przedmioty przewożone w samochodzie w czasie kolizji.

Dane świadków

Często zdarza się, że wraz z pokrzywdzonym lub sprawcą podróżują pasażerowie. Wówczas warto zawrzeć dane tych osób (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości oraz numer telefonu) oraz zdobyć ich podpisy. Równie istotne mogą być też dane innych świadków – kierowców innych pojazdów stojących na pobliskim parkingu lub skrzyżowaniu czy przypadkowych przechodniów. Szczególnie w sytuacji, gdy sprawca kolizji nie do końca poczuwa się do winy. Coraz więcej pojazdów ma również kamerki samochodowe, z których nagrania mogą stanowić rozstrzygający dowód w takiej sprawie. Jeśli jesteś posiadaczem takiego urządzenia, zachowaj nagranie aż do zakończenia sprawy. Natomiast, jeśli inny kierowca nagrał całą sytuację i zgłosił chęć pomocy, zapisz jego dane i poproś o zachowanie filmu przez jakiś czas. W większości przypadków tego typu dowody okazują się zbędne, jednak zawsze lepiej zabezpieczyć się na każdą okoliczność.

Ważne!

Spisując oświadczenie na miejscu zdarzenia drogowego, zwróć uwagę na kilka kwestii. Z pisma powinno jasno wynikać, co się stało, kto zawinił i jakie szkody powstały w wyniku zderzenia.

Pamiętaj, że oświadczenie sprawcy kolizji drogowej będzie stanowiło podstawę do dalszych czynności prawnych. Na jego podstawie zostanie także wypłacone odszkodowanie. Każda pominięta informacja może skutkować wydłużeniem procesu wyjaśniania, a nawet odmową wypłaty roszczenia przez firmę ubezpieczeniową, jeśli ta będzie miała zasadne wątpliwości co do przebiegu kolizji.

Jak krok po kroku zachować się, spisując oświadczenie sprawcy szkody?

Na ulicach dużych miast często panuje spory ruch, szczególnie w godzinach szczytu, gdy większość ludzi wraca z pracy do domu. Duża liczba czynników zewnętrznych i zmęczenie sprzyjają popełnieniu niewielkiego błędu. Często skutkuje to otarciami lakieru oraz kolizjami przy stosunkowo niskich prędkościach pojazdów. W takich sytuacjach zazwyczaj uczestnicy ruchu odczuwają stres, ale ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Co robić, gdy już dojdzie do wypadku?

Krok 1 – usuń samochody z drogi

W takiej sytuacji powinno się jak najszybciej usunąć samochody z miejsca kolizji. Najlepiej umówić się z drugim uczestnikiem stłuczki, by zjechać na pobliski parking lub boczną, mało uczęszczaną ulicę. Zapobiegnie to zatamowaniu ruchu ulicznego i pozwoli na spokojną i rzeczową rozmowę.

Krok 2 – zabezpiecz materiały

Zdjęcie i nagranie to sposób na dokładny zapis danych. Trzeba jednak pamiętać, aby zebrać wszystkie dane, które powinny być ujęte w oświadczeniu sprawcy kolizji. Zdjęcia odpowiednich dokumentów pozwolą uniknąć pomyłek i pominięcia ważnych danych, co zdarza się pod wpływem towarzyszących kolizji emocji. Jak wiadomo, błędy formalne mogą mieć wpływ na sprawny przebieg procesu likwidacji szkody. Wiele słyszy się o polubownym załatwianiu szkody na podstawie umowy między sprawcą i poszkodowanym. W takiej sytuacji dobrze jest mieć także spisane lub zarejestrowane standardowe ubezpieczeniowe oświadczenie sprawcy kolizji.

Krok 3 – ustal winnego

Kolejny etap to ustalenie winnego. Sprawca kolizji koniecznie musi poczuwać się do winy, ponieważ oświadczenie o spowodowaniu kolizji drogowej polega na przyznaniu się do winy i poniesienia wszystkich konsekwencji.

Krok 4 – zbierz oświadczenie świadków

Nawet gdy sprawca poczuwa się do odpowiedzialności i deklaruje chęć współpracy, by załatwić sprawę polubownie, dobrze jest zachować szczególną ostrożność. Jeżeli zdarzenie miało miejsce przy świadkach, warto zadbać o kontakt do osób, które mogłyby potwierdzić wersję poszkodowanego, jeżeli będzie taka konieczność. Mając to na uwadze, rekomenduje się pozyskanie danych kontaktowych do osób, które widziały zdarzenie i mogą się na jego temat wypowiedzieć.

Towarzystwa ubezpieczeniowe cenią spisane oświadczenia świadków jako potwierdzenie relacji uczestników zdarzenia drogowego. Zgłaszając szkodę na podstawie spisanego oświadczenia sprawcy, zawsze wskazuje się świadków zdarzenia, o ile jest to możliwe. To mocny głos potwierdzający rację poszkodowanego, a w perspektywie likwidacji szkody. Warto też pamiętać, że świadkowie mogą dysponować dodatkowym materiałem video z urządzeń rejestrujących, które coraz częściej stosuje się w pojazdach na taką właśnie okoliczność. Nagrania i zdjęcia to nieoceniony załącznik do oświadczenia sprawcy kolizji. Materiał z urządzeń rejestrujących może okazać się pomocny, gdy konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia.

Krok 5 – spisz oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Teraz można sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji i na jego podstawie starać się o uzyskanie odszkodowania.

Krok 6 – zgłoś sprawę do ubezpieczyciela

Spisanie oświadczenia sprawcy wypadku nie jest równoznaczne z automatycznym zgłoszeniem sprawy u ubezpieczyciela. Wszystkie wymagane dokumenty dostarcz do towarzystwa.

Więcej informacji na temat tego, co zrobić w przypadku kolizji znajdziesz tu: Uwaga, kolizja! Co zrobić, gdy jesteś poszkodowanym w kolizji?

Gdzie przekazać oświadczenie sprawcy kolizji?

Celem przygotowania oświadczenia sprawcy kolizji jest ustalenie, kto jest jej sprawcą. Podpisując się pod takim dokumentem, osoba, która spowodowała stłuczkę, oświadcza, że zgadza się na wypłacenie poszkodowanemu pieniędzy ze swojej polisy OC. 

To poszkodowany przekazuje gotowe oświadczenie do firmy ubezpieczeniowej sprawcy.W zależności od towarzystwa zgłaszanie szkody odbywa się w różny sposób – telefonicznie, pisemnie, osobiście lub online. Po zgłoszeniu szkody uruchamiana jest procedura jej likwidacji.

Zgłaszanie szkody a program BLS

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe należą do programu BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkód.Co to jest BLS? Dzięki temu programowi nie musisz zgłaszać szkody do ubezpieczyciela sprawcy – wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim towarzystwem. Wymagane jest natomiast, by obie strony posiadały polisę w firmie, w której jest taka opcja. Szkodą, której wartość nie przekracza 30 tys. zł, firma ubezpieczeniowa należąca do BLS zajmuje się w imieniu klienta.

Gdzie zgłosić szkodę w przypadku nieaktualnej polisy OC?

Może się zdarzyć, że sprawca ma nieaktualną polisę OC. Wtedy szkodę zgłasza się do dowolnej firmy ubezpieczeniowej, w której wykupić można obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Najlepiej jednak będzie, jeśli zgłosisz się do swojego towarzystwa.

Jak spisać oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu?

W przypadku szkody parkingowej tak jak przy kolizji na drodze spisuje się oświadczenie sprawcy kolizji. Nawet jeżeli z pozoru niewielka szkoda parkingowa budzi obiekcje sprawcy co do zasadności formułowania oświadczenia o spowodowanym zdarzeniu, należy nalegać na ujęcie treści oświadczenia w formie pisemnej. Jedynym wzorem dokumentu, który uwzględnia wszystkie dane wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe do likwidacji szkody z polisy sprawcy, jest „oświadczenie sprawcy kolizji”. To dokument, który można używać także do spisywania oświadczenia o szkodzie parkingowej.

Czy można spisać oświadczenie sprawcy wypadku?

Trzeba wiedzieć, że oświadczenie sprawcy kolizji może okazać się niewystarczające w sytuacji, w której doszło do wypadku drogowego. Warto pamiętać, że wypadek drogowy to zdarzenie, które ma związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w którego wyniku nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała ludzkiego. W takich okolicznościach zazwyczaj i tak wzywa się służby, by uzyskać pomoc. Można spisać oświadczenie, ale nie zawsze jest to możliwe.

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku, niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą takiego zdarzenia, czy świadkiem.

Co zamiast oświadczenia o kolizji?

Nie zawsze zderzenie dwóch samochodów kończy się spisaniem oświadczenia o kolizji.

Spisanie protokołu stłuczki

W niektórych przypadkach zderzenie się dwóch pojazdów nie powoduje żadnej szkody z powodu np. bardzo niskiej prędkości w czasie kolizji. W takiej sytuacji zaleca się spisanie protokołu stłuczki. Będzie to dowód zakończenia sprawy, który pozwoli ubiegać się o odszkodowanie, gdy po krótkim czasie wyjdą jakieś ukryte uszkodzenia (np. rozszczelnienie chłodnicy, które może być niewidoczne).

Pokrycie kosztów naprawy przez sprawcę

Przy bardzo małych uszkodzeniach, możliwe jest pokrycie kosztów naprawy przez sprawcę kolizji. Wymaga to odpowiedniej adnotacji na oświadczeniu sprawcy kolizji oraz poświadczenia przekazania określonej sumy pieniężnej. Dodatkowe formalności skutecznie zniechęcają większość uczestników stłuczki do skorzystania z tego rozwiązania, choć pozwala ono zachować zniżki na ubezpieczenie OC samochodu.

Drobna stłuczka – czy wzywać policję?

Chociaż w wielu sytuacjach uczestnicy zdarzenia drogowego samodzielnie spisują oświadczenie na miejscu zdarzenia i nie wzywają policji, jest jednak kilka okoliczności, kiedy będzie to konieczne:

 • brak zgodności stron w kwestii przebiegu zdarzenia i trudność w ustaleniu sprawcy;
 • taka kolizja lub stłuczka, w której ktoś został ranny (np. motocyklista rozciął dłoń). W takiej sytuacji kolizja zmienia się na wypadek;
 • podejrzenie, że jeden z kierujących prowadził pod wpływem alkoholu;
 • ucieczka drugiego kierowcy z miejsca kolizji;
 • podejrzenie, że dokumenty drugiego kierowcy są nieważne.

Korzyści spisania oświadczenia sprawcy kolizji

Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji jest alternatywą dla wzywania policji. To największa zaleta rozwiązania tego typu  problemu.

Sposób na oszczędność czasu i większy spokój

Oczekiwanie na przyjazd radiowozu oraz długa procedura dokumentowania zdarzenia może całkowicie zrujnować plan dnia. Dzięki spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji można zyskać cenny czas oraz ograniczyć koszty po stronie sprawcy.

Obecność funkcjonariuszy wywołuje stres nie tylko u sprawcy, ale również u poszkodowanych. Ostatecznie policjant sporządza protokół wypadku samochodowego, który prawnie ma podobne znaczenie, co oświadczenie sprawcy. Oba te dokumenty pozwalają poszkodowanemu ubiegać się o odszkodowanie.

Sposób na uniknięcie mandatu i odebranie dokumentów

Dodatkowo dobrowolne przyznanie się do winy i spisanie oświadczenia po stłuczce jest najlepszą metodą na uniknięcie dość drogiego mandatu, który policjant musi nałożyć na sprawcę kolizji.

Przy większych uszkodzeniach samochodów policjant jest zobowiązany do odebrania elektronicznych dowodów rejestracyjnych. Zatrzymuje je do czasu likwidacji szkód i pozytywnych wyników kontroli w stacji kontroli pojazdów. Policjant zatrzymuje elektroniczny dowód rejestracyjny, gdyż nie ma teraz obowiązku posiadania przy sobie papierowego dowodu rejestracyjnego.

Ważne!

Jeśli nie wzywamy policji, to po spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji również należy usunąć uszkodzenia samochodu. W przypadku niewielkich odkształceń karoserii wizyta na stacji kontroli pojazdów nie jest konieczna. Przy dużych kolizjach, gdy nie ma pewności czy nie zostały uszkodzone także inne części, sprawdzenie stanu technicznego jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo dalszej jazdy.

Autocaso ratunkiem dla sprawcy kolizji

Jeśli zdecydowałeś się na wykupienie tylko polisy OC, a spowodowałeś kolizję, naprawę swojego auta będziesz musiał pokryć samodzielnie. By uniknąć takiej sytuacji, zadbaj o ubezpieczenie AC. W ramach tej polisy otrzymasz świadczenie nawet wtedy, gdy Ty byłeś sprawcą kolizji. By poznać ofertę autocasco dla swojego auta, wejdź na kalkulator OC i AC na stronie cuk.pl, wybierz się do naszej placówki lub zadzwoń na infolinię.

FAQ:

 • 1
  Czy oświadczenie sprawcy jest konieczne?

  W przypadku drobnej stłuczki, gdy nie ma rannych, nie trzeba wzywać policji, jednak by otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy konieczne będzie spisanie oświadczenia sprawcy kolizji. Na jego podstawie ubezpieczyciel rozpocznie procedurę likwidacji szkody.

 • 2
  Czy do zgłoszenia szkody potrzebne jest oświadczenie?

  Tak. By zgłosić szkodę i ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy, potrzebne jest oświadczenie sprawcy kolizji lub notka policyjna ze zdarzenia.

 • 3
  Jak napisać oświadczenie o zarysowaniu auta?

  W przypadku zarysowania samochodu przez inny samochód skorzystaj ze wskazówek na temat tego, jak napisać stosowne oświadczenie, które znajdziesz w tym artykule. Możesz też skorzystać z gotowego wzoru. To taki sam formularz, jak oświadczenie po kolizji drogowej.

 • 4
  Jak zgłosić szkodę bez oświadczenia?

  W przypadku zarysowania samochodu przez inny samochód skorzystaj ze wskazówek na temat tego, jak napisać stosowne oświadczenie, które znajdziesz w tym artykule. Możesz też skorzystać z gotowego wzoru. To taki sam formularz, jak oświadczenie po kolizji drogowej.

Oceń artykuł

4.75
(4)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku