2022-03-15

Oświadczenie sprawcy kolizji. Zobacz wzór i dowiedz się, jak je napisać.

Sprawdź, jak napisać poprawnie oświadczenie sprawcy kolizji.

Oświadczenie sprawcy kolizji. Zobacz wzór i dowiedz się, jak je napisać.

Miałeś stłuczkę? Jeśli nikomu się nic nie stało i podczas takiego zdarzenia drogowego ucierpiały tylko auta, nie trzeba wzywać policji. Po upewnieniu się, że auta nie stwarzają zagrożenia na drodze, sporządź z drugim kierowcą oświadczenie sprawcy kolizji. Jeśli nie macie gotowego formularza, możecie napisać oświadczenie samodzielnie, na kartce. Najważniejsze, aby takie pismo zawierało wszystkie potrzebne informacje oraz podpis osoby, która spowodowała stłuczkę. Sprawdź, jak poprawnie sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji. 

Korzyści spisania oświadczenia sprawcy kolizji

Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji jest alternatywą dla wzywania policji. To największa zaleta rozwiązania tego typu  problemu.

Oczekiwanie na przyjazd radiowozu oraz długa procedura dokumentowania zdarzenia może całkowicie zrujnować plan dnia. Obecność funkcjonariuszy wywołuje stres nie tylko u sprawcy, ale również u poszkodowanych. Ostatecznie policjant sporządza protokół wypadku samochodowego, który prawnie ma podobne znaczenie, co oświadczenie sprawcy. Oba te dokumenty pozwalają poszkodowanemu ubiegać się o odszkodowanie.

Dzięki spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji można zyskać cenny czas oraz ograniczyć koszty po stronie sprawcy. Dodatkowo dobrowolne przyznanie się do winy i spisanie oświadczenia po stłuczce jest najlepszą metodą na uniknięcie dość drogiego mandatu, który policjant musi nałożyć na sprawcę kolizji.

Przy większych uszkodzeniach samochodów policjant jest zobowiązany do odebrania elektronicznych dowodów rejestracyjnych. Zatrzymuje je do czasu likwidacji szkód i pozytywnych wyników kontroli w stacji kontroli pojazdów. Policjant zatrzymuje elektroniczny dowód rejestracyjny, gdyż nie ma teraz obowiązku posiadania przy sobie papierowego dowodu rejestracyjnego.

Jeśli nie wzywamy policji, to po spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji również należy usunąć uszkodzenia samochodu. W przypadku niewielkich odkształceń karoserii wizyta na stacji kontroli pojazdów nie jest konieczna. Przy dużych kolizjach, gdy nie ma pewności czy nie zostały uszkodzone także inne części, sprawdzenie stanu technicznego jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo dalszej jazdy.

Jak w praktyce wygląda spisywanie oświadczenia sprawcy szkody?

Na ulicach dużych miast często panuje spory ruch, szczególnie w godzinach szczytu, gdy większość ludzi wraca z pracy do domu. Duża liczba czynników zewnętrznych i zmęczenie sprzyjają popełnieniu niewielkiego błędu. Często skutkuje to otarciami lakieru oraz kolizjami przy stosunkowo niskich prędkościach pojazdów. W takich sytuacjach zazwyczaj uczestnicy ruchu odczuwają stres, ale ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W takiej sytuacji powinno się jak najszybciej usunąć samochody z miejsca kolizji. Najlepiej umówić się z drugim uczestnikiem stłuczki, by zjechać na pobliski parking lub boczną, mało uczęszczaną ulicę. Zapobiegnie to zatamowaniu ruchu ulicznego i pozwoli na spokojną i rzeczową rozmowę.

Kolejny etap to ustalenie winnego. Sprawca kolizji koniecznie musi poczuwać się do winy, ponieważ oświadczenie o spowodowaniu kolizji drogowej polega na przyznaniu się do winy i poniesienia wszystkich konsekwencji. Gdy ta kwestia jest jasna, można sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji i na jego podstawie starać się o uzyskanie odszkodowania.

Spisanie oświadczenia sprawcy wypadku nie jest równoznaczne z automatycznym zgłoszeniem sprawy u ubezpieczyciela. W niektórych przypadkach zderzenie się dwóch pojazdów nie powoduje żadnej szkody z powodu np. bardzo niskiej prędkości w czasie kolizji. W takiej sytuacji zaleca się spisanie protokołu stłuczki. Będzie to dowód zakończenia sprawy, który pozwoli ubiegać się o odszkodowanie, gdy po krótkim czasie wyjdą jakieś ukryte uszkodzenia (np. rozszczelnienie chłodnicy, które może być niewidoczne).

Przy bardzo małych uszkodzeniach możliwe jest pokrycie kosztów naprawy przez sprawcę kolizji. Wymaga to odpowiedniej adnotacji na oświadczeniu sprawcy kolizji oraz poświadczenia przekazania określonej sumy pieniężnej. Dodatkowe formalności skutecznie zniechęcają większość uczestników stłuczki do skorzystania z tego rozwiązania, choć pozwala ono zachować zniżki na ubezpieczenie OC samochodu.

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej?

Spisując oświadczenie na miejscu zdarzenia drogowego, zwróć uwagę na kilka kwestii. Z pisma powinno jasno wynikać co się stało, kto zawinił i jakie szkody powstały w wyniku zderzenia.

Pamiętaj, że oświadczenie sprawcy kolizji drogowej będzie stanowiło podstawę do dalszych czynności prawnych. Na jego podstawie zostanie także wypłacone odszkodowanie. Każda pominięta informacja może skutkować wydłużeniem procesu wyjaśniania, a nawet odmową wypłaty roszczenia przez firmę ubezpieczeniową, jeśli ta będzie miała zasadne wątpliwości co do przebiegu kolizji.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?

Przygotowując się do spisania oświadczenia po kolizji drogowej, trzeba zachować ostrożność i spokój. Pośpiech w takiej sytuacji nie jest najlepszym doradcą. Warto spokojnie pomyśleć i przygotować wszystkie dane, których oczekuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Oświadczenie sprawcy kolizji spisuje się zazwyczaj w sytuacji, w której sprawca poczuwa się do winy i mediacje policji czy oświadczenia świadków zdarzenia wydają się mniej istotne niż w innych okolicznościach.

Nic bardziej mylnego. Nawet gdy sprawca poczuwa się do odpowiedzialności i deklaruje chęć współpracy, by załatwić sprawę polubownie, dobrze jest zachować szczególną ostrożność. Jeżeli zdarzenie miało miejsce przy świadkach, warto zadbać o kontakt do osób, które mogłyby potwierdzić wersję poszkodowanego, jeżeli będzie taka konieczność. Mając to na uwadze, rekomenduje się pozyskanie danych kontaktowych do osób, które widziały zdarzenie i mogą się na jego temat wypowiedzieć.

Towarzystwa ubezpieczeniowe cenią spisane oświadczenia świadków jako potwierdzenie relacji uczestników zdarzenia drogowego. Zgłaszając szkodę na podstawie spisanego oświadczenia sprawcy, zawsze wskazuje się świadków zdarzenia, o ile jest to możliwe. To mocny głos potwierdzający rację poszkodowanego, a w perspektywie likwidacji szkody. Warto też pamiętać, że świadkowie mogą dysponować dodatkowym materiałem video z urządzeń rejestrujących, które coraz częściej stosuje się w pojazdach na taką właśnie okoliczność. Nagrania i zdjęcia to nieoceniony załącznik do oświadczenia sprawcy kolizji. Materiał z urządzeń rejestrujących może okazać się pomocny, gdy konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak napisać oświadczenie o kolizji?

Szukając informacji na temat tego, jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy kolizji, wiele osób nie do końca ma świadomość, jakiego dokumentu potrzebują. To bardzo ważne w stresującej sytuacji, żeby mieć przygotowany wzór, który sprawdzi się niezależnie od okoliczności. Trzeba jednak wiedzieć, że oświadczenie sprawcy kolizji może okazać się niewystarczające w sytuacji, w której doszło do wypadku drogowego. Warto pamiętać, że wypadek drogowy to zdarzenie, które ma związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w którego wyniku nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała ludzkiego. W takich okolicznościach zazwyczaj i tak wzywa się służby, by uzyskać pomoc. Można spisać oświadczenie, ale nie zawsze jest to możliwe.

Szukając wzoru oświadczenia o kolizji, warto skorzystać z formularzy udostępnianych przez ubezpieczycieli. Oświadczenie sprawcy kolizji to najważniejszy element relacji na temat zdarzenia drogowego. Przede wszystkim jest to dokument, w którym sprawca przyznaje, że brał udział w konkretnym zdarzeniu. Co więcej, opisuje je zgodnie ze stanem swojej wiedzy, co w większości przypadków umożliwia jednoznaczną interpretację zdarzenia. Poza tym w oświadczeniu sprawcy kolizji zapisuje się dane pojazdów, kierujących oraz numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy. Warto zrobić też zdjęcie dokumentów, w tym dowodów rejestracyjnych, polisy OC i praw jazdy, aby uniknąć omyłek pisarskich. Podpisane przez sprawcę oświadczenie o spowodowaniu kolizji powinno zawierać informacje, które umożliwiają likwidację szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy.

Jak spisać oświadczenie w przypadku szkody parkingowej?

W przypadku szkody parkingowej tak jak przy kolizji na drodze spisuje się oświadczenie sprawcy kolizji. Nawet jeżeli z pozoru niewielka szkoda parkingowa budzi obiekcje sprawcy co do zasadności formułowania oświadczenia o spowodowanym zdarzeniu, należy nalegać na ujęcie treści oświadczenia w formie pisemnej. Jedynym wzorem dokumentu, który uwzględnia wszystkie dane wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe do likwidacji szkody z polisy sprawcy, jest „oświadczenie sprawcy kolizji”. 

To dokument, który można używać także do spisywania oświadczenia o szkodzie parkingowej. Korzystanie z gotowego wzoru wydaje się w takich okolicznościach najlepszym rozwiązaniem, ale oświadczenie sprawcy kolizji można sformułować samodzielnie i napisać odręcznie na miejscu zdarzenia. Warto pamiętać też o możliwości zarejestrowania oświadczenia kamerą aparatu smartfona. To forma, które może okazać się jedyną dostępną, gdy pod ręką brakuje papieru i ołówka czy długopisu. Nagranie z oświadczeniem sprawcy kolizji dobrze jest uzupełnić zdjęciami z miejsca zdarzenia oraz zdjęciami dokumentów pojazdów i kierowców obu stron.

Zdjęcie i nagranie to sposób na dokładny zapis danych. Trzeba jednak pamiętać, aby zebrać wszystkie dane, które powinny być ujęte w oświadczeniu sprawcy kolizji. Zdjęcia odpowiednich dokumentów pozwolą uniknąć pomyłek i pominięcia ważnych danych, co zdarza się pod wpływem towarzyszących kolizji emocji. Jak wiadomo, błędy formalne mogą mieć wpływ na sprawny przebieg procesu likwidacji szkody. Wiele słyszy się o polubownym załatwianiu szkody na podstawie umowy między sprawcą i poszkodowanym. W takiej sytuacji dobrze jest mieć także spisane lub zarejestrowane standardowe ubezpieczeniowe oświadczenie sprawcy kolizji

Trzeba pamiętać, że podanie danych osobowych i nr. polisy ubezpieczeniowej to obowiązek uczestnika zdarzenia, niezależnie od ustaleń, jakie przyjmują strony na miejscu zdarzenia. To prawo, z którego poszkodowany nie powinien rezygnować niezależnie od zapewnień sprawcy. W sytuacji, gdy podanie danych przez sprawcę staje się powodem konfliktu, warto rozważyć mediację policji, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością czekania i może spowodować otrzymanie mandatu.

  • Dane kierowców i właścicieli aut

W oświadczeniu trzeba zawrzeć dane kierowców, biorących udział w kolizji (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, serię i numer prawa jazdy oraz serię i numer dowodu tożsamości) i zaznaczyć, kto jest sprawcą kolizji, a kto poszkodowanym. Ważne jest również podanie danych właścicieli aut.

  • Dane pojazdów

Sporządzając pismo na miejscu kolizji, nie możesz zapomnieć o informacjach, po których można zidentyfikować samochód sprawcy oraz poszkodowanego. Te dane to: numer rejestracyjny, numer VIN, marka i model samochodu.

  • Numery polis OC

Istotna jest informacja o aktualnym OC sprawcy i poszkodowanego. Trzeba podać nazwę towarzystwa, numer polisy i datę jej ważności.

  • Przebieg kolizji

Oprócz dokładnego czasu (data i godzina) oraz miejsca zdarzenia (nazwa ulicy, skrzyżowania), trzeba również dokładnie opisać, co się wydarzyło np. “kierujący pojazdem marki X nie udzielił pierwszeństwa kierującemu pojazdem marki Y, uderzając w jego prawy bok.” Oprócz opisu zdarzenia oraz zniszczeń obu samochodów warto również naszkicować, jak przebiegała cała sytuacja. Jeśli podczas stłuczki uszkodzeniu uległ laptop znajdujący się w aucie lub inny cenny przedmiot, taką informację również należy zaznaczyć w oświadczeniu. Ubezpieczenie obejmuje bowiem także przedmioty przewożone w samochodzie w czasie kolizji.

  • Dane świadków

Często zdarza się, że wraz z pokrzywdzonym lub sprawcą podróżują pasażerowie. Wówczas warto zawrzeć dane tych osób (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości oraz numer telefonu) oraz zdobyć ich podpisy. Równie istotne mogą być też dane innych świadków – kierowców innych pojazdów stojących na pobliskim parkingu lub skrzyżowaniu czy przypadkowych przechodniów. Szczególnie w sytuacji, gdy sprawca kolizji nie do końca poczuwa się do winy. Coraz więcej pojazdów ma również kamerki samochodowe, z których nagrania mogą stanowić rozstrzygający dowód w takiej sprawie. Jeśli jesteś posiadaczem takiego urządzenia, zachowaj nagranie aż do zakończenia sprawy. Natomiast jeśli inny kierowca nagrał całą sytuację i zgłosił chęć pomocy, zapisz jego dane i poproś o zachowanie filmu przez jakiś czas. W większości przypadków tego typu dowody okazują się zbędne, jednak zawsze lepiej zabezpieczyć się na każdą okoliczność.

Wydrukuj oświadczenie sprawcy kolizji

Pamiętaj, że gotowy formularz pozwoli Ci zaoszczędzić czas podczas spisywania oświadczenia. Warto wydrukować kilka takich formularzy i mieć je zawsze w samochodowym schowku.

Wzory takich pism są również dodatkiem do wielu druków, takich jak kalendarze. Najczęściej znajdują się  na ostatnich stronach książki, skąd można łatwo je wyrwać i uzupełnić. Mogą być również wzorem oświadczenia kolizji do przepisania na czystą kartkę.

Drobna stłuczka - czy wzywać policję?

Chociaż w wielu sytuacjach uczestnicy zdarzenia drogowego samodzielnie spisują oświadczenie na miejscu zdarzenia i nie wzywają policji, jest jednak kilka okoliczności, kiedy będzie to konieczne.

Pierwszą jest brak zgodności stron w kwestii przebiegu zdarzenia i trudność w ustaleniu sprawcy. Drugą jest taka kolizja lub stłuczka, w której ktoś został ranny np. motocyklista rozciął dłoń. W takiej sytuacji kolizja zmienia się na wypadek. Trzecią okolicznością jest podejrzenie, że jeden z kierujących prowadził pod wpływem alkoholu. Czwartą sytuacją, w której jesteś zobligowany do wezwania służb jest ucieczka drugiego kierowcy z miejsca kolizji. Piątą okolicznością jest podejrzenie, że dokumenty drugiego kierowcy są nieważne. 

Gdzie przekazać oświadczenie sprawcy kolizji?

Celem przygotowania oświadczenia sprawcy kolizji jest ustalenie, kto jest jej sprawcą. Podpisując się pod takim dokumentem, osoba, która spowodowała stłuczkę, oświadcza że zgadza się na wypłacenie poszkodowanemu pieniędzy ze swojej polisy OC.  

To poszkodowany przekazuje gotowe oświadczenie do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. W zależności od towarzystwa zgłaszanie szkody odbywa się w różny sposób - telefonicznie, pisemnie, osobiście lub online. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe należą do programu BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Nie musisz zgłaszać szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy - wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim towarzystwem. Wymagane jest natomiast, by obie strony posiadały polisę w firmie, w której jest taka opcja. Szkodą, której wartość nie przekracza 30 tys. zł, firma ubezpieczeniowa należąca do BLS zajmuje się w imieniu klienta.

Może się zdarzyć, że sprawca ma nieaktualną polisę OC. Wtedy szkodę zgłasza się do dowolnej firmy ubezpieczeniowej, w której wykupić można obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Najlepiej jednak będzie, jeśli zgłosisz się do swojego towarzystwa.

Po zgłoszeniu szkody uruchamiana jest procedura jej likwidacji. Najpierw ubezpieczyciel ustala okoliczności zdarzenia. Sprawdza, czy zostały dostarczone wszystkie dokumenty i także weryfikuje powstałe w wyniku kolizji szkody. Po takim przeglądzie ubezpieczyciel sprawcy wypłaca pokrzywdzonemu odszkodowanie (rozliczenie na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu) lub przekazuje pieniądze na naprawę auta warsztatowi samochodowemu (rozliczenie bezgotówkowe, warsztatowe).

Autocaso ratunkiem dla sprawcy kolizji

Jeśli zdecydowałeś się na wykupienie tylko polisy OC, a spowodowałeś kolizję, naprawę swojego auta będziesz musiał pokryć samodzielnie. By uniknąć takiej sytuacji zadbaj o ubezpieczenie AC. W ramach tej polisy otrzymasz świadczenie nawet wtedy, gdy Ty byłeś sprawcą kolizji. By poznać ofertę autocasco dla swojego auta, wejdź na kalkulator AC, wybierz się do placówki CUK lub zadzwoń na naszą infolinię.

Oceń artykuł

4.67
(3)

Sprawdź OC/AC dla swojego auta

Zostaw numer – oddzwonimy

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku