Edytor HTML
Edytor HTML

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

Ubezpieczenie firmy to nie fanaberia, lecz niezwykle istotny element wpływający na poczucie bezpieczeństwa właścicieli danego przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim osób. Dzięki niemu można zagwarantować firmie płynność finansową i zrekompensować poniesione szkody. Czasami bowiem bywają one tak duże, że mogą poważnie naruszyć budżet przedsiębiorstwa lub nawet doprowadzić do bankructwa. W związku z tym nasuwają się dwa podstawowe pytania: ile kosztuje ubezpieczenie firmy i co konkretnie warto ubezpieczyć?

Ubezpieczenie OC firmy z tytułu prowadzonej działalności

Prowadzenie firmy niesie ze sobą ryzyko spowodowania szkód na osobie lub mieniu osoby trzeciej i dlatego warto wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC firmy obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Można dodać do niego klauzule dotyczące OC pracodawcy, OC w związku z produktem wprowadzonym do sprzedaży czy OC za szkody w mieniu, które wykorzystywało się w celu wykonania konkretnej usługi (klauzule ubezpieczyciele udostępniają w OWU, czyli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zgodnych z przepisami prawnymi). Dzięki temu można uniknąć wypłacania z budżetu firmy wysokich odszkodowań. Ubezpieczenie OC może być obowiązkowe w przypadku osób zatrudnionych w firmie i wykonujących profesję podlegającą ubezpieczeniu zawodowemu. Dotyczy ono ponadto członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Ubezpieczenie dla firmy

Ubezpieczenie mienia

Szczególnie często zabezpiecza się majątek firmy – zarówno środki trwałe, jak i środki obrotowe. Środki trwałe obejmują m. in. budynki, budowle i lokale, przenośny i stacjonarny sprzęt elektroniczny, maszyny i urządzenia do produkcji. Do środków obrotowych zalicza się zaś nakłady inwestycyjne i adaptacyjne, towar w obrocie, gotówkę w lokalu, trasie i transporcie. Ubezpieczenie mienia jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku jego utraty lub poważnego uszkodzenia może stać się niemożliwe dalsze prowadzenie działalności firmy. Od czego przedsiębiorcy ubezpieczają mienie firmy? Mogą oni wykupić ubezpieczenie w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych, na przykład wybuchu, zalania, powodzi (lista zdarzeń losowych może się różnić w zależności od ubezpieczycieli), ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, w tym od wandalizmu oraz nabyć ubezpieczenie w tzw. zakresie all risk, czyli obejmujące wszystkie możliwe ryzyka (jest to bardzo korzystne rozwiązanie, choć cena ubezpieczenia firmy w przypadku jego wyboru może być wyższa).

Inne rodzaje ubezpieczeń

Oczywiście to nie wszystkie rodzaje ubezpieczeń firmy, z których korzystają przedsiębiorcy. Coraz większą popularnością cieszy się na przykład ubezpieczenie assistance. Jest ono dobrowolne i obejmuje pomoc w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, związanych z obszarami takimi jak podróż, transport samochodowy czy zdrowie. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się również na ubezpieczenie od utraty zysku, które zapewnia ochronę w razie kryzysu finansowego, niespodziewanego zwiększenia kosztów działalności czy w przypadku innych zdarzeń losowych.

Jak ubezpieczyć przedsiębiorstwo i ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

Jeśli chcesz zapewnić swojej firmie najlepszą polisę ubezpieczeniową, już dziś skontaktuj się z doradcą CUK Ubezpieczenia (telefonicznie, mailowo) lub przyjdź do naszej placówki (posiadamy punkty obsługi w większych i mniejszych miejscowościach w całej Polsce, we wszystkich województwach). Świadczymy profesjonalną pomoc doradczą i pośredniczymy w zawieraniu korzystnych umów ubezpieczeniowych z największymi towarzystwami, sprawdzonymi i cieszącymi się zaufaniem wielu klientów, na przykład PZU, Allianz, Link 4, Warta, Aviva, Concordia, Lloyds czy Ergo Hestia. Porównamy dla Ciebie oferty ponad 30 towarzystw i razem zdecydujemy się na tę najlepszą, obojętnie, jakie przedsiębiorstwo prowadzisz – małe, średnie czy duże. Pomożemy Ci tym samym wybrać najtańsze i najbardziej dopasowane do potrzeb Twojej firmy rozwiązania. Nie będziesz musiał tracić czasu na dokładną analizę wszystkich dostępnych ofert ubezpieczeń firm. Zależy nam bowiem na zadowoleniu naszych klientów i dlatego jesteśmy na bieżąco z rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce. Korzyści z ubezpieczenia firmy mogą być o wiele większe, niż koszty poniesione na zakup konkretnej polisy ubezpieczeniowej. Przy czym dbamy o to, by cena ubezpieczenia firmy była jak najniższa przy jak największych korzyściach z niej płynących oraz by uwzględniała zniżki, upusty czy możliwość rozłożenia płatności na raty. Pamiętaj też, że całość składki możesz wliczyć w koszty działalności Twojego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie dla firmy

Ubezpieczenie firm

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów. W  naszej multiagencji możemy ubezpieczymy również wszystkie osoby fizyczną prowadzące działalność gospodarczą.

Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm czy stłuczenia szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • all risks,
  • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie assistance.

Ponadto, mamy możliwość rozszerzenia zakresu polisy o klauzule, które ubezpieczyciel udostępnia w OWU.

W CUK znajdziemy Ci najlepszą polisę!

Chcesz ubezpieczyć firmę? Zadzwoń do doradcy lub przyjdź do najbliższej placówki CUK i poznaj szczegóły! W naszej multiagencji znajdziemy najlepszą polisę dla Twojej firmy.

zobacz także