Edytor HTML
Edytor HTML

Ubezpieczenie firm

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów. W  naszej multiagencji możemy ubezpieczymy również wszystkie osoby fizyczną prowadzące działalność gospodarczą.

Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm czy stłuczenia szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • all risks,
  • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie assistance.

Ponadto, mamy możliwość rozszerzenia zakresu polisy o klauzule, które ubezpieczyciel udostępnia w OWU.

W CUK znajdziemy Ci najlepszą polisę!

Chcesz ubezpieczyć firmę? Zadzwoń do doradcy lub przyjdź do najbliższej placówki CUK i poznaj szczegóły! W naszej multiagencji znajdziemy najlepszą polisę dla Twojej firmy.

zobacz także