Edytor HTML
Edytor HTML

Ubezpieczenia domu i mieszkania, należące do grupy ubezpieczeń majątkowych, w swojej ofercie posiadają wszystkie Towarzystwa działające na polskim rynku. Skorzystać z nich możemy posiadając na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, garaż wolnostojący, pomieszczenie gospodarcze, małą architekturę, dom w budowie czy domek letniskowy. Co istotne, aby ubezpieczyć mieszkanie nie musimy być w nim na stałe zameldowani.

Przedmiot ubezpieczenia

Polisy mieszkaniowe mogą chronić zarówno mury, jak i mienie ruchome będące naszą własnością. Ubezpieczając stałe elementy chronimy wszystko to, co znajduje się wewnątrz pomieszczenia i jest na stałe przytwierdzone, m.in.: podłogi, panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, kaloryfery, itp. Z kolei ruchomości domowe to nasza własność, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, stół czy rzeczy osobiste.

Ubezpieczenia domu i mieszkania oferują nam także szeroką gamę innych przedmiotów, które możemy chronić. Są to m.in. wszystkie budowle, które znajdują się wokół naszego domu, np. chodniki, ogrodzenie, korty tenisowe, altanki, itp., pomieszczenia gospodarcze, garaże, zawartość piwnic czy szyby.

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki

Ubezpieczenie mieszkania lub domu posiada bardzo szeroki zakres. Możemy samodzielnie wybrać rodzaj ubezpieczenia, który nas interesuje, m.in.:

  • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • Assistance domowy.

Samodzielnie możemy wybrać także wartość na jaką zamierzamy ubezpieczyć własne mienie. Pamiętajmy, że wysokość składki zawsze jest różna i zależna od wielu elementów: sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu, palnej lub niepalnej konstrukcji budynku, przeznaczenia czy jego lokalizacji. Dopasuj ochronę do swoich indywidualnych potrzeb i porównaj ceny ubezpieczeń w naszym precyzyjnym Kalkulatorze mieszkaniowym

Podziel ubezpieczenie aż na 11 rat - dowiedz się szczegółów u Doradcy

Aby odpowiednio dopasować sumę oraz wariant ubezpieczenia do Twoich potrzeb, koniecznie skontaktuj się z doradcą CUK. Dzięki porównaniu ofert 30 Towarzystw, za polisę, którą wykupimy w CUK Ubezpieczenia nie przepłacimy. Chroniąc naszą nieruchomość w CUK, mamy pewność, że polisa będzie dokładnie chroniła nasz majątek, zaś w przypadku szkody otrzymamy wysokie odszkodowanie. W CUK, wybraną polisę możesz kupić na raty - dzieląc aż na 11 rat.

Edytor HTML

Budowle – są to obiekty budowlane, nie będące budynkami, ale przynależne do domu mieszkalnego, takie jak: ogrodzenia, śmietniki, chodniki, oświetlenie, baseny, studnie, kort tenisowy, fontanna itd.

 

Budynek gospodarczy – budynek przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe. Do budynków gospodarczych należy również garaż, znajdujący się na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom lub mieszkanie.

 

Domek letniskowy – budynek, który przeznaczony jest na cele rekreacyjne, zamieszkiwany czasowo. Domkiem letniskowym jest także budynek znajdujący się na terenie ogródków działkowych/działek rekreacyjnych (definicja może różnić się w zależności od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego)

 

Karencja – określony okres w umowie ubezpieczenia, w którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody określone w umowie ubezpieczenia

 

Kradzież z włamaniem – zniszczenie, uszkodzenie lub zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętych pomieszczeń przy użyciu siły i/lub narzędzi

 

Przepięcie – gwałtowny i krótkotrwały wzrost napięcia prądu, przekraczający maksymalne, dopuszczalne napięcie dla określonej instalacji lub urządzenia, który powstał wskutek wyładowania atmosferycznego potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający, kierując się szacowaną wysokością maksymalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek jednego zdarzenia.

 

Ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna odpowiadać maksymalnej wartości całego ubezpieczanego mienia.

 

Odbiór końcowy przekazanie przedmiotu umowy w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych

 

Ogień i inne zdarzenia losowe - ogień - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; do innych zdarzeń losowych można zaliczyć: dym, sadza, deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, zapadnie się ziemi, osuwanie się ziemi, powódź, zaleganie śniegu i lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzew, masztów, upadek statku powietrznego, wybuch, zamarznięcie wody, zalanie, przepięcie, wandalizm (dewastacja)

 

* W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego definicje mogą się nieznacznie różnic.

Lista artykułów

Pachnąca promocja w CUK

Każdy, kto kupi w placówce CUK Ubezpieczenia wybraną polisę ubezpieczeniową otrzyma wyjątkowy zapach samochodowy. 

czytaj więcej

-50% na ubezpieczenie domu lub mieszkania

Multiagencja CUK Ubezpieczenia posiada wyjątkową zniżkę na zakup ubezpieczenia mieszkania lub domu.

czytaj więcej

1
Rozmiar strony:
select
Artykuły 1 do 10 z 2

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami prosimy o przesłanie zapytania z wykorzystaniem formularza zamieszczonego poniżej.

 

zobacz także